Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Tahkoluodon - Kristiinankaupungin voimajohdon ympäristövaikutukset arvioitu

Tahkoluodon - Kristiinankaupungin voimajohdon ympäristövaikutukset arvioitu

Julkaistu: 07.04.2009 klo 14:51
Julkaisija:

Fingrid Oyj on toimittanut Lounais-Suomen ympäristökeskukselle yhteysviranomaisen lausuntoa varten ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin välille rakennettavasta 400 kV:n voimajohtohankkeesta.

Fingrid Oyj on toimittanut Lounais-Suomen ympäristökeskukselle yhteysviranomaisen lausuntoa varten ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin välille rakennettavasta 400 kV:n voimajohtohankkeesta.

Arviointiselostuksen mukaan tarkemmat maastotutkimukset ja suunnittelu ajoittuvat vuodelle 2010. Alustavan aikataulun mukaan lunastusmenettely ja metsänhakkuu on tarkoitus toteuttaa vuosien 2011 - 2012 aikana. Varsinainen voimajohdon rakentaminen on tarkoitus ajoittaa vuosille 2014 - 2015 ja ottaa voimajohto käyttöön vuoden 2015 aikana.

Voimajohtojen ympäristövaikutuksia on selvitetty useissa hankkeissa. Vaikutusten selvittäminen painottuu maankäyttöön ja elinkeinotoimintaan, ihmisten viihtyvyyteen ja elinoloihin, luonnonolosuhteisiin sekä maisemaan ja kulttuuriperintöön kohdistuviin vaikutuksiin. Vaikutukset on arvioitu sekä rakentamisen että voimajohdon käytön osalta.

Arviointimenettelyssä on tarkasteltu Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin välillä kahta eri pääjohtoreittivaihtoehtoa ja useita paikallisia vaihtoehtoja. Päävaihtoehdoilla tarkoitetaan voimajohtoreittejä, jotka erkanevat toisistaan Porin Furuholmassa kahdeksi reittivaihtoehdoksi. Päävaihtoehdot yhtyvät Pomarkun Joensuunlahdessa.

YVA-lain mukaisesti laadittu arviointiselostus on tehty huolella ja perusteellisesti. Linnustoa koskevilla lisäselvityksillä tarkennettu arviointiselostus on riittävä ja täyttää erinomaisesti sille asetetut vaatimukset.

Hankkeen linjausvaihtoehdon valinta jatkosuunnittelun pohjaksi kuuluu hankkeesta vastaavalle. Ympäristökeskus korostaa vaihtoehdon jatkosuunnittelussa ja linjausten tarkentamisessa vielä huomion kiinnittämistä erityisesti inhimillisiin ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaviin ratkaisuihin voimajohdon sijoittamisessa. Ympäristökeskus toteaa myös, että huolehtiminen Isonevan suojelualueen luonnonarvojen säilymisestä ja suojelualueen toteutumisesta suunnitellulla tavalla on yksi ympäristöhallinnon keskeinen tehtävä ja sen vuoksi ympäristökeskus edellyttää, että mikäli linjausvaihtoehto B tulee kysymykseen, ennen jatkosuunniteltavan vaihtoehdon valintaa selvitetään tarkasti Isonevaa koskevan asetuksen muuttamismahdollisuus.

Hankkeen YVA-menettelyn asiakirjat ovat esillä kokonaisuudessaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen internet-sivuilla.

Lisätietoja:

ylitarkastaja, OTK Seija Savo puh. 040 7699 066

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs