Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristölupien valvonnassa panostetaan häiriötilanteiden ja resurssivähennysten vaikutusten minimointiin

Ympäristölupien valvonnassa panostetaan häiriötilanteiden ja resurssivähennysten vaikutusten minimointiin

Julkaistu: 10.03.2009 klo 09:58
Julkaisija:

Ympäristölupien valvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminnanharjoittajat noudattavat ympäristönsuojelulain, jätelain ja niiden perusteella annettujen säädösten määräyksiä sekä ympäristölupapäätöksissä annettuja lupamääräyksiä. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus tekee vuosittain valvontasuunnitelman, johon sisällytetään tulevaa vuotta koskevat valvontatarpeet, käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet.

Ympäristölupien valvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminnanharjoittajat noudattavat ympäristönsuojelulain, jätelain ja niiden perusteella annettujen säädösten määräyksiä sekä ympäristölupapäätöksissä annettuja lupamääräyksiä. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus tekee vuosittain valvontasuunnitelman, johon sisällytetään tulevaa vuotta koskevat valvontatarpeet, käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet. Meneillään olevaa vuotta koskeva valvontasuunnitelma on allekirjoitettu ja tavoitteet on asetettu.

Vuonna 2008 Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen ympäristölupien valvonnassa ylitettiin asetetut tavoitteet. Tarkastuskäyntejä alueen laitoksille tehtiin vuoden aikana 185. Näistä yli kaksi kolmasosaa oli määräaikaistarkastuksia ja loput yleisöilmoitusten tai häiriötilanteiden perusteella tehtyjä muita tarkastuksia. Yleisöilmoituksia Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle tulee vuosittain jonkin verran ja niillä on myös vaikutusta valvonnan toteutukseen. Valvottavia kohteita vuonna 2008 Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksella oli 319. Kohteet on jaettu neljään valvontaluokkaan ja jokaisella valvottavalle laitokselle on nimetty oma valvonnan yhdyshenkilö.

Valvonnassa on viime vuosina panostettu häiriötilanteiden poistamiseen. Työtä häiriötilanteiden minimoimiseksi tehdään yhdessä yrittäjien kanssa. Nyt taantuman aikana häiriötilanteiden ehkäisyssä on tärkeää huomioida myös yritysten resurssien vähentymisen ja tuotannon seisokkien vaikutukset. Lisäksi vuoden 2009 aikana kiinnitetään huomiota myös yritysten ympäristölupamääräyksissä oleviin ympäristönsuojelutoimien kehittämisvaatimuksiin, joiden toteutukseen taantuma vaikuttanee merkittävästi.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus kehittää uusia keinoja häiriötilanteiden ehkäisemiseen. Yhtenä toimivana esimerkkinä tästä on Kymenlaakson Jäte Oy:llä käytössään oleva ns. hajupaneeli, jossa on mukana lähialueen asukkaita, jotka pitävät kirjaa käsittelyalueilta tulevista hajuista ja niiden voimakkuuksista. Paneelin toiminta on osoittautunut käyttökelpoiseksi työkaluksi toiminnan ympäristövaikutusten seuraamisessa.

Tänä vuonna Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen lupavalvonnassa keskitytään myös valvonnan laadun kehittämiseen. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa valvontakäytäntöjä valtakunnan tasolla ja siten taata toiminnanharjoittajien tasapuolinen kohtelu ja maanlaajuinen laadukas valvonta. Kehitystyö sisältyy Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisiin metsäteollisuuden asiantuntijuustehtäviin.

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelupäällikkö
Jaakko Vesivalo
puh. 0400 551 712

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs