Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Varkauden Huruslahdelle ja Haukiveden alueelle ruoppausohje

Varkauden Huruslahdelle ja Haukiveden alueelle ruoppausohje

Julkaistu: 02.04.2009 klo 09:10
Julkaisija:

Pohjois- ja Etelä-Savon ympäristökeskukset ovat julkaisseet ruoppausohjeen Varkauden Huruslahden ja sen alapuolisen Haukiveden alueelle. Alueelta löydettiin viime vuonna tehdyissä tutkimuksissa erittäin korkeita tributyylitinapitoisuuksia (TBT). Nyt annettavalla ohjeistuksella pyritäänkin ehkäisemään TBT:n leviämistä vesistössä. Ohjeessa annetaan tiettyjä alueellisia rajoituksia ruoppauksiin sekä tuodaan esille asioita, jotka on tärkeä ottaa huomioon ruoppausta suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Pohjois- ja Etelä-Savon ympäristökeskukset ovat julkaisseet ruoppausohjeen Varkauden Huruslahden ja sen alapuolisen Haukiveden alueelle. Alueelta löydettiin viime vuonna tehdyissä tutkimuksissa erittäin korkeita tributyylitinapitoisuuksia (TBT). Nyt annettavalla ohjeistuksella pyritäänkin ehkäisemään TBT:n leviämistä vesistössä. Ohjeessa annetaan tiettyjä alueellisia rajoituksia ruoppauksiin sekä tuodaan esille asioita, jotka on tärkeä ottaa huomioon ruoppausta suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Yhteys kuntaan tai ympäristökeskukseen ennen ruoppauksen aloittamista

Alueella ruoppauksia suunnittelevan tulee ottaa yhteyttä joko alueelliseen ympäristökeskukseen tai kunnan ympäristöviranomaiseen hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Ympäristöviranomaiset toivovat, että yhteydenotto tehtäisiin jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Huruslahden alueella esiintyvien korkeiden TBT -pitoisuuksien vuoksi alueella ei tule suorittaa ruoppauksia ennen kuin ruopattavan alueen pohjasta on otettu sedimenttinäyte. Sedimenttinäytteestä tulee analysoida laboratoriossa vähintäänkin orgaaniset tinayhdisteet. Sedimentin haitta-aineiden tutkimuskustannuksista vastaa ruoppauksen tekijä.

Haukiveden alueella sedimenttien mahdollinen tutkimustarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti ympäristöviranomaisten toimesta. Tutkimustarvetta arvioitaessa otetaan huomioon mm. ruopattavan alueen sijainti, virtaukset sekä kyseiseltä alueelta aiemmin jo tehdyt sedimenttitutkimukset.

Ohje postitse rannanomistajille – luettavissa myös internetissä

Ruoppausohje postitetaan alueen rannanomistajille lähiaikoina Varkauden kaupungin sekä Joroisten ja Rantasalmen kuntien toimesta. Kaikkiaan kirjeitä lähtee rannanomistajille noin 1 000 kappaletta. Kirje lähetetään vähintään yhdelle rannanomistajalle, mikäli omistajia on enemmän kuin yksi kyseisellä kiinteistöllä.

Huruslahden ja Haukiveden alueen ruoppausohje on saatavilla myös internetistä osoitteesta www.ymparisto.fi/psa. Ruoppauksiin liittyvästä yleisestä lainsäädännöstä on saatavilla lisätietoa osoitteesta www.ymparisto.fi > Vesivarojen käyttö > Rantojen kunnostus > Ruoppaus.

Lisätietoja

Suunnittelija Jussi-Pekka Järvinen, Pohjois-Savon ympäristökeskus, puh. 040 584 2399, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [jussi-pekka.jarvinen]

Ympäristöinsinööri Jorma Lappalainen, Pohjois-Savon ympäristökeskus, puh. 040 511 8266, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs