Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Käsityöt ja askartelu » Det behövs fler som gör taktila bilderböcker

Celia

Det behövs fler som gör taktila bilderböcker

Pressmeddelande.
Publicerad: 12.09.2011 kl. 09:24
Utgivare: Celia

Taktila böcker är färggranna bilderböcker med bilder av olika material som läses med känseln. I Celia-bibliotekets samlingar finns cirka 750 taktila böcker, men fler skulle behövas eftersom böckerna är mycket populära. De lånas ut nästan 4 000 gånger per år.

Största delen av de taktila böckerna är arbetskrävande unika exemplar av tyg, som Celia får som donation och lärdomsprov. Vem som helst kan göra och ge taktila böcker till Celia.

Celia-biblioteket har gett ut en ny guide för tillverkare av taktila böcker. I denna guide finns praktisk information om vad som måste beaktas när man gör taktila böcker. Den tryckta guiden kan beställas via Celias webbplats, där guiden även kan laddas ned i pdf-version.

Tillverkning av taktila böcker lämpar sig väl exempelvis som tema för slutarbete för studerande vid handarbetsinstitut eller i programmet för handarbetsklubbar. En liten materialersättning betalas för böcker som tas emot i bibliotekets samlingar. Den som framställer lättlästa taktilböcker kan ansöka om statsstöd för lättläst litteratur. Stödet kan beviljas två gånger per år, på hösten och på våren. För att kunna beviljas stöd ska Celia-biblioteket ha godkänt planerna för taktilboken. För att få statsstöd nästa vår ska sökanden presentera sin bokplan till Celia senast 10.3.2012.

Som hjälp att tolka den omgivande världen

Taktila böcker passar synskadade och handikappade barn och unga från två år och uppåt. De lämpar sig även för utvecklingsstörda och multihandikappade vuxna.

Med hjälp av en taktil bok lär man sig att tolka och gestalta den omgivande världen. Användningen av olika slags material – tyger, läder, trä, stenar, plast och föremål – erinrar vid beröring om äkta föremål och företeelser. De klara färgerna är till glädje och stöd för personer med svag syn eller utvecklingsstörning.

Böcker om olika ämnen

Taktila böcker kan göras om många olika ämnen: I Celia-bibliotekets samlingar finns välbekanta sagor, spännande äventyrsberättelser och böcker om vardagliga fenomen. I böckerna behandlas också frågor som blir föremål för begrundan i det mänskliga livet, från sexualitet till födsel och död.

Beställ tryckta guider:

www.celia.fi/sv/tilaa-celian-esitteita

Ladda pdf:

www.celia.fi/sv/koskettelukirjan-tekijoille

Bilder av taktila böcker för medierna:

www.celia.fi/kuvapankki

Ytterligare information:

Barnboksbibliotekarie Irmeli Holstein, Celia-biblioteket, tfn 050 427 3307, förnamn.efternamn@celia.fi

Informatör Johanna Kainulainen, Celia-biblioteket, tfn 040 186 9129, förnamn.efternamn@celia.fi

Bilagor

Celia-biblioteket – litteratur för läshandikappade Celia är ett statligt specialbibliotek och som producerar och förmedlar litteratur i tillgänglig form till personer som inte på grund av sjukdom eller handikapp kan läsa vanliga tryckta böcker, till exempel synskadade, personer med läs- och inlärningssvårigheter, handikappade och personer med muskelsjukdomar. Celias kunder får avgiftsfritt låna skönlitteratur och facklitteratur, bl.a. i form av ljud- och punktskriftsböcker samt elektroniska böcker. Dessutom tillverkar och säljer eller utlånar Celia läroböcker i tillgänglig form till olika utbildningsnivåer. I samlingen finns merparten av grundskolans och många av gymnasiets läroböcker. www.celia.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs