Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristökeskus on antanut lausuntonsa Vaasan yleiskaava 2030 -ehdotuksesta

Ympäristökeskus on antanut lausuntonsa Vaasan yleiskaava 2030 -ehdotuksesta

Julkaistu: 27.03.2009 klo 10:36
Julkaisija:

Länsi-Suomen ympäristökeskus on antanut lausuntonsa Vaasan yleiskaavaehdotuksesta, sillä ympäristökeskuksen tehtäviin kuuluu kuntien alueiden käytön suunnittelun ohjaaminen ja edistäminen. Lausunnossa esitetään näkökohtia liittyen luontoon ja virkistysalueisiin, kulttuuriympäristöön, vesihuoltoon ja pohjavesiin, palvelu- ja työpaikka-alueisiin sekä ympäristönsuojeluun ja liikenteeseen.

Länsi-Suomen ympäristökeskus on antanut lausuntonsa Vaasan yleiskaavaehdotuksesta, sillä ympäristökeskuksen tehtäviin kuuluu kuntien alueiden käytön suunnittelun ohjaaminen ja edistäminen.  Lausunnossa esitetään näkökohtia liittyen luontoon ja virkistysalueisiin, kulttuuriympäristöön, vesihuoltoon ja pohjavesiin, palvelu- ja työpaikka-alueisiin sekä ympäristönsuojeluun ja liikenteeseen.

Sundomin rannoille ja Myrgrundiin osoitetut uudet asuinalueet uhkaavat Öjenin vanhan metsän Natura-alueen luontoarvoja. Öjenin itäreunalle osoitettu kerrostalorakentaminen on laajuudessaan melkein puolet keskustan kerrostaloalueen koosta, joten tätä maankäyttöratkaisua on muutettava niin, että Natura-alueen luonnonarvoja ei heikennetä. Ympäristökeskus myös suosittelee rantojen jättämistä rakentamisen ulkopuolelle kaikkien kaupunkilaisten virkistykseksi. Ahvensaaren ja Hietalahden rannoille on suunniteltu rantojen täyttöä ja iso tekosaari kerrotaloalueineen.

Nämä maankäyttöratkaisut edellyttävät perusteellisimpia selvityksiä niiden vaikutuksista kaupunkikuvaan ja valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Toimenpiteet todennäköisesti myös kiihdyttäisivät lahden umpeenkasvua ja vaikuttaisivat Eteläisen kaupunginlahden Natura-alueen luontoarvoihin. Yleiskaavaan kuuluu laajasti rantojen muokkausta, täyttöä ja pengertämistä, jotka voivat pahentaa huonoa vedenlaatua entisestään, koska vedenvaihto heikkenee. Ympäristökeskus suosittelee vanhojen penkereitten korvaamista silloilla, jotka samalla loisivat kaupungille merellisen ilmeen.

Sepänkylästä Vanhaan Vaasaan ulottuvaa pohjavesialuetta ei ole kaavassa riittävästi huomioitu.  Uusien asuntoalueiden sijoittaminen ja golfkentän laajentaminen pohjavesialueelle voi tulla kyseeseen vain silloin, kun on selvitetty, että toiminta ei vaaranna pohjavettä.  Kaavassa on otettava huomioon myös Laihianjoen tulva-alueet ja lentokentän melualueet.

Uusi merkittävä kauppakeskittymä moottoritien varressa Mustasaaren kuntaan rajoittuen ei sisälly yleiskaavan selvitykseen kaupallisista palveluista ja se on lisätty kaavaan ilman minkäänlaista selvitystä. Pohjanmaan liitto on kuitenkin käynnistänyt uuden vaihekaavan kaupan palveluverkoksi ja liiton uuteen kauppaselvitykseen nojaten myös Vaasan yleiskaavaan tulee lisätä määräyksiä kaupan suuryksiköiden enimmäiskoosta. 

Lentokentän itäpuolelle on yleiskaavaehdotuksessa sijoitettu uusi merkittävä teollisuusalue Laajametsä, joka ei sisälly maakuntakaavaan. Sekä Laajametsän että Mustasaaren kanssa yhteisen terminaalihankkeen liikenteelliset vaikutukset on selvitettävä yleiskaavassa.

Lisätietoja

  • Arkkitehti Eva Sund-Knuuttila, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 040 766 5318

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs