Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ympäristökeskus antoi lausuntonsa Oulun-Haukiputaan merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Ympäristökeskus antoi lausuntonsa Oulun-Haukiputaan merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Julkaistu: 13.02.2009 klo 09:08
Julkaisija:

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on antanut YVA-yhteysviranomaisena lausuntonsa Oulun-Haukiputaan edustan merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnossaan ympäristökeskus toteaa, että arviointiohjelmaa tulee täydentää tuulivoimapuiston sijoitusvaihtoehtojen osalta.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on antanut YVA-yhteysviranomaisena lausuntonsa Oulun-Haukiputaan edustan merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnossaan ympäristökeskus toteaa, että arviointiohjelmaa tulee täydentää tuulivoimapuiston sijoitusvaihtoehtojen osalta. Myös tutkittavia sähkönsiirron reittivaihtoehtoja tulee lisätä. Ympäristökeskus kaipaa myös suunnitteilla olevien merituulipuistojen yhteisvaikutusten arviointia. YVA-menettelyn aikataulu on asetettu liian tiukaksi.

Tarkennuksia tulee tehdä myös suunniteltuihin linnusto-, kalasto- ja maisemavaikutusten arviointiin. Hankealue on kalataloudelle tärkeää matalikkoaluetta ja sijoittuu kansallisesti tärkeälle lintualueelle. Mahdollisia vaikutuksia merialueen virtauksiin ja veden vaihtuvuuteen tulee arvioida ja näin selvittää mahdolliset vaikutukset rannikon vesien käyttökelpoisuuteen ja ekologiseen tilaan.

Ramboll Finland Oy:n laatimasta arviointiohjelmasta tuli ympäristökeskukselle yhteensä 28 lausuntoa ja kannanottoa, jotka on otettu huomioon ympäristökeskuksen lausunnossa.

Pohjolan Voima Oy:n merituulipuisto sijoittuisi avomerelle Haukiputaan ja Iin kuntien merialueille lähimmillään noin 10 kilometrin päähän Haukiputaan keskustasta ja noin 20 kilometrin päähän Oulun keskustasta. Nimettömänmatalan suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 15,5 neliökilometriä ja Hoikka-Hiue-Luodeleton suunnittelualue noin 55 neliökilometriä. Tuulivoimapuisto käsittää alustavien suunnitelmien mukaan maksimissaan 162 tuulivoimalaitosyksikköä, joiden yksikkötehot ovat noin 3 – 5 megawattia (MW).

Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella hankkeesta vastaava Pohjolan Voima Oy laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto tulee liittää aikanaan lupahakemusasiakirjoihin.

Ympäristökeskuksen lausunto ja siihen sisältyvät arviointiohjelmasta saadut lausunnot ja kannanotot on luettavissa internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi /ppo > Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet > Oulun-Haukiputaan edustan merituulipuistohanke

Lisätietoja 

Ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 040 724 4385

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs