Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristölupa Maanrakennusliike Ilmari Kaura Oy:lle Valkeakoskelle

Pirkanmaan ympäristökeskus

Ympäristölupa Maanrakennusliike Ilmari Kaura Oy:lle Valkeakoskelle

Julkaistu: 23.04.2009 klo 09:19
Julkaisija: Pirkanmaan ympäristökeskus

Pirkanmaan ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Maanrakennusliike Ilmari Kaura Oy:n toiminnalle Valkeakoskella, Roukon kylässä, osoitteessa Pyörönmaantie 47. Laitoksella vastaanotetaan, välivarastoidaan ja käsitellään ylijäämämaata ja kiviainesta sekä hyödyntämiskelpoista rakennus- ja purkujätettä.

Pirkanmaan ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Maanrakennusliike Ilmari Kaura Oy:n toiminnalle Valkeakoskella, Roukon kylässä, osoitteessa Pyörönmaantie 47. Laitoksella vastaanotetaan, välivarastoidaan ja käsitellään ylijäämämaata ja kiviainesta sekä hyödyntämiskelpoista rakennus- ja purkujätettä.

Laitokselle saa vastaanottaa rakennustyömailta erilaisia purku- ja ylijäämämateriaaleja kuten risuja, kantoja, putkia ja reunakiviä sekä asfaltti-, betoni-, tiili- ja puurakenteita yhteensä enintään 5 000 tonnia vuodessa. Lisäksi laitokselle saa vastaanottaa puhtaita ylijäämämaita ja kiviaineksia enintään 10 000 tonnia vuodessa.

Betoni-, tiili- ja asfalttijäte sekä kiviaines murskataan ja puumateriaali haketetaan alueella. Kaikki laitokselle tuodut materiaalit toimitetaan hyödynnettäväksi pääasiassa maa- ja viherrakentamisessa.

Alueella on aiemmin kompostoitu puhdistamolietettä. Varsinainen kompostointitoiminta on päättynyt. Alueella vielä oleva kompostoitu liete seostetaan ylijäämämaan kanssa mullaksi ja toimitetaan hyötykäyttöön.

Ympäristöluvassa määrätään mm. laitoksen sallituista toiminta-ajoista. Pirkanmaan ympäristökeskus edellyttää, että maastoon johdettavia sade- ja sulamisvesiä on tarkkailtava. Laitokselle vastaanotettavien jätteiden määrästä sekä laitoksen käyttö- ja päästötarkkailusta on raportoitava vuosittain Pirkanmaan ympäristökeskukselle.

Hakemus ympäristöluvan määräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä tai sitä ennen, jos toiminta muuttuu niin, että ympäristöön kohdistuvat vaikutukset tai riskit oleellisesti kasvavat.

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Tuomo Aunola, Pirkanmaan ympäristökeskus,
    p. 0500 836 233

 Tiedotus:

  • Tiedottaja Auli Kilpeläinen, Pirkanmaan ympäristökeskus,
    p. 050 570 2109

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs