Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Yhteysviranomaisen lausunto Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut

Yhteysviranomaisen lausunto Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut

Julkaistu: 11.02.2009 klo 12:29
Julkaisija:

Ekokem-Palvelu Oy suunnittelee teollisuusjätteen kierrätys- ja käsittelykeskuksen perustamista Kokkolaan Ykspihlajan suurteollisuusalueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta annettiin useita lausuntoja sekä jätettiin hanketta vastustavia adresseja. Erityisesti hankkeen sijaintipaikka meren läheisyydessä herätti kritiikkiä.

Ekokem-Palvelu Oy suunnittelee teollisuusjätteen kierrätys- ja käsittelykeskuksen perustamista Kokkolaan Ykspihlajan suurteollisuusalueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta annettiin useita lausuntoja sekä jätettiin hanketta vastustavia adresseja. Erityisesti hankkeen sijaintipaikka meren läheisyydessä herätti kritiikkiä. Yhteysviranomainen suosittelee, että hankkeesta vastaava arviointia suorittaessaan selvittäisi, onko mielekästä muuta sijoituspaikkavaihtoehtoa olemassa.

Hankkeen tarkoituksena on turvata Kokkolan suurteollisuusalueen teollisuusjätteille asianmukainen käsittelymahdollisuus ja parantaa pilaantuneiden maa-ainesten alueellisia vastaanotto- ja käsittely-mahdollisuuksia sekä lisätä jätteiden ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä. Arviointiohjelman mukaan osa jätteistä hyödynnetään alueella, osa toimitetaan hyötykäyttöön muualle ja vain ne jätejakeet, joita ei voida hyödyntää loppusijoitetaan alueelle. Hankkeen tavoitteena on kierrättää ja hyödyntää mahdollisimman suuri osa jätteistä, niin että loppusijoitus on aina viimeinen vaihtoehto

Koska Ekokem-Palvelu Oy:llä on vastaavanlaisia käsittely- ja kierrätyskeskuksia muualla Suomessa ja Riihimäellä toimivan ongelmajätelaitoksen prosessit ja tietotaito hallussaan, on perusteltua odottaa, että näiden eri tasoisten laitosten välinen hierarkia ja työnjako kuvataan hyvin myöhemmässä vaiheessa  arviointiselostusta laadittaessa. Olennaista olisi kuvata päätöksentekomenettely, jolla ratkaistaan uudentyyppisten jätejakeiden käsittelypaikka ja tapa.

Loppusijoitusalueelle sijoitettavan jätteen ominaisuudet on myös syytä kuvata hyvin, jotta voidaan arvioida loppusijoitusalueen potentiaalinen vaarallisuus onnettomuus- yms. tilanteissa.

Yhteysviranomainen suosittelee ilmastonmuutoksen ja siihen varautumisen osalta laadittavaksi tähän hankkeeseen liittyen erillisselvitystä jonkin erikoistuneen asiantuntijatahon toimesta.

Hankkeen YVA-arviointiohjelmasta annettiin useita lausuntoja sekä jätettiin hanketta vastustavia adresseja. Internetissä olleeseen adressiin oli allekirjoituksen jättänyt yli 500 henkeä, kirjallisiin adresseihin kertyi 376 nimeä. Jos vaihtoehtoinen sijoituspaikka hankkeelle löytyisi, voidaan sen arvioiminen sisällyttää arviointiselostukseen ilman, että arviointiprosessia tarvitsisi aloittaa alusta.

Hankkeesta vastaavan tulee informoida mahdollisien uusien vaihtoehtojen mukaan ottamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää uusista vaihtoehdoista näkemyksensä

Lausunto on nähtävissä kuukauden ajan Kokkolan kaupungin ilmoitustaululla sekä luettavissa myös Kokkolan pääkirjastossa. Lisäksi lausunto ja muu materiaali on luettavissa verkkopalvelussa:  Vireillä olevat YVA-hankkeet

Lisätietoja

  • Yli-insinööri Päiviö Tokola, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 040 550 7404

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs