Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Lisääntyvät tulvat saattavat aiheuttaa odotettua suurempia kustannuksia

Lisääntyvät tulvat saattavat aiheuttaa odotettua suurempia kustannuksia

Julkaistu: 18.11.2008 klo 15:08
Julkaisija:

Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan kansantaloustieteen laitoksella on valmistunut Henriikka Hytösen pro gradu -tutkielma aiheesta ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja siihen liittyvän tulvariskin taloudellisten kustannusten arvioiminen. Tutkimus on toteutettu Keski-Suomen ympäristökeskuksen toimeksiantona.

Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan kansantaloustieteen laitoksella on valmistunut Henriikka Hytösen pro gradu -tutkielma aiheesta ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja siihen liittyvän tulvariskin taloudellisten kustannusten arvioiminen. Tutkimus on toteutettu Keski-Suomen ympäristökeskuksen toimeksiantona.

Tarkastelualueena on Keski-Suomen Kyyjärven ranta-alue taajama-aluetta lukuun ottamatta. Menetelmänä on käytetty kustannus-hyötyanalyysiä, jonka pohjalta on laskettu tarkastelujaksolla 2008-2050 alueen rakennuksille aiheutuvien vahinkojen kustannukset. Aineistona on käytetty Keski-Suomen ympäristökeskuksessa laadittuja tulvakarttoja, rakennus- ja huoneistorekistereistä poimittuja kiinteistötietoja sekä verohallinnon kiinteistöverotietoja. Alueella sijaitsevat rakennukset ovat pääosin vaatimattomia 70-luvun lopulla rakennettuja vähän yli 30 m2:n loma-asuntoja sekä saunarakennuksia.

Keskimäärin kerran sadassa vuodessa odotettavissa oleva tulva kastelee lähes kaikki ranta-alueen rakennukset. Selvitysten mukaan vesi nousee tällöin alueella noin 1,8 metriä maanpinnan tasosta. Tulva aiheuttaisi arvioiden mukaan korjauskustannuksia loma-asunnolle noin 2300-5100 euroa ja saunarakennukselle 900-2000 euroa. Kustannusten alhaisuus johtuu siitä, että alueen loma-asunnot ovat kooltaan pieniä ja varustetasoltaan vaatimattomia. Vahinkojen kustannukset ovat todennäköisesti huomattavasti suurempia alueilla, joilla lomarakennukset ovat varustetasoltaan ja hinnaltaan korkeampia.

Uhkat otettava paremmin huomioon myös sisävesien rannoilla

Tulvien aiheuttamia kustannuksia on tutkittu Suomessa vähän ja pääosin merenranta-alueilla. Ilmastonmuutoksen seurauksena tulvien ja niiden aiheuttamien kustannusten ennustetaan Suomessakin lisääntyvän. Tulviin varautumiseen tulisikin kiinnittää huomiota myös muilla kuin merenranta- ja jokivarsialueilla. Tulvavahinkojen huomioimisessa keskeisenä välineenä ovat kaavoitus ja kuntien rakennusjärjestykset.

Nykyinen vakuutusjärjestelmä ei huomioi tulvavahinkoja vaan valtio korvaa osittain poikkeuksellisen suurten tulvien aiheuttamat vahingot. Tämä järjestelmä ei kuitenkaan ole riittävä, jos ilmastonmuutos etenee ja tulvat yleistyvät. Jatkossa kustannuksia voitaisiin huomioida paremmin siirtämällä korvausvastuuta valtiolta enemmän vakuutusten piiriin.

Henriikka Hytönen esittelee tutkimustaan keskiviikkona 19.11. klo 10-10.45 maankäytön ja rakentamisen neuvottelupäivillä Keski-Suomen ympäristökeskuksessa (Ailakinkatu 17, Jyväskylä). Neuvottelupäivät on suunnattu erityisesti kuntien viranomaisille, joiden tehtäviin kuuluvat rakentamisen ohjaukseen ja alueidenkäyttöön liittyvät asiat. Tilaisuus on avoin myös toimittajille.


Lisätietoja:

Kauppatieteiden maisteri Henriikka Hytönen, puh. 040 558 0299 (Jyväskylän yliopisto)

Alueidenkäyttöpäällikkö Pirjo Hokkanen (19.11. alkaen), puh. 040 594 9260 (Keski-Suomen ympäristökeskus)

 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs