Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Lapin ympäristökeskus aloittaa kiinteiden kantojen keruun Kemijärvellä

Lapin ympäristökeskus aloittaa kiinteiden kantojen keruun Kemijärvellä

Julkaistu: 06.05.2009 klo 10:34
Julkaisija:

Kantojen poltto liittyy Kemijärven moninaiskäytön ja kesämatkailun kehittäminen vuosina 2008–2011 –hankkeeseen. Hanke sisältää useita Kemijärven tilaa ja käyttökelpoisuutta parantavia toimenpiteitä. Yhtenä toimenpiteenä on kiinteiden kantojen keräys ja niiden läjittäminen vesirajan yläpuolelle.

Kantojen poltto liittyy Kemijärven moninaiskäytön ja kesämatkailun kehittäminen vuosina 2008–2011 –hankkeeseen. Hanke sisältää useita Kemijärven tilaa ja käyttökelpoisuutta parantavia toimenpiteitä. Yhtenä toimenpiteenä on kiinteiden kantojen keräys ja niiden läjittäminen vesirajan yläpuolelle. Kannot saavat kuivua läjissä kaksi vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään polttamalla, jollei maanomistaja ole ottanut kerättyjä kantoja omaan käyttöönsä.

Kantojen keräys aloitetaan yhdellä työryhmällä tänä päivänä 6.5. ja toisella työryhmällä huomenna 7.5. Keruutyö sijoittuu Räisälän kylän lounaispuolelle Ritaniemi –Tölliniemi alueelle n. 4 kilometrin matkalle. Jos olosuhteet ovat otolliset työtä jatketaan Jumiskonperällä. Työn aloitus on mahdollista vasta kun rantajää kantojen päältä on sulanut sen verran, että kannot tulevat esille. Kantojen keruuta on tänä keväänä mahdollista tehdä noin viikon ajan ennen kuin Kemijärven vesipinta nousee niin ylös, että se haittaa keruutyötä.

Työryhmään kuuluu kaivinkone, metsäkone ja kaksi työmiestä. Työtä tehdään kaksivuorotyönä niin kauan kuin olosuhteet antavat myöten.   

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,2 miljoonaa euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osuus on noin neljännes. Kansallisina rahoittajina hankkeessa ovat  Kemijoki Oy, Lapin ympäristökeskus ja Kemijärven kaupunki. Lisäksi yksityiset kiinteistönomistajat ovat osuudellaan mukana vapaaehtoisessa rantojen kunnostustoiminnassa. Hankkeen koordinoinnista vastaa Lapin ympäristökeskus ja ohjausryhmässä ovat edustettuina Lapin ympäristökeskus, Kemijärven kaupunki, Kemijoki Oy ja Lapin kalatalouskeskus. Ohjausryhmän jäsenten lisäksi kutsutaan kuultaviksi eri alojen asiantuntijoita.

Kemijärven säännöstelyn kehittäminen

Vuosina 2000 - 2004 Kemijärvellä tehtiin laaja selvitystyö säännöstelyn haittavaikutuksista ja laadittiin 18 suositusta haittojen vähentämiseksi. Suosituksissa painotetaan Kemijärven tilan ja käyttökelpoisuuden parantamista ja viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämistä. Nyt on meneillään suositusten toteuttamisvaihe. Neuvoa antavana elimenä ja keskustelufoorumina suositusten toimeenpanossa toimii seurantaryhmä, jossa on vahva paikallistason edustus.

Lisätietoja
Rakennuspäällikkö Kauko Haikola, puh. 0400 394 762
Työmaanpäällikkö Juha Kuivalainen, puh. 0400 142 298

 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs