Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Tiedotteet » Laki

HFD:s annat beslut som gäller beställaransvarslagen och försummelseavgift

Pressmeddelande. Publicerad: 17.01.2017 12:34 - Korkein hallinto-oikeus

Vid en granskning som ansvarsområdet för arbetarskyddet utfört hade A Ab i anslutning till ett avtal som A Ab slutit med B Ab såsom sådan utredning som avses i 5 § 1 mom. 3 punkten i beställaransvarslagen visat upp två dokument, vilka rubricerats såsom intyg över betalda skatter. I intygen hade använts olika stilsorter och storlek på texten. Dessutom var texten delvis sned. Enligt den uppgift som...

KHO:n lyhyt ratkaisuseloste, joka koskee tilaajalle määrättyä laiminlyöntimaksua

Tiedote. Julkaistu: 17.01.2017 12:30 - Korkein hallinto-oikeus

A Oy oli työsuojelun vastuualueen toimittamassa tarkastuksessa esittänyt B Oy:n kanssa tekemäänsä sopimukseen liittyvänä tilaajavastuulain 5 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisena selvityksenä kaksi asiakirjaa, jotka oli otsikoitu todistuksiksi verojen maksamisesta. Todistuksissa oli käytetty eri kirjoitustyylejä ja -kokoja. Lisäksi teksti todistuksissa oli osittain epäsuorassa. Työsuojelun...

Innovaatiosetelin uudet kriteerit

Tiedote. Julkaistu: 17.01.2017 09:00 - Mekiwi Oy

Tekesin Innovaatiosetelin ehtoihin on tullut muutoksia. Muutosten tarkoituksena on suunnata tuki tuotteille ja palveluille, joissa on kansainvälistä potentiaalia. Osana hallituksen kevään 2016 yrittäjyyspakettia Tekesin rahoitustuotteisiin liitettiin kokeiluluonteisesti uusi rahoitustuote Innovaatioseteli, jonka arvo on 6200 € (5000 € + alv). Yritykset ovat voineet hakea innovaatioseteliä...

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee oleskelulupaa ja toimeentuloedellytyksiä

Tiedote. Julkaistu: 16.01.2017 10:26 - Korkein hallinto-oikeus

Perheenkokoaja oli koulutettu hoitoalalle ja vakiinnuttanut asemaansa työmarkkinoilla. Hänen tulonsa olivat säännölliset. Asiassa ei ollut ilmennyt, että perhe olisi joutunut turvautumaan toimeentulotukeen tai muuhun vastaavaan toimeentuloa turvaavaan etuuteen. Kun otettiin huomioon, että perheen tulot eivät oleellisesti jääneet oleskelulupa-asioissa yhdenmukaisesti noudatetun...

Matti Ylöstalo -palkinto asianajaja Matti Kunnakselle

Tiedote. Julkaistu: 13.01.2017 11:45 - Suomen Asianajajaliitto

Asianajaja, laamanni, OTT Matti Kunnas on palkittu asianajoalan huomattavimmalla tunnustuksella, Matti Ylöstalo -palkinnolla. Palkinto ojennettiin mikkeliläiselle Kunnakselle Asianajajapäivässä perjantaina Helsingissä. Tunnustuksen jakaa Suomen Asianajajaliiton Säätiö ja se on suuruudeltaan 5 000 euroa. Palkintoperusteluissa huomioitiin erityisesti Kunnaksen ansiokas toiminta asianajajakunnan...

Asianajajaliitto: Tuomioistuimille lisää valtaa perustuslainmukaisuuden tulkintaan

Tiedote. Julkaistu: 13.01.2017 10:30 - Suomen Asianajajaliitto

Asianajajaliitto uudistaisi perustuslakia ja antaisi tuomioistuimille entistä enemmän valtaa tulkita lakien perustuslainmukaisuutta. Jo ennen tätä uudistusta liitto kannustaa tuomareita arvioimaan nykyistä rohkeammin, ovatko lait perustuslain mukaisia. Aloitteen taustalla on jatkuvasti lisääntyvä kritiikki lainvalmistelun heikosta laadusta. Asianajajaliitto tehostaisi lainsäädännön...

HFD:s årsboksbeslut som gäller beskattning av inkomst av näringsverksamhet och avdragsgilla räntor

Pressmeddelande. Publicerad: 13.01.2017 10:19 - Korkein hallinto-oikeus

Samkommun Y ägde samtliga aktier i det elproducerande aktiebolaget X Ab. X Ab hade verkat enligt den så kallade Mankala-principen, vilket innebär att bolaget till sina delägare till självkostnadspris hade sålt den el som bolaget hade producerat. Sedan 2 a § i kommunallagen ändrats genom en lag som hade trätt i kraft 1.1.2015 hade X Ab:s bolagsordning ändrats till att motsvara kraven i...

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee elinkeinotulon verotusta ja korkojen vähennyskelpoisuutta

Tiedote. Julkaistu: 13.01.2017 10:15 - Korkein hallinto-oikeus

Y:n kuntayhtymä omisti koko sähkön tuotantoa harjoittaneen X Oy:n osakekannan. X Oy oli toiminut niin sanotun Mankala-periaatteen mukaisesti, eli se oli myynyt tuottamansa sähkön osakkaalleen omakustannushintaan. Kuntalain 2 a §:n 1.1.2015 voimaan tulleen muutoksen myötä X Oy:n yhtiöjärjestystä oli muutettu vastaamaan kuntalain vaatimuksia. Yhtiö oli 1.1.2015 alkaen ryhtynyt itse myymään...

Maailman suurin kiinteistönvälitysketju avaa toimistonsa Lohjalle

Tiedote. Julkaistu: 13.01.2017 08:45 - RE/MAX Finland

Lohja oli harkittu valinta RE/MAX avaa kiinteistönvälitystoimiston Lohjalle alkuvuodesta 2017. Toimiston päätoiminta-alue on Läntinen Uusimaa. Liikepaikan haku ja neuvottelut yrittäjäehdokkaiden kanssa ovat jo käynnissä. Lohja on läntisen Uudenmaan johtava kaupallinen keskus, jossa asunto- ja kiinteistökaupan kokonaisarvo ylittää 100 milj. euroa. Myös asuntojen kauppamäärät ovat olleet nousussa...

Av tipsvinstmedel ska användas 40 miljoner för hästuppfödning och hästsport

Pressmeddelande. Publicerad: 12.01.2017 13:49 - Maa- ja metsätalousministeriö

Regeringen fastställde i dag en förordning om den andel av Veikkaus Ab:s intäkter som ska användas för att främja hästuppfödning och hästsport samt en plan för fördelning av avkastningen. Av Veikkaus Ab:s intäkter 2017 ska uppskattningsvis användas sammanlagt 40,1 miljoner euro för hästsport och hästuppfödning. Det gäller en förhandsberäkning som grundar sig på att vinstmedlen från spel 2017 i...

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs