Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Tiedotteet » Laki

Kirkon keskusrahaston ja eläkerahaston vuosi 2016 oli hyvä

Tiedote. Julkaistu: 21.02.2017 16:15 - Kirkon tiedotuskeskus

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi istunnossaan 21.2. Kirkon keskusrahaston sekä Kirkon eläkerahaston toimintakertomukset vuodelta 2016, tuloslaskelmat 1.1.-31.12.2016 ja taseet 31.12.2016. Kirkon keskusrahastoon kuuluvat Kirkon yhteinen toiminta sekä Kirkon palvelukeskus. Kirkon eläkerahasto eriytettiin Kirkon keskusrahastosta vuoden 2016 alussa kirkon keskushallintouudistuksen yhteydessä. ...

Kirkollinen vihkimiskäytäntö ei muutu avioliittolain muutoksen myötä

Tiedote. Julkaistu: 21.02.2017 08:49 - Kirkon tiedotuskeskus

Maaliskuun alussa Suomessa tulee voimaan avioliittolaki, joka mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliiton. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihkimisen ehdoista ei ole tehty uusia päätöksiä. Kirkollinen vihkiminen ei siis ole mahdollinen samaa sukupuolta oleville, kun laki muuttuu. Pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi rukoilla siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja...

Sotilaallinen liittoutumattomuus koetaan parhaaksi tavaksi järjestää Suomen puolustus

Tiedote. Julkaistu: 21.02.2017 07:00 - Reserviläisliitto tiedottaa

Kantar TNS selvitti Reserviläisliiton toimeksiannosta suomalaisten käsityksiä maanpuolustuksesta (n=1002). Sotilaallinen liittoutumattomuus koetaan ensisijaiseksi tavaksi järjestää maanpuolustus, mutta myös kansainvälistä yhteistyötä pidetään tärkeänä. Reserviläisliiton jäsenistö kuitenkin kannattaa Nato-jäsenyyttä selvästi enemmän kuin suomalaiset keskimäärin. Kaksi suomalaista viidestä (39 %)...

HFD:s årsboksbeslut som gäller nyttighetsmodellrätt

Pressmeddelande. Publicerad: 20.02.2017 09:38 - Korkein hallinto-oikeus

Högsta förvaltningsdomstolen hade i ett ärende som gällde ogiltigförklaring av en nyttighetsmodell att ta ställning till huruvida uppfinningshöjden hos en nyttighetsmodell kan bedömas genom tillämpning av problem/lösningsmetoden, som utvecklats av Europeiska patentverket för bedömning av uppfinningshöjd hos patent. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att tillämpning av samma grad av...

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee hyödyllisyysmallioikeutta

Tiedote. Julkaistu: 20.02.2017 09:33 - Korkein hallinto-oikeus

Ikkunarakenteen hyödyllisyysmallioikeuden mitättömäksi julistamista koskevassa asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, voidaanko hyödyllisyysmallin keksinnöllisyyttä arvioida soveltamalla Euroopan patenttivirastossa patentin keksinnöllisyyden arvioimiseksi kehitettyä ongelma–ratkaisu-menetelmää. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei hyödyllisyysmalliasioissa saman...

Viime vuonna yli 1,5 miljoonaa laukausta

Tiedote. Julkaistu: 18.02.2017 14:00 - Reserviläisliitto tiedottaa

Ammunta on Reserviläisliiton laajin toimintamuoto. Turussa tänään puhunut Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg kertoi, että viime vuonna liiton puitteissa ammuntiin yli puolitoista miljoonaa laukausta. - Juuri valmistunut toiminnan ja osallistumisen lukujen kartoitus vuodelta 2016 kertoo, että meillä järjestettiin viime vuonna noin 8.500 ampumatilaisuutta ja -kilpailua, jossa tehtiin...

МАСШТАБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3D-ПЕЧАТИ NORDIC3DEXPO ВЕРНЕТСЯ ЭТОЙ ВЕСНОЙ!

Пресс-релиз. Опубликовано: 17.02.2017 10:00 - Nordic 3D Expo Nordic 3D Expo

NORDIC3DEXPO – это международная выставка передовых технологий 3D-печати и других 3D-технологий. Впервые выставка была проведена весной 2016 года в Финляндии в городе Вантаа на арене Energia Areena. Эта была первое подобное мероприятие в Скандинавии и странах Северной Европы. Выставка привлекла к себе внимание по всему миру и собрала под одной крышей более 40 участников и 2 000 любителей и...

Valvontalautakuntaan tulleiden kanteluiden määrä laski

Tiedote. Julkaistu: 17.02.2017 09:30 - Valvontalautakunta

Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan vuonna 2016 tulleiden kanteluiden määrä laski 12 prosenttia edellisvuodesta. Lautakunnassa tuli vireille yhteensä 547 asiaa, joista 451 oli valvonta-asioita ja 96 palkkioriita-asioita. Valvontalautakunta ratkaisi vuoden aikana 477 valvonta-asiaa. Niistä 42 prosenttia johti seuraamukseen. 56 prosenttia ei johtanut seuraamukseen ja 2...

HFD:s årsboksbeslut som gäller mervärdesskatt och skattefrihet för internationell handel

Pressmeddelande. Publicerad: 16.02.2017 09:59 - Korkein hallinto-oikeus

A Ab sålde brännolja, som var avsedd att användas i fartyg i yrkesmässig internationell trafik, så att återförsäljare köpte brännoljan av A Ab och avhämtade den från A Ab:s lager med tankbil. Till denna del skulle A Ab:s försäljning till återförsäljare inte betraktas som försäljning som är befriad från skatt med stöd av 70 § 1 mom. 8 punkten i mervärdesskattelagen eller 148 stycke a i...

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee arvonlisäveroa ja kansainväliseen kauppaan liittyviä verottomuuksia

Tiedote. Julkaistu: 16.02.2017 09:51 - Korkein hallinto-oikeus

A Oy myi polttoöljyä, joka oli tarkoitettu käytettäväksi ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevilla vesialuksilla, siten, että polttoöljyn A Oy:ltä ostivat jälleenmyyjät, jotka noutivat polttoöljyn A Oy:n varastosta säiliöautoilla. A Oy:n myyntiä jälleenmyyjille ei ollut tältä osin pidettävä arvonlisäverolain 70 §:n 1 momentin 8 kohdan tai arvonlisäverodirektiivin 148 artiklan a...

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs