Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Till Nyland mera jaktlicenser på hjortdjur än förra året

Suomen riistakeskus

Till Nyland mera jaktlicenser på hjortdjur än förra året

Pressmeddelande.
Publicerad: 27.07.2016 kl. 11:33
Utgivare: Suomen riistakeskus

Till inkommande höstens jaktsäsong beviljades det mera jaktlicenser på hjortdjur än förra året. Antalet älg och vitsvanshjort har ökat i Nyland ett par år i rad. Enligt stamuppskattningarna finns det mera vitsvanshjortar i landskapet än någonsin tidigare. Licenser finns för båda arterna fortfarande relativt rikligt så jägarna bör ta sitt ansvar för hur många djur som kan fällas.

Finlands viltcentrals i Nyland har inför höstens jaktsäsong beviljat 2254 jaktlicenser för älg och 5356 jaktlicenser för vitsvanshjort. För dovhjort har det beviljats 104,5 licenser. Älglicensmängden har ökat med 15 procent, vitsvanshjortlicensmängden steg 18 procent och dovhjortlicenser beviljades 11 procent mera än i fjol. Med en jaktlicens kan skjutas ett vuxet djur eller två kalvar.

Älgstammens avskjutningsplan förverkligas redan då ca 80 procent av licenserna utnyttjas. Jaktlagen tillsammans med jaktvårdsföreningarna besluter om utnyttjandet av de resterande licenserna på hösten under jaktsäsongen. Jakten fortsätter ifall det finns fler hjortdjur än beräknat eller om de förorsakar skada inom området. Inkommande höstens bytesmängd torde vara lite högre än förra året, då det fälldes 2106 älgar.

Det ställds inget mål för vintertätheten på riksnivå, utan målen för älgstammens skötsel bestäms inom älgförvaltningsområdena. Målen sätts av varje landskaps regionala viltråd efter att ha hört intressegrupperna. Nyland har fem älgförvaltningsområden och deras sammanräknade mål för älgstammens storlek är cirka 4100 älgar. Vid inventeringen förra våren uppskattades det att ca 4600 älgar fanns i Nyland. Enligt Naturresursinstitutets stamvärdering fanns det ca 4350 älgar i Nyland.

Skador orsakade av älgar på de nyländska vägarna och i skogarna har minskat betydligt från de värsta tiderna. De uppskattade skogsskadorna förra året var ca 6 000 euro. Älgkollisionerna var 182 st., som är cirka hälften från älgstammens toppår. Jordbruksskador förorsakade av älg, som ersätts, var cirka 70 000 euro förra året.

Rekordartat år för vitsvanshjortar

Det verkar att antalet vitsvanshjortar har ökat redan fyra år i rad. Enligt stamuppskattningarna finns det mera hjortar i Nyland än någonsin tidigare och det beviljats även rekordmängd jaktlicenser. Vitsvanshjortstammen betonar sig starkt till västliga Nyland, där huvuddelen av jaktlicenserna har också beviljats. I Östra Nyland är hjortstammen fortfarande mycket otät på många platser, så man bör även i fortsättningen överväga användningen av licenserna. Vitsvanshjortens könsfördelning har redan länge varit kodominerad och bockarnas medelålder är låg. Man bör ta i beaktande problemen i stammens struktur när man planerar jakten.

TILLÄGGSUPGIFTER

Finlands viltcentral Nyland, viltplanerare Antti Piironen, tel. 029 431 2332, e-post. antti.piironen@riista.fi

Verksamhetsledare i lokala jaktvårdsföreningar, kontaktuppgifter från viltcentralens hemsida

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs