Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Pohjoismainen tutkimus: Etelä-Savossa edistetään bioenergia-alaa yli toimialarajojen

Miktech Oy

Pohjoismainen tutkimus: Etelä-Savossa edistetään bioenergia-alaa yli toimialarajojen

Tiedote.
Julkaistu: 10.12.2012 klo 08:38
Julkaisija: Miktech Oy

Bioenergian kehitystyö Etelä-Savossa on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta. Nordregio valitsi Etelä-Savon tutkimuskohteekseen tapaustutkimuksessa, jossa selvitettiin toimia vihreän kasvun ja innovaatiotoiminnan tukemiseksi. Tutkimuksen mukaan bioenergia-alaa kehitetään Etelä-Savossa yli toimialarajojen, ja innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy:n merkitys on kehitystyössä suuri. Tutkimuksen teetti Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Tapaustutkimukseen haettiin maaseutualuetta, jossa toteutetaan kiinnostavaa innovaatiotoimintaa uusiutuvan energian alalla. Etelä-Savo valikoitui tutkimuskohteeksi, koska bioenergian merkitys on tunnistettu alueella niin kunta- kuin maakuntatason kehitysstrategioissa, ja bioenergia-alan liiketoimintaa kehitetään Etelä-Savossa ennakkoluulottomasti yli toimialarajojen.

– Etelä-Savo on hyvä esimerkki alueesta, jossa bioenergia-alan kasvu on integroitu kaikkiin keskeisiin kehitysstrategioihin ja -tavoitteisiin alue- ja kuntatasolla. Sen potentiaali on tunnistettu metsätalouden ohella esimerkiksi innovaatiotoimintaan, koulutukseen ja ilmastoon liittyvissä strategioissa. Lisäksi Etelä-Savo katsoo yli maakuntarajojen ja kehittää alaa yhteistyössä muiden Itä-Suomen maakuntien kanssa, kertoo tutkimusassistentti Liisa Perjo Nordregiosta.

Tutkimuksessa selvitettiin julkishallinnon prosesseja sekä korkeakouluyksiköiden, yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden yhteistyötä vihreän kasvun tukemiseksi. Selvityksen mukaan Miktechillä on tärkeä rooli alan kehitystyössä Etelä-Savossa.

– Miktech koordinoi eri tahojen yhteistyötä, tuo yhteen alan toimijoita sekä auttaa perinteisempien toimialojen yrityksiä löytämään jalansijaa ja etabloitumaan bioenergia-alalla. Miktech koordinoi myös Biosaimaa-klusteria, joka on osa Mikkelin seudun Osaamiskeskuksen toimintaa ja jolla on tutkimuksemme mukaan potentiaalia kehittyä hyväksi Etelä-Savon bioenergia-aktiviteettien keskipisteeksi, Perjo toteaa.

Etelä-Savossa on työskennelty uusiutuvan energian parissa jo 1990-luvulta alkaen. Tutkimuksen mukaan T&K-infrastruktuurin, korkeakouluyksiköiden ja energia-alan yritysten sekä Suur-Savon Energiasäätiön rooli on ollut merkittävä alan kehityksessä ja nopeuttanut sitä. Myös pienemmät yritykset ovat saaneet tarvitsemaansa tukea kehitysprojekteihinsa, ja kehitystyön myötä on syntynyt uusia pk-yrityksiä tukemaan tuotantoketjua.

Nordregion toteuttama tapaustutkimus on osa Pohjoismaisen ministerineuvoston projektia "Regional Strategies for Green Growth and Innovation". Projektin tavoitteena on tuottaa päätöksentekijöille tietoa ja työkaluja ympäristöteknologiaan, innovaatioihin ja vihreään kasvuun liittyvien alueellisten haasteiden käsittelemiseksi. Etelä-Savon lisäksi projektin puitteissa on toteutettu tapaustutkimus Skånen alueella Ruotsissa. Raportti tapaustutkimuksista on julkaistu kokonaisuudessaan Nordregion sivuilla.

Tapaustutkimusten lisäksi koko hankkeesta on julkaistu loppuraportti, joka käsittelee laajemmin vihreän kasvun käsitettä ja sisältää raportin hankkeen muista osista sekä synteesiraportin Etelä-Savon ja Skånen tapaustutkimuksista. Loppuraportti on saatavilla Nordregion kotisivuilla.

Lisätiedot:

Mika Muinonen, kehityspäällikkö, Biosaimaa, Miktech Oy, +358 440 361 604, mika.muinonen@miktech.fi

Liisa Perjo, Research assistant, Nordregio, +46 (0)8 463 54 28, liisa.perjo@nordregio.se

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi 

 

Bioenergian käytön edistäminen on Mikkelin seudun elinkeinopolitiikan kehittämisen kärkihanke, jonka toimintaa toteuttaa Miktech Oy:n koordinoima Biosaimaa-klusteri. Klusterin toimijoina on seudun yrityksiä, tutkimuslaitoksia, rahoittajia ja viranomaistahoja. Biosaimaan yhtenä tavoitteena on metsään perustuvan bioenergian tuotannon lisääminen.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs