Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Tiedotteet » Talous

SISTEMA FINANCE S.A. ANNOUNCES FINAL RESULTS OF THE VOLUNTARY PUBLIC CASH TENDER OFFER FOR ALL SHARES IN HONKARAKENNE OYJ

Media release. Published: 24.01.2017 18:50 - Sistema

THIS RELEASE MAY NOT BE RELEASED OR OTHERWISE DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG KONG OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE TENDER OFFER WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.   SISTEMA FINANCE S.A. ANNOUNCES FINAL RESULTS OF THE VOLUNTARY PUBLIC CASH TENDER OFFER FOR ALL SHARES IN HONKARAKENNE OYJ Sistema Finance...

SISTEMA FINANCE S.A. ILMOITTAA KAIKISTA HONKARAKENNE OYJ:N OSAKKEISTA TEHDYN VAPAAEHTOISEN JULKISEN KÄTEISOSTOTARJOUKSEN LOPULLISEN TULOKSEN

Tiedote. Julkaistu: 24.01.2017 18:50 - Sistema

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.   SISTEMA FINANCE S.A. ILMOITTAA KAIKISTA HONKARAKENNE OYJ:N OSAKKEISTA TEHDYN VAPAAEHTOISEN JULKISEN KÄTEISOSTOTARJOUKSEN LOPULLISEN TULOKSEN Sistema...

Osuuskunta PPO:n pääomasijoitus tukee LapWallin nopeaa kasvua

Tiedote. Julkaistu: 24.01.2017 15:00 - Pohjolan Mylly

Pyhäntäläisessä puuelementtejä taloteollisuudelle valmistavassa LapWall Oy:ssä on järjestetty suunnattu osakeanti, jossa Osuuskunta PPO merkitsi yhtiön uusia osakkeita 5 miljoonalla eurolla. Sijoituksen myötä Osuuskunta PPO:sta tulee LapWallin merkittävä vähemmistöomistaja osuuskunnan osallistuessa jatkossa myös yhtiön hallitustyöskentelyyn. - Käynnistimme viime syksynä 30 miljoonan euron...

Koulujen Helmi-palvelu CGI:n vastuulle

Tiedote. Julkaistu: 24.01.2017 14:17 - CGI

Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien viestintään sekä toiminnan ohjaamiseen tarkoitetun Helmi-palvelun tuottaa jatkossa IT-palveluyritys CGI. Suomessa kehitettyä palvelua aletaan tarjota CGI:n kunta-alan asiakkaille paitsi kotimaassa myös kansainvälisesti. ”Koulujen ja kotien välinen yhteistyö sekä oppilaitosmaailma digitalisoituvat nyt vauhdilla. Helmi on selkeästi kehittynein, täysin...

Avainklubi ja Taloustutkimus yhteistyöhön

Tiedote. Julkaistu: 24.01.2017 12:49 - Suomalaisen Työn Liitto

Suomalaisen Työn Liiton Avainklubi saa yhteistyökumppaniksi Taloustutkimus Oy:n. Avainklubi on Suomalaisen Työn Liiton palvelu, jonka tarkoituksena on kehittää suomalaisia tuotteita ja palveluita kilpailukykyisemmiksi. – Avainklubi saa yhteistyön kautta laaja-alaista tutkimusosaamista, mikä hyödyttää palvelua käyttäviä yrityksiä. Kuluttajaymmärryksen kasvattaminen on suomalaisten tuotteiden ja...

Työajan pidentämisestä sovittiin erittäin laajasti teknologiateollisuudessa

Tiedote. Julkaistu: 24.01.2017 12:05 - Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuuden työpaikoilla on sovittu erittäin laajasti työajan pidentämisestä. Työaika pitenee kuluvan vuoden alusta yli 95 prosentilla teknologiateollisuuden henkilöstöstä alan työehtosopimusten ja kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Tiedot perustuvat Teknologiateollisuus ry:n tekemään kyselyyn, jolla liitto selvitti työajan pidennyksen toteutumista jäsenyrityksissään. ...

Työllisyystilanteen koheneminen ei riitä korjaamaan julkisen talouden ongelmia

Tiedote. Julkaistu: 24.01.2017 12:00 - Talouspolitiikan arviointineuvosto

Hallituksen asettama 72 prosentin työllisyystavoite jää saavuttamatta. Työllisyystavoitteen karkaaminen vaikeuttaa julkisen sektorin alijäämää ja velkaa koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakenteellinen suhdannekorjattu alijäämä tulee ennusteiden mukaan olemaan yli prosentti bruttokansantuotteesta vielä vuonna 2019. Sitä koskevan tavoitteen (0,5 % BKT:sta) saavuttaminen vaatisi...

Ett bättre sysselsättningsläge kan inte ensamt råda bot på problemen i den offentliga ekonomin

Pressmeddelande. Publicerad: 24.01.2017 12:00 - Talouspolitiikan arviointineuvosto

Regeringens mål om en sysselsättningsgrad på 72 procent kommer inte att uppnås. Att Finland missar sysselsättningsmålet ökar underskottet i de offentliga finanserna och gör det svårare att nå målen för skuldsättningen. Enligt prognoserna kommer Finlands strukturella underskott (dvs. det konjunkturrensade underskottet) fortfarande att vara över en procent av BNP år 2019. För att Finland ska kunna...

Kaukolämpövuosi 2016- info 30.1.2017

Kutsu. Julkaistu: 24.01.2017 11:33 - Energiateollisuus ry

Toimituksenne edustaja on tervetullut Energiateollisuus ry:n Kaukolämpövuosi 2016 -infoon ET:n toimistoon (Fredrikinkatu 51–53 B, 5.krs) maanantaina 30.1.2017 klo 10.00. Kerromme tilaisuudessa kaukolämmön käyttöön ja tuotantoon liittyvät keskeiset tunnusluvut viime vuodelta sekä johtopäätökset niistä. Lisäksi valotamme lämmitysmarkkinoiden asetelmia ja kaukolämmön kansainvälistä hintavertailua.  ...

NORDIC3DEXPO, STOREVENEMANGET FÖR 3D-UTSKRIVNING ÅTERKOMMER PÅ VÅREN!

Pressmeddelande. Publicerad: 24.01.2017 11:00 - Nordic 3D Expo Nordic 3D Expo

NORDIC3DEXPO är ett internationellt mässevenemang som fokuserar på 3D-utskrivning och 3D-teknologier. Mässan ordnades för första gången våren 2016 i Finland, på Energia Areena i Vanda.Utställningen var den första av sitt slag i hela Skandinavien och Nordeuropa.Evenemanget fick genast mycket uppmärksamhet även globalt, och samlade över 40 utställaresamt några tusen proffs och amatörer som...

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs