Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Näkökulma Cleantechiin maapallon toiselta laidalta

Macon

Näkökulma Cleantechiin maapallon toiselta laidalta

Julkaistu: 28.04.2016 klo 08:08
Julkaisija: Macon

Näkökulma Cleantechiin maapallon toiselta laidalta

Tekstin on kirjoittanut Cleantech- asiantuntija Mikko Ahokas Maconilta. Kirjoituksessaan Mikko pohdiskelee kotimaisen Cleantech -osaamisen vientimahdollisuuksia Venezuelaan, jossa on erittäin vaikea vesitilanne liittyen juomaveden saatavuuteen, laatuun ja jätevedenkäsittelyyn. 

Suomen painiessa omien taloudellisten haasteidensa kanssa, ratkaisua mietittäessä nostetaan usein esille viennin vahvistaminen niillä aloilla, joilla Suomessa on korkeaa osaamista. Cleantech mielletään yhdeksi tällaiseksi osaamisalueeksi. 

Totta onkin, että maailmasta löytyy valtava tarve korkealaatuisille Cleantech –ratkaisuille. Yksi esimerkki selkeistä tarvitsijoista on Venezuela vedenkäsittelynsä kanssa. Asiaa ei kuitenkaan monestakaan syystä pääse ratkaisemaan yksinkertaisen markkinamekanismin mukaisesti, jossa kysyjä kohtaa tarjoajan ja kaikki tulevat tyytyväiseksi.

Teetin raportin liittyen Venezuelan tämänhetkiseen juomaveden saatavuuteen, laatuun sekä jätevedenkäsittelyyn. Raportti kuvaa Venezuelan vaikeaa tilannetta ja sen lukeminen saa pohtimaan Venezuelan kaltaista maata Cleantechin viennin kohdemaana uudesta näkökulmasta.

Venezuela on 28 miljoonan ihmisen asuttama valtio Pohjoisessa Etelä-Amerikassa. Naapurivaltioinaan sillä on Kolumbia, Guyana ja Brasilia. Sen rantoja huuhtelee Karibian meri ja Atlantti.

Venezuelan juomavesi saadaan osin pintavedestä, joka on peräisin joista, järvistä tai suoalueilta. Sitä voidaan käsitellä erilaisilla menetelmillä kuten ultrasuodatuksella, vesisuodattimilla ja käänteisosmoosin avulla. Osa juomavedestä saadaan puolestaan merivedestä, josta voidaan poistaa suolaa käänteisosmoosin avulla tai haihduttamalla. Myös pohjavettä on saatavilla maaperän ja kallion välisistä koloista ja sen käsittelyssä voidaan käyttää käänteisosmoosia, suodatusta, kemikaalista puhdistusta tai UV –sterilointia. Valtion tarjoamaa vettä, joka on kovaa tai jossa saattaa olla paljon klooria, jota voidaan käsitellä vedenpehmentäjillä ja suodattimilla.

Periaatteessa juomavettä ja sen puhdistukseen soveltuvia teknologioita on saatavilla, mutta todellisuudessa maan tilanne vedenkäsittelyn osalta on erittäin heikko. Juomaveden käsittelyyn ei ole Venezuelassa rakennettu yhtään uutta vedenkäsittelylaitosta 17 vuoteen ja lisäksi olemassa olevien laitosten normaali käyttö ja ylläpito on vaikeutunut. Poliittinen ja taloudellinen tilanne tekevät tilanteen erityisen vaikeaksi, IMF arvioi Venezuelan inflaation kipuavan jopa 720%:n lukemiin vuonna 2016. Vedenkäsittelyyn suunniteltuja isoja investointeja on lykätty tai niistä on kokonaan luovuttu.

Venezuelan terveysviranomaiset ovat varoittaneet saastuneen veden loiseliöiden aiheuttamista ihoreaktioista ja veden epäasianmukaisesta säilyttämisestä kaivoissa. Suurimmassa osassa kaivoja ei ole alkeellisimpiakaan suodattimia. Paikallisten yliopistojen maan elinolosuhteita koskevan selvityksen mukaan 16,4% kotitalouksista on täysin ilman vesijohtovettä ja 32,2% kärsii ajoittaisesta vesijohtoveden puutteesta.

Tropical Medicine Institue on varoittanut Venezuelan valtiota sen vaikeuksista puhdistaa vettä siten, että se olisi kelvollista ihmisille ja näin ollen rikkoo juomaveden laadulle asetettuja terveysvaatimuksia, jotka Official Gazette on määritellyt helmikuussa 1998 (No 36.395).

Valtion omistamat veden tarjoajat ovat lopettaneet juomaveden laatua koskevat tutkimukset, joilla selvitettiin vedessä olevien kemikaalien ja bakteerien, kuten E.colin, määrää.  Kansallisen vesilaboratorion tehtävä olisi kerätä vesinäytteitä lain ja WHO:n asettamien standardien mukaisesti, mutta sitä ei ole tehty tai tutkimukset eivät ole julkista tietoa.

Myös jätevesien käsittely on erittäin huonolla tolalla, sillä 97% jätevedestä päätyy käsittelemättä suoraan ympäristöön.  

Venezuelassa vedenkäsittelylle on siis erittäin suuri tarve. Suomalainen teknologia olisi omiaan ratkaisemaan monia Venezuelan veden laatuun liittyviä ongelmia. Kuitenkin maan tämänhetkiset perusedellytykset toimia viennin kohdemaana Suomen cleantech –yrityksille ovat erittäin heikot ja ratkaisu on ennen kaikkea Venezuelan omissa käsissä. Lisäksi Venezuela voi tällä hetkellä hyötyä huomattavasti enemmän yksinkertaisista ja edullisista ratkaisuista, joilla saadaan perusasioita kuntoon. Myöhemmin voi olla otollinen aika suomalaisten yritysten tarjoamille high tech –tuotteille.

Alkuperäisen raportin laatija on Maconin yksi kansainvälisistä asiantuntijoista, Julio Sivira, joka asuu tällä hetkellä Venetzuelassa. Ympäristöosaamisen lisäksi Juliolla on vahva kokemus offshore teollisuudesta ja siihen liittyvästä kunnossapidosta. 
 
 
Kuvateksti. Venezuelan vesihuollon tila on vakava. 80% Venezuelan asukkaista ei omista edes tällaista yksinkertaista suodatinta.

 

Lisätietoja: 

Mikko Ahokas Consulting Oy
Kaitoväylä 1F2
90570 Oulu
Tel. +358405025249
e-mail: mikko.ahokas@macon.fi

www.macon.fi

Liitetiedostot

Asiantuntijayritys Macon auttaa yrityksiä jätehuoltoon, ympäristöön, uusiutuvaan energiaan, vedenkäsittelyyn, teknologiavalintoihin sekä muihin kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. Yhtenä Maconin tavoitteena on ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden lisääminen niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs