Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Öljysäiliöiden riskienhallintatyö jatkuu myös TANKKI-hankkeen jälkeen

Lahden ammattikorkeakoulu

Öljysäiliöiden riskienhallintatyö jatkuu myös TANKKI-hankkeen jälkeen

Tiedote.
Julkaistu: 19.03.2015 klo 14:59
Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulun TANKKI-hankkeen tavoitteena oli vähentää lämmitysöljysäiliöiden aiheuttamia terveydellisiä, ympäristö- ja taloudellisia riskejä yksityisille henkilöille ja yhteiskunnalle. Hankkeen toteutusaika oli kesäkuusta 2012 maaliskuuhun 2015. Kanta-Hämeestä hankkeessa mukana olivat Hattula, Janakkala ja Riihimäki.

Tuloksista on todellista hyötyä osallistuneille kunnille ja pelastuslaitoksille sekä öljysäiliön omistajille: hankkeen jälkeen elämään jääviä tuloksia ovat öljysäiliökartoituksen tulokset, hankkeessa tuotettu sähköinen työkalu sekä neuvontaopas. Riskienhallintatyötä edistävät lisäksi hankkeessa tuotetut videot, selvitykset ja ennen kaikkea pilaantuneen maan in situ-puhdistuksen pilotoinnin tulokset. Hanke edisti myös viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua.

Öljysäiliökartoitus aktivoi öljysäiliöomistajia ja antaa viranomaisille tietoa nykytilanteesta

Kunnan ja pelastuslaitoksen viranomaiset hyödyntävät öljysäiliökartoituksen tuloksia valvontatyössään. Säiliön omistajat puolestaan aktivoituivat miettimään öljysäiliöasioitaan, kuten tarkastuksen tai muutosilmoituksen tarpeellisuutta. Hankkeen aikana toteutettiin kiinteistöille öljysäiliökartoitus, jonka avulla lisättiin öljysäiliön omistajien ympäristötietoisuutta ja samalla päivitettiin viranomaisten säiliötietoja. Öljysäiliökyselyitä lähetettiin Kanta-Hämeen hankekuntien kiinteistöille vajaa 2 600 kappaletta, joista 37 % palautettiin hankkeelle täytettynä.

Öljysäiliöneuvonta jatkuu oppaan muodossa

Öljysäiliöomistajat saivat hankkeen aikana tietoa säiliönsä huoltoon, vastuisiin ja käytöstä poistamiseen liittyen. Tietoisuutta lisättiin järjestämällä neuvontaa paikallisissa tapahtumissa sekä olemalla esillä eri medioissa. Lisäksi erilaisia viestinnän tekoja, kuten lehtijulkaisuja, sähköistä viestintää, radio- ja televisiohaastatteluja hankkeessa tehtiin yhteensä noin 80. Hankkeessa tavoitettiin kokonaisuudessaan noin 9 000 öljysäiliöomistajaa. Jatkossa öljysäiliöomistaja voi hakea neuvoja hankkeessa tuotetusta oppaasta ”Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja – Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille”. Opas löytyy hankkeen internet-sivuilta: http://www.lamk.fi/projektit/tankki/jutut-julkaisut/

 

Sähköinen työkalu neuvoo öljysäiliön omistajaa

Hankkeessa tuotettiin sähköinen öljysäiliöiden riskienhallintatyökalu, joka edistää öljysäiliön omistajien tietoa omista säiliöriskeistään. Helppokäyttöinen työkalu antaa täyttäjälleen kommentteja ja toimenpide-ehdotuksia siitä, miten eri tilanteissa tulisi toimia öljyvahingon välttämiseksi. Lisäksi työkalu tarjoaa opastusta farmarisäiliöiden turvalliseen käyttöön. Työkalun sisällöt räätälöitiin hankekuntien käyttöön sisältäen kunkin kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Vastattuaan kaikkiin kysymyksiin öljysäilön omistaja saa tulostettavan yhteenvedon antamistaan vastauksista. Työkalu on saatavilla Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa: http://tankki.emedia.fi/.

In situ-puhdistusmenetelmien testausta

Lisäksi hankkeessa pilotoitiin vähän käytettyjä in situ-kunnostusmenetelmiä lämmitysöljyllä pilaantuneen maan puhdistuksessa kolmessa kohteessa. In situ-kunnostukseen valittuja kohteita puhdistettiin urakoitsijan toimesta, mutta LAMK:n ja HAMK:n opiskelijat pääsivät sekä seuraamaan, kuvaamaan että videoimaan kunnostuksessa käytettävien putkistojen asennusta. Näin opiskelijat rikastuttivat sekä omaa osaamistaan ja tietämystään että tuottivat opintomateriaalia tulevia pilaantuneen maan kunnostus-opintojaksoja varten. Opiskelijat tekivät myös kirjallisuusselvityksiä erilaisista kunnostusmenetelmistä, mm. hankkeessa käytännössäkin testattuun pinta-aktiivisten aineiden käyttöön maaperän biologisessa kunnostuksessa. Hankkeen toimintaa sitoutettiin monilta osin ammattikorkeakouluopetukseen: noin 200 opiskelijaa Lahden ja Hämeen ammattikorkeakouluista suoritti hankkeelle noin 300 opintopistettä opintoja.

 

Neuvontaopas, sähköinen työkalu, videot ja kaikki muu hankkeessa tuotettu materiaali on saatavissa TANKIn internet-sivuilla: www.lamk.fi/tankki.

TANKKI on EAKR-rahoitteinen hanke, jota koordinoi Lahden ammattikorkeakoulu.  

 

LISÄTIETOJA

Tarja Asikainen,
Projektipäällikkö, TANKKI-hanke
p. 044 708 1516
tarja.asikainen[@]lamk.fi

 

Liite:
TANKKI-hanke ja Kanta-Hämeen pelastuslaitos neuvoivat öljysäiliön omistajia myös Janakkalan Tervakoskella elokuussa 2014. Kuva: Matti Leiske.

 

 

Liitetiedostot

www.lamk.fi 

#mikämuumuka

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs