Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Tiedotteet » Laki

HFD:s årsboksbeslut som gäller yttrandefrihet och lagen om bildprogram

Pressmeddelande. Publicerad: 20.01.2017 10:42 - Korkein hallinto-oikeus

Förlaget A Ab, som var ett litet förlag, hade i samband med en litteraturrunda visat en dokumentärfilm som behandlade en bok om hedersmord, som visade sig basera sig på uppdiktade uppgifter. Nationella audiovisuella institutet hade ansett att det inte var möjligt att utan klassificering sätta en åldersgräns om att filmen var förbjuden för publik som inte fyllt 18 år, eftersom filmens innehåll...

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee sananvapautta ja kuvaohjelmalakia

Tiedote. Julkaistu: 20.01.2017 10:38 - Korkein hallinto-oikeus

Pienkustantamo A Oy oli esittänyt kunniamurhahuijauskirjaa käsittelevän dokumenttielokuvan kirjallisuuskierroksen yhteydessä. Kansallinen Audiovisuaalinen Instituutti (KAVI) oli katsonut, että elokuvalle ei voitu luokittelematta asettaa K18 -ikärajaa kuvaohjelmalain nojalla, koska elokuvan sisältö ei ollut yksiselitteisesti vain aikuisille tarkoitettu ja rajoitus loukkasi lasten sananvapautta....

HFD:s årsboksbeslut som gäller handikappservice och personlig assistans

Pressmeddelande. Publicerad: 20.01.2017 10:33 - Korkein hallinto-oikeus

X kommun hade beviljat svårt funktionshindrade A personlig assistans. År 2013 hade kommunen kommit underfund med att en av A:s personliga assistenter alltsedan 1.12.2009 hade varit A:s dotter, som bodde på annan ort. Dottern skulle betraktas som familjemedlem, på vilken arbetstidslagen inte tillämpas. A hade fått obehörig vinst genom att kommunen till A hade betalt ersättning för arbete under...

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee henkilökohtaisen avun kustannusten korvaamista

Tiedote. Julkaistu: 20.01.2017 10:29 - Korkein hallinto-oikeus

X:n kunta oli myöntänyt vaikeavammaiselle A:lle henkilökohtaista apua. Kunnalle oli vuonna 2013 selvinnyt, että A:n yhtenä henkilökohtaisena avustajana oli 1.12.2009 lähtien toiminut A:n muualla asuva tytär. Tytärtä oli pidettävä A:n perheenjäsenenä, johon ei sovelleta työaikalakia. A oli saanut perusteetonta etua kunnan maksettua A:lle korvauksen myös tämän tyttärelleen maksamista sunnuntai- ja...

RE/MAXin Vuosikatsaus 2016 – Luottamuksen vahvistumisen vuosi

Tiedote. Julkaistu: 20.01.2017 09:15 - RE/MAX Finland

Vanhojen kerrostalohuoneistojen kauppoja tehtiin vuonna 2016 koko Suomessa lähes 5% enemmän kuin vuonna 2015. Pääkaupunkiseudulla kauppamäärä nousi viime vuoteen verrattuna yli 2 %. Kerrostalohuoneistojen kaupassa vahvoja kasvulukuja nähtiin mm. Jyväskylässä (+22%), Rovaniemellä (+30%), Oulussa (+15%), Lappeenrannassa (+14%) ja Turussa (+9%). Omakotitalojen kauppamäärä koko Suomen alueella oli...

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee elinkeinotulon verotusta

Tiedote. Julkaistu: 19.01.2017 11:17 - Korkein hallinto-oikeus

Arvopapereita omistanut X Oy oli jakautunut kokonaisjakautumisessa siten, että sen varat ja velat, jotka kaikki olivat kuuluneet elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, siirrettiin B Oy:lle ja A Oy:lle. B Oy oli vastaanottanut varoista Y AB:n osakkeet ja A Oy muut arvopaperit. X Oy:llä oli ollut vahvistettuja tappioita, joista osa oli syntynyt Y AB:n osakkeiden hankinnasta johtuneista korkomenoista. ...

3D-TULOSTUKSEN SUURTAPAHTUMA NORDIC3DEXPO PALAA JÄLLEEN KEVÄÄLLÄ!

Tiedote. Julkaistu: 19.01.2017 10:00 - Nordic 3D Expo Nordic 3D Expo

NORDIC3DEXPO on 3D Tulostukseen ja 3D Teknologioihin keskittyvä kansaivälinen messutapahtuma. Se järjestettiin ensimmäisen kerran vuoden 2016 keväällä, Suomessa, Vantaan Energia Areenalla. Näyttely oli ensimmänen laatuaan koko Skandinaviassa ja Pohjois-Euroopassa.Tapahtuma keräsi heti paljon huomiota myös maailmanlaajuisesti, ja kokosi yli 40 näytteilleasettajaasekä pari tuhatta 3D Tulostuksesta...

Yrittäjänaisten hallitus teki henkilövalintansa

Tiedote. Julkaistu: 19.01.2017 08:45 - Suomen Yrittäjänaiset

  Suomen Yrittäjänaisten hallitus teki keskeiset henkilövalintansa. Puheenjohtaja Seija Estlander korosti talouskasvuun saatavan uutta vauhtia, kun naisten yrittämisen esteitä puretaan.Järjestäytymispäivillä puhunut Estlander totesi talouden piristymisestä saadun jo rohkaisevia signaaleja, joskin kunnon kasvun starttaamiseksi nyt on purettava naisten yrittämistä jarruttavia rakenteellisia...

HFD:s årsboksbeslut som gäller verksamhetsområdet för ett vattentjänstverk (Äänekoski)

Pressmeddelande. Publicerad: 18.01.2017 10:11 - Korkein hallinto-oikeus

Stadsfullmäktige hade år 2011 godkänt verksamhetsområdet för ett vattentjänstverk. I verksamhetsområdet ingick bland annat ett område med namnet Kirppula. Vattenandelslaget hade gjort upp en verksamhetsplan för detta område. År 2014 hade stadsfullmäktige på framställning av en del fastighetsägare som ägde fastigheter på Kirppulaområdet beslutat minska vattenandelslagets verksamhetsområde genom...

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta (Äänekoski)

Tiedote. Julkaistu: 18.01.2017 10:02 - Korkein hallinto-oikeus

Kaupunginvaltuusto oli vuonna 2011 hyväksynyt vesiosuuskunnalle vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen. Toiminta-alueeseen sisältyi muun ohella Kirppulan alue. Vesiosuuskunta oli tehnyt mainitulle alueelle toimintasuunnitelman. Kaupunginvaltuusto oli vuonna 2014 eräiden Kirppulan alueen kiinteistönomistajien esityksestä päättänyt supistaa vesiosuuskunnan toiminta-aluetta poistamalla siitä Kirppulan...

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs