Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Lappeenranta tavoittelee jätteetöntä kaupunkia, ilmastopäästöjen nollaamista ja ylikulutuksen minimoimista

Lappeenranta Business & Innovations

Lappeenranta tavoittelee jätteetöntä kaupunkia, ilmastopäästöjen nollaamista ja ylikulutuksen minimoimista

Tiedote.
Julkaistu: 28.01.2015 klo 14:50
Julkaisija: Lappeenranta Business & Innovations


WWF listaa maailmamme suurimmiksi uhiksi ylikulutuksen, ilmastonmuutoksen, metsäkadon ja eläinlajien katoamisen. Ylikulutus ja ilmastonmuutos vaikuttavat ympäristön ja eläinten lisäksi myös ihmisiin ja talouteen. Jokaisen toimijan, myös kaupunkien on pohdittava uusia toimintatapoja kuinka luoda talouskasvua ja hyvinvointia luonto ja elinympäristö huomioiden.

Sitra kehittää kaupunkien kanssa uusia toimintatapoja, joiden avulla vahvistetaan aluetaloutta, kestävää elinkeinotoimintaa ja hyvinvointia samalla ympäristöä säästäen. Uusia työkaluja ja toimintamalleja testataan kevään aikana kolmessa edelläkävijäkaupungissa, joista yhdeksi on valittu Lappeenranta. Valintaan vaikuttivat Lappeenrannan vahva sitoutuminen resurssiviisauden tavoitteisiin, alueen osaaminen sekä se, että kaupungin muut kestävän kehityksen ja elinkeinopolitiikkaan liittyvät strategiat tukevat resurssiviisauden toimintamallia.

Mukaan päässeet kaupungit Lappeenranta, Forssa ja Turku rakentavat kesäkuun loppuun mennessä pitkän aikavälin suunnitelmaa resurssiviisauden näkökulmasta ja luovat mallia luontoa säästävästä kaupunkikehittämisestä uusilla toimintatavoilla. Kevään aikana kaupungeille lasketaan resurssiviisauden indikaattorit, eli päästöt, jätevirrat ja ekologinen jalanjälki, ja kaupungit laativat yhteistyössä Sitran, Suomen ympäristökeskuksen ja alan asiantuntijoiden kanssa tiekartan kohti resurssiviisaan kaupungin tavoitteita.

Tavoitteet ovat kovat. Lappeenranta on asettanut päämääräksi sen, että vuonna 2050 kaupungissa ei synny kaatopaikalle vietävää jätettä, se ei tuota ilmastopäästöjä eikä se ylikuluta. Kaupungissa eletään maapallon kantokykyyn sopeutuvaa elämään.

Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen kertoo, että Sitran hanke tukee vahvasti Lappeenranta-strategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on olla johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki – Pääsimme mukaan pilotointiin osoittamalla, että meillä on vahva tahtotila ja jo olemassa olevia suunnitelmia resurssiviisauden kehittämisessä. Koko kaupunkikonserni on sitoutunut tavoitteisiin ja osallistuu työpanoksellaan toimenpiteiden toteuttamiseen. Haluamme osallistaa kaupungin luottamushenkilöt, yritykset ja muut ympäristöstä kiinnostuneet toimijat mukaan toimintaan sekä yhdistää työ käynnistyvän maakunnallisen energia- ja ilmasto-ohjelman valmisteluprosessin kanssa, Heinonen jatkaa.

Wirma Lappeenrannan kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkosen mukaan resurssiviisaasta kaupungista hyötyvät niin asukkaat kuin yrityksetkin. Yleinen hyvinvointi kasvaa päästöjen ja luonnonvarojen kulutuksen vähentyessä. Luonnonvarojen niukkeneminen on mahdollista kääntää ihmisten hyvinvointia lisääväksi kannattavaksi liiketoiminnaksi, jolloin uudet toimintamallit ja innovaatiot luovat uusia työpaikkoja alueelle.

Mäki-Hokkonen kertoo, että Lappeenrannan seudulla on jo useita kehityspolkuja Sitran määrittelemään suuntaan. – Lappeenranta on liittynyt hiilineutraalien kuntien verkostoon viime keväänä ja on samalla sitoutunut vähentämään alueen kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Kaupungilla on tiivis yhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa, jonka tutkimuksessa ja opetuksessa painottuvat uusiutuva energia sekä energia- ja ympäristötekniikka. Mäki-Hokkosen mukaan seudun yritykset tekevät myös töitä tavoitteiden saavuttamisen eteen. Lappeenrannan seudulle on syntynyt energia- ja ympäristöalan yritysverkosto, Green Energy Showroom, jonka jäseniä yhdistää pyrkimys luoda liiketoimintaa kestävän kehityksen ratkaisuista.  

Resurssiviisauden kehittymistä seurataan neljällä indikaattorilla: kasvihuonepäästöt/asukas, polttoon, kaatopaikalle tai vientiin menevän jätteen määrä/tonni, ekologinen jalanjälki/asukas sekä koettu hyvinvointi.

Lisätietoja:

Markku Heinonen, kehitysjohtaja, Lappeenrannan kaupunki, p. 040 581 1998, markku.heinonen@lappeenranta.fi

Markku Mäki-Hokkonen, kehityspäällikkö, p. 040 569 5515, markku.maki-hokkonen@wirma.fi

Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, p. 0400 815 284, ilkka.rasanen@lappeenranta.fi

Liitetiedostot

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 72 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä.

www.lappeenranta.fi

Wirma Lappeenranta Oy palvelee Lappeenrannan seudun yrittäjiä, yrityksiä ja matkailijoita sekä kehittää alueen toimintaympäristöä ja kilpailukykyä. Tavoitteenamme on saada Lappeenrannan seudulle lisää vetovoimaa ja uudistuvaa liiketoimintaa. Wirma on Lappeenrannan ja ympäristökuntien - Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren - omistama, voittoa tavoittelematon, seudullinen elinkeinoyhtiö. 

www.wirma.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs