Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kauppa » Designens betydelse för stärkandet av konkurrenskraften har ökat

Suomalaisen Työn Liitto

Designens betydelse för stärkandet av konkurrenskraften har ökat

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.03.2013 kl. 04:00
Utgivare: Suomalaisen Työn Liitto

Designen ses som allt mer betydande i företagens produktutveckling och brandkommunikation. Detta framgår ur undersökningen Vad betyder designen för företagen 2013 som Förbundet för Finländskt Arbete gjort för företagen.

- Det verkar som om allt fler företag har insett designens betydelse som en del av konkurrenskraften. Designen är inte mera en gömd resurs, utan en mycket lockande affärsverksamhets möjlighet och ett sätt att skilja sig från mängden, säger Förbundet för Finländskt Arbetes utvecklingschef Anne Luoto.

Tills vidare har det producerats lite empirisk information om designens betydelse för företagen. Undersökningen Vad betyder designen för företagen 2012 och uppföljningsundersökningen 2013 som gjorts av Förbundet för Finländskt Arbete har spelat en viktig roll i diskussionen om designens betydelse.

I båda undersökningarna tillfrågades företagen vad design de facto är. Formgivning och innovation lyftes starkt fram.

Till toppen steg också konkurrenskraften, vilket visar att företagen ser designen som allt viktigare, tolkar Förbundet för Finländskt Arbetes forskningschef Jokke Eljala.

Överraskande nog har genom design förbättrad användbarhet och kundorientering stigit märkbart sedan 2012.

- Detta berättar mycket om förändringen hur man allt mer se på designen som ett medel att underlätta och förbättra vardagen, säger Anne Luoto.

Designen förstärker brandet

- Företag som satsat på design ser dess betydelse på många olika plan och kan därför utnyttja designfördelar i utvecklingen av bättre produktupplevelser och stärkandet av företagets brand, säger Jokke Eljala.

Svaren lyfter fram att designen är till hjälp i synnerhet i produktens formgivning och skapandet av det visuella uttrycket men även i framtagandet av nya produktidéer. Satsningen på design verkar ha ökat under de två senaste åren . År 2012 satsade knappt en femtedel, 18 %, av de som svarade på design. År 2013 sade över en fjärdedel, 27%, att de satsat verkligt mycket på design. Det allmännaste svaret var att designen är närvarande i all utveckling av produkter och tjänster.

Var finna en designer?

År 2012 uppgav nästan hälften, 47%, att de klarade sig utan design. Motsvarande siffra år 2013 var 39%. Motiveringen var att företaget klarar sig utan design. En annan orsak till att inte utnyttja design var svårigheten att hitta en lämplig designer.

- Även om svårigheten att köpa design och en designers höga anställningskostnader accentuerades borde man diskutera designes betydelse för företagen på ett mycket bredare plan, säger Design from Finland märkets utvecklingschef Anna Luoto.

Undersökningens genomförade

Förbundet för Finländskt Arbete utförde båda undersökningarna Vad betyder designen för företagen 2012 och Vad betyder designen för företagen 2013 uppföljningsundersökningen i samarbete med Design Forum Finland, Finatex, Suomen Muotoilutoimistot ry och Suomen Uusyrityskeskukset ry. Vad betyder designen för företagen 2012 undersökningen riktades till 12550 företag och besvarades av 1380. Svarsprocenten var 11. Vad betyder designen för företagen 2013 riktades till 8580 företag och besvarades av 274. Svarsprocenten för uppföljningsundersökningen var 3 så resultaten bör ses som riktgivande.

Båda undersökningarna utfördes med hjälp av Sureveypal undersökningsverktyget. För insamlandet och behandlingen av materialet och rapporteringen svarade Förbundet för Finländskt Arbete.

Tilläggsuppgifter:

Förbundet för Finländskt Arbete, forskningschef Jokke Eljala, 050-374 7410, jokke.eljala@avainlippu.fi
Utvecklingschef Anne Luoto, 050-5711756, anne.luoto@avainlippu.fi

www.avainlippu.fi

 

Bilagor

Förbundet för Finländskt Arbete är en expertorganisation, vars uppgift är att främja uppskattningen av det finländska arbetet. Förbundet förvaltar märken och nättjänster, som verkar till förmån för finländskt arbete och befrämjar innovation och företagande. Förbundet, som grundades 1912, har redan över 1800 företags- eller samfunds medlemmar.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs