Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Opinnäytetyö: Maa-ainesten ottoalueesta voi olla moneksi

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Maa-ainesten ottoalueesta voi olla moneksi

Tiedote.
Julkaistu: 22.12.2015 klo 14:05
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Maa-ainesten ottoalueelle on mahdollista sijoittaa monipuolisesti erilaisia jälkikäyttömuotoja ottotoiminnan jälkeen. Ekosysteemipalveluita tarkastelemalla aiheen lähestymiseen saatiin erilainen näkökulma, jonka avulla alue hahmotettiin maisemallisten ominaispiirteiden lisäksi myös moniniasten palveluiden tuottajana.

Maa-ainesten ottoalueiden yleisin jälkikäyttömuoto on metsätalous, mutta ottoalueet on mahdollista muovata ottotoiminnan jälkeen myös erikoisempia toimintoja sisältäviksi alueiksi. Hämeen ammattikorkeakoulussa maisemasuunnittelun koulutusohjelmassa opiskeleva Veera Varpa kartoitti opinnäytetyössään vaihtoehtoisia jälkikäyttötapoja ja hyödynsi niiden suunnittelussa ja arvioinnissa ekosysteemipalvelunäkökulmaa. Opinnäytetyön tilaajana oli Insinööritoimisto Matti Jokinen.

Soranottoalueilla pakollinen jälkihoito koostuu pääpiirteittäin maastonmuotoilusta, kasvillisuuden palauttamisesta ja ei-toivotun käytön ehkäisystä. Edellämainitut toimet edesauttavat alueen korjaantumista, mutta joissain tilanteissa lisäpanostus voi olla tarpeen. Lisäpanostuksella alueesta on mahdollista rakentaa virikkeellisempi paikka ihmisille ja/tai suotuisampi elinympäristö eliöille. Panostamisesta voi olla hyötyä myös maa-ainesten ottajalle, jos jälkihoitoon panostaminen hälventää ottotoimintaan liittyviä negatiivisia odotuksia.

Jälkikäyttötoimintoja yhdistelemällä mahdollista muovata oikea kokonaisuus oikeaan paikkaan

Varpa kokosi opinnäytetyössään yhteen 14 erilaista jälkikäyttötoimintoa, joita työssä havainnollistettiin kuvin, taulukoin ja kartoin. Työssä hyödynnettiin case-aluetta, jonka ominaisuuksien perusteella laadittiin sekä työssä tehdyt selvitykset että jälkikäyttöideat. Case-alueen käytöstä huolimatta työssä pyrittiin  sovellettavuuteen. Jälkikäyttötoiminnot on esitetty suuntaa-antavina ideoina, joista on mahdollista koostaa erilaisia yhdistelmiä eri tyylisiin kohteisiin. Kohdekohtaisella jatkokehittelyllä ja -suunnittelulla  jälkikäyttötoiminnoista tehdyt yhdistelmät on mahdollista mitoittaa kulloinkin käsillä olevaan alueeseen sopiviksi.

Ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen toi mielenkiintoisen lisän suunnitteluun sekä auttoi hahmottamaan luonnossa vallitsevia vuorovaikutussuhteita ja luonnon tuottamien palveluiden moninaisuutta. Ekosysteemipalveluiden huomioiminen suunnittelussa on haastava, mutta kehittämisen arvoinen näkökulma.

Lisätietoja:

Veera Varpa, +358 50 546 4324, veevarpa@outlook.com

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs