Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristökeskus pitää Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen vaikutusarviointia riittämättömänä

Ympäristökeskus pitää Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen vaikutusarviointia riittämättömänä

Julkaistu: 08.12.2008 klo 13:35
Julkaisija:

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on antanut Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle, joka toimii hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena.

TÄMÄ ON TÄYDENNYS AIEMMIN LÄHETETTYYN VASTAAVAAN TIEDOTTEESEEN: TÄMÄN TIEDOTTEEN ALAOSASTA LÖYTYY YMPÄRISTÖKESKUKSEN LAUSUNTO KOKONAISUUDESSAAN

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on antanut Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle, joka toimii hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena.

Ympäristökeskus pitää arviointiselostusta laajuudestaan, havainnollisuudestaan ja monialaisuudestaan huolimatta puutteellisena. Nämä puutteet kohdistuvat arvioinnin kannalta osin myös keskeisiin vaikutuksiin.

Vesistövaikutusten arvioinnissa perustietoa on esitetty niukasti. Vesistön nykytilan arviointia on ympäristökeskuksen mielestä täydennettävä, jotta saataisiin riittävä ennakkotieto vaikutusalueen veden laadusta ja ekologisesta tilasta.

Hanhikiven alueen huomattava arvo maankohoamisrannikon luonnon ja sen kehityssarjojen kokonaisuutena on jätetty liki tyystin huomiotta. Ympäristökeskus pitää välttämättömänä, että arviointiselostukseen sisällytetään Hanhikiven alueen luonnon merkityksen arviointi, jolloin näkökulmana tulee olla vähintäänkin maakunnan taso. Puutteineenkin arviointiselostus tuo keskuksen mukaan silti esille, että voimalan sijoittaminen Pyhäjoelle aiheuttaa muihin sijoituspaikkavaihtoehtoihin nähden merkittävimmät menetykset luonnonsuojelun näkökulmasta. Suuria puutteita ympäristökeskus näkee myös arviointiselostuksen linnustoselvityksissä.

Maakuntakaavassa Hanhikiven alue on varattu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi. Tätä asiaa ei ole arvioinnissa analysoitu ja pohdittu juuri ollenkaan. Edelleen ympäristökeskus huomauttaa hankkeen maankäyttövaikutusten osin liian yleispiirteisestä tarkastelusta.

Ympäristökeskus tuo esille, että osa arviointiselostuksen puutteista näyttää esiintyvän samanarvoisesti kaikkia kolmea vaihtoehtoista sijoituspaikkaa (Ruotsinpyhtää, Pyhäjoki, Simo) arvioitaessa. Toisaalta osa puutteista kohdistuu voimakkaimmin juuri Pyhäjoen vaihtoehtoon. Viimemainitut ovat siinä mielessä vakavimmat, koska yhteismitallinen vertailu muiden paikkavaihtoehtojen välillä ei esitetyn aineiston nojalla onnistu.

Johtopäätöksenä ympäristökeskus toteaa, että arviointiselostus ei ole riittävä hankkeen viemiseksi päätöksentekoon erityisesti Pyhäjoen Hanhikiveä koskevien selvitysten ja arviointien puutteiden vuoksi.

Ympäristökeskuksen lausunto kokonaisuudessaan:

Ympäristökeskuksen lausunto arviointiselostuksesta.doc

Lisätietoja

Luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakinen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 0400 181 175

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs