Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Skörden den näst minsta på 2000-talet

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Skörden den näst minsta på 2000-talet

Pressmeddelande.
Publicerad: 01.09.2011 kl. 09:00
Utgivare: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Den förväntade spannmålsskörden uppgår fortfarande till 3,6 miljarder kilo. Trots att skörden är den näst minsta på 2000-talet är den 20 procent större än i fjol. Den största skörden på 2000-talet bärgades år 2009 (4,3 miljarder kilo) och den minsta i fjol (3,0 miljarder kilo). Den genomsnittliga hektarskörden förväntas vara något större än tioårsmedeltalet.

Skördeutsikterna är till största delen mer positiva än i fjol på grund av gynnsamma värmeförhållanden och en större odlingsareal under den gångna sommaren. Det finns dock regionala skillnader i skördeutsikterna på grund av regnförhållandena som har varierat från torka till för mycket regn. Dessutom varierar bedömningarna av skördens kvalitet stort i olika delar av landet. Under den återstående vegetationsperioden kan vädret ännu påverka skörden och dess kvalitet betydligt.

Stor veteskörd

Den förväntade hektar- och totalskörden av vete och råg är fortfarande större än genomsnittet, även om den har minskat sedan juli. Den totala veteskörden uppgår troligen till 935 miljoner kilo varav merparten utgörs av vårvete. Den förväntade rågskörden uppgår till 76 miljoner kilo, vilket är 7 miljoner kilo mer än i fjol.

Enligt skördeutsikterna ökar skördarna av korn, havre och blandsäd också jämfört med skörden år 2010. Förväntningarna är större nu än i juli. Den totala kornskörden torde uppgå till 1,5 miljarder kilo och den totala havreskörden till 1,0 miljarder kilo. Den förväntade skörden av blandsäd uppgår till 53 miljoner kilo.

Den förväntade hektarskörden av rybs och raps är större än i fjol, och den totala skörden förväntas uppgå till 132 miljoner kilo.

Minskning av odlingsarealen avtog

Arealen för odling av spannmål har ökat med cirka 94 000 hektar sedan år 2010. Ökningen av den totala skörden jämfört med år 2010 är med andra ord summan av ökningen av både odlingsarealen och hektarskörden. Minskningen av odlingsarealen avtog alltså i år, men trots det förblev odlingsarealen omkring 90 procent av den genomsnittliga arealen de senaste tio åren. Den förväntade totala skörden av spannmål förblir också uppskattningsvis 0,3 miljarder kilo mindre än genomsnittsskörden de senaste tio åren.

Hektarskörden av samtliga spannmålsslag förväntas vara normal eller något större än genomsnittet. På samma sätt som i fjol är hektarskörden av höstsäd, det vill säga vete och råg, större än genomsnittet, vilket innebär att skördeökningen i fråga om höstsäden beror på den ökade odlingsarealen. I fråga om korn och havre beror skördeökningen däremot på en större hektarskörd än år 2010 och en ökad odlingsareal.

Statistiktabellerna publiceras i lantbrukets statistiktjänst Matilda på hemsidan för Preliminär skördestatistik.

Ytterligare information

Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Aktuarie Sirpa Karppinen, tel. 020 77 21 341

Statistikchef Anneli Partala, tel. 020 77 21 376

Uppgifterna framgår av Tikes andra  preliminära skördestatistik i sommar. Tikes preliminära skördestatistik grundar sig på uppskattningar som ProAgrias växtodlingsexperter givit för sina egna områden. Uppskattningarna beskriver situationen 25.8. De kommunvisa uppskattningarna baserar sig på ungefärliga iakttagelser och lokal sakkännedom. Odlingsväxternas arealer grundar sig på uppgifter som odlarna meddelat i samband med stödansökningarna. Uppgifterna utgår från stödregistrets situation 25.8.2011, då största delen av odlingsarealerna var antecknade.

Nästa skördestatistik 2011 (preliminära uppgifter) publiceras den 24 november. Då bygger statistiken på de skördeuppgifter som jordbrukarna har lämnat.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs