Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Rajavesistöille suomalais-venäläinen riskienhallintaohjelma tulvien ja kuivuuden varalta

Maa- ja metsätalousministeriö

Rajavesistöille suomalais-venäläinen riskienhallintaohjelma tulvien ja kuivuuden varalta

Tiedote.
Julkaistu: 16.04.2014 klo 12:13
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Suomen ja Venäjän rajavesistöille valmistellaan yhteistä riskienhallintaohjelmaa tulva- ja kuivuuskausien varalta. Sitä valmisteltiin maiden yhteisessä tulvaseminaarissa Imatralla 15.4.2014. Komission asiantuntijatyöryhmät kokoontuvat samassa yhteydessä 14.–16.4.2014.

Rajavesistöyhteistyötä Suomen ja Venäjän kesken on harjoitettu jo viisikymmentä vuotta. Maiden välinen rajavesistösopimus allekirjoitettiin 24.4.1964. Tärkeimpänä yhteistyöelimenä on yhteinen suomalais-venäläinen rajavesistöjen käyttökomissio, joka kokoontuu vuosittain. Komission alaisuudessa toimivat vesivarojen kokonaiskäytön työryhmä ja vesiensuojelutyöryhmä, jotka nyt kokoontuvat Imatralla.

Rajavesistöyhteistyö on kestänyt erilaiset suhdanteet ja kummankin valtion kohdalle tulleet suuret muutokset. Yhteistyö maiden välillä on hyvin käytännönläheistä. Vuosien varrella maat ovat löytäneet hyviä ratkaisuja vesistöjen tasapuoliseen käyttöön, suojeluun ja kalakantojen hoitoon. Esimerkkinä työn tuloksista on tulva- ja kuivuustilanteista aiheutuvien haittojen ja vahinkojen vähentäminen mo-lemmissa maissa Saimaan ja Vuoksen yhteisen juoksutussäännön avulla.

Molemmissa maissa yhteistyö nähdään kansainvälisestikin erinomaisena esimerkkinä yhteisestä rajavesistöjen hoidosta. Sopimuksen täytäntöönpanosta saatuja kokemuksia on hyödynnetty kansainvälisen vesioikeuden laatimisessa kuten myös mallina muidenkin maiden kahdenvälisen rajavesistöyhteistyön suunnittelussa. Yhteistyössä ovat mukana hallinnon edustajien ja erityisalojen asiantuntijoiden lisäksi myös sidosryhmät ja toiminnanharjoittajat.

Yhteisiä rajavesistöjä mailla on 19, joista merkittävimmät ovat Vuoksen ja Paatsjoen vesistöt. Yh-teistyö kattaa vesitalouden kaikki alat: vesivoiman, vesistön säännöstelyn, rakentamisen, vesiensuo-jelun, vesiliikenteen ja kalatalouden. Viime vuosina työtä on suunnattu tulva- ja kuivuusriskien hallintaan, ilmastonmuutoksen vaikutuksien arviointiin sekä vesienhoitoon. Vaelluskalakantojen palauttamiseksi rajavesistöihin on meneillään useita yhteisiä yhteistyöhankkeita.

Lisätietoja:

Vesivarojen kokonaiskäytön työryhmän puheenjohtajat
Suomen osapuoli Kai Kaatra, kai.kaatra@mmm.fi, p. 0295 162 106
Venäjän osapuoli M.V. Kazmina, mvkazmina@nlbvu.spb.ru

Vesiensuojelutyöryhmän Suomen osapuolen puheenjohtaja Seppo Rekolainen,
seppo.rekolainen@ymparisto.fi, p. 040 580 6538

Komission internetsivut: http://www.rajavesikomissio.fi/


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs