Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristökeskus teki päätöksen Toivila - Mäntylä -voimajohdon YVA-menettelystä

Ympäristökeskus teki päätöksen Toivila - Mäntylä -voimajohdon YVA-menettelystä

Julkaistu: 26.03.2009 klo 12:36
Julkaisija:

Vattenfall Verkko Oy on aloittanut 110 kV:n voimajohdon suunnittelutyön Jämsän ja Korpilahden välillä. Keski-Suomen ympäristökeskus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan hankkeesta on tarpeen tehdä ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Vattenfall Verkko Oy on aloittanut 110 kV:n voimajohdon suunnittelutyön Jämsän ja Korpilahden välillä. Keski-Suomen ympäristökeskus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan hankkeesta on tarpeen tehdä ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen sähkönjakelun varmuutta rakentamalla yhdysjohto olemassa olevien alueverkkojen välille. Korpilahdella voimajohto liittyy Mäntylän sähköasemaan. Vattenfall on laatinut hankkeesta ympäristöselvityksen ja pyytänyt siitä ympäristökeskukselta lausuntoa.

Voimajohdon kokonaispituus on 35 kilometriä ja rakentamisessa käytetään perinteistä harustettua pylvästä. Pylväsvälit vaihtelevat 160 metristä 300 metriin maaston mukaan. Johtoaukean leveys on 26 metriä. Johtoaukean molemmin puolin tarvitaan lisäksi 10 metriä leveä reunavyöhyke, jolla puiden pituutta rajoitetaan, jotta ne eivät kaadu sähkölangoille. Linjan tarvitseman johto-aukean maa-alue on pinta-alaltaan noin 92 ha ja reunavyöhykkeenä käsiteltävää aluetta on 68 ha:n verran.

Hanke ei ole YVA-asetuksen hankeluettelossa, mutta hankkeen koon, sijainnin ja vaikutukset huomioon ottaen ympäristökeskus katsoi hankkeen ympäristövaikutusten tarkemman arvioinnin tarpeelliseksi ennen ympäristöluvan käsittelemistä. Ympäristökeskus toivoo vaihtoehtoja jo tutkitulle linjaukselle. Hankkeen vaikutusalueella on erityyppisiä luonnon- ja maisema-arvoiltaan merkittäviä kohteita, joihin hankkeen vaikutukset voivat kohdistua. Vattenfallilla on mahdollisuus valittaa YVA-päätöksestä hallinto-oikeuteen.

YVA-menettely kestää noin vuoden ja sen aikana yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteensä sekä hankkeen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta että ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Lisätietoja: 

Ylitarkastaja Esa Mikkonen, puh. 040 515 3138

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs