Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ovanliga arter har nytta av talko i Tvärminne

WWF Suomi

Ovanliga arter har nytta av talko i Tvärminne

Kutsu.
Julkaistu: 29.06.2015 klo 14:10
Julkaisija: WWF Suomi

WWF:s andra långa talkoläger i sommar ordnas i Tvärminne på Hangö udd den 4–11 juli. De frivilliga som deltar i talkolägret som ordnas i samarbete med Forststyrelsens naturtjänster restaurerar gammal fårbetesmark som hotas av igenväxning. Ovanliga arter som behöver öppnare ytor att leva på har nytta av att det traditionella landskapet röjs.

Upp emot en tredjedel av de utrotningshotade arterna i Finland lever i traditionella landskap som har uppkommit till följd av det gamla jordbrukets markanvändning. När dessa landskap växer igen hotas dock många arter. Restaureringen och röjandet av betesmarken är alltså viktig.

WWF har ordnat talkoläger runt om i Finland sedan 1977. Lägren erbjuder varje sommar cirka hundra frivilliga möjligheten till konkret naturskyddsarbete.

Representanter för medierna har möjlighet att bekanta sig med WWF:s talkolägerarbete, lägerdeltagarna och vården av det traditionella landskapet

TISDAGEN DEN 7 JULI

Program:

9.30 båtskjuts från Tvärminne zoologiska station (J.A. Palméns väg 260, Hangö) till det privata naturskyddsområdet, där man har möjlighet att bekanta sig med talkoarbetet och talkoarbetarna. Återfärd efter lunch cirka kl. 12.

Anmälningar före fre 3.7.2015 kl. 12.00:

Joonas Fritze, joonas.fritze@wwf.fi, 040 840 8500

Projektet Naturvård-LIFE

Talkolägret i Tvärminne  ingår i projektet Naturvård-LIFE, som finansieras av Europeiska unionen och leds av Forststyrelsens naturtjänster och inom vilket man vårdar hotad natur i Natura 2000-områden. Inom projektet vårdas sammanlagt närmare 1 000 hektar ängar, torrängar, skogsbeklädda traditionella landskap, lundar och gamla lövskogar där den vitryggiga hackspetten lever.

Liitetiedostot

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs