Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Kymijoen helikopterisoraistukset ovat valmistuneet – lohen luonnonpoikastuotannon odotetaan kasvavan merkittävästi

Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö

Kymijoen helikopterisoraistukset ovat valmistuneet – lohen luonnonpoikastuotannon odotetaan kasvavan merkittävästi

Tiedote.
Julkaistu: 21.08.2015 klo 07:49
Julkaisija: Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö

Kymijoki on ollut merkittävin Suomenlahteen laskeva lohijoki. Se on tulvasuojelu-, uitto- ja voimataloustarkoituksiin useaan otteeseen perattu joki, jonka alkuperäinen luonnonpoikaspotentiaali on oleellisesti pienentynyt. Lisäksi Kymijoen ympäristö on pääosin savipitoista maata, jossa on hyvin vähän soraa. Kymijoen vallitseva pohjanlaatu onkin pääosin suurta kiveä, joka ei sovellu lohen luonnonlisääntymiseen kovinkaan hyvin. Näiden epäkohtien korjaamiseen käynnistettiin Ilmasilta-hanke.

Ilmasilta-hankkeessa on pyritty parantamaan lohikalojen poikastuotantoedellytyksiä rakentamalla lohelle soveltuvia kutualueita. Kutu- ja poikastuotantoalueiden määrää on kartoitettu 2000-luvulla koko Kymijoen alaosalta, joten puutteet ja järkevät kohteet olivat hyvin tiedossa. Hanke parantaa huomattavasti rakenteilla olevasta Korkeakosken kalatiestä saatavaa hyötyä, sillä kutualueita luotiin Kymijoen alaosan patojen yläpuolisille koskialueille.

Soraistukseen käytettiin helikopteria, koska menetelmä oli todettu toimivaksi mm. Ala-Koitajoella. Kymijoella on paljon koski- ja virta-alueita, joille soran kuljettaminen perinteisin kunnostusmenetelmin olisi joko hyvin vaikeaa tai mahdotonta, sillä sopivia teitä ei ole ja joki on koskialueiden kohdalla 150–350 metriä leveä. Lisäksi jokialueen syvyys aiheuttaa kunnostushaasteita. Helikopterimenetelmä soveltui erinomaisesti Kymijoen kaltaisen leveän, syvän ja voimakasvirtaisen uoman soraistuksiin. Helikopterikunnostuksen etuja verrattuna perinteiseen kaivinkoneella tehtävään soraistukseen ovat mm. toteutuksen onnistuminen virtaamasta riippumatta, maastolle ja mm. direktiivilajeille aiheutuvat vähäiset vahingot sekä työturvallisuus.

Hankkeella parannetaan erityisesti lohen poikastuotantoa. Kunnostuksesta hyötyvät samalla muutkin vaelluskalat. Kunnostuksissa toteutettiin 26 kutualuetta kuudelle eri koskialueelle, joihin kuljetettiin soraa yhteensä 2 800 tonnia. Tällä soramäärällä tehtiin kutualuetta yhteismäärältään noin 5 500 m2. Soraistusten tavoitteena on nostaa Kymijoen lohen vaelluspoikastuotantoa noin 20 – 30 000 vaelluspoikasella/vuosi. Vuonna 2014 perinteisellä menetelmällä rakennetuilla soraistuskohteilla tehtyjen kutuhavaintojen perusteella voidaan olettaa, että asetettu tavoite on hyvin realistinen. Jo tulevana syksynä ensimmäiset lohet kutevat tehdyillä soraikoilla. Tavoitteen toteutuessaan joen luonnonpoikastuotanto voi lähes kaksinkertaistua. Tällä olisi merkittävä positiivinen vaikutus sekä joen edustan merialueella harjoitettavalle ammattikalastukselle että jokialueen kalastusmatkailulle.

Ilmasilta on EKTR (Euroopan kalatalousrahasto) -rahoitteinen hanke, johon Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut myönsi hanketukea 310 500 euroa. Hankkeen omarahoitus on 34 500 €. Hankkeen toteutuksesta vastaa Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy ja hanketta toteutetaan 1.1. – 30.9.2015 välisenä ajankohtana.

Lisätietoja:

Kari Taimisto, Cursor Oy, puh. 040-1902548

Liitteenä olevat kuvat ovat vapaasti käytettävissä hankkeesta tiedottamiseen. Muissa käyttötarkoituksissa on niiden käytöstä sovittava hankkeen edustajan kanssa.

Liitetiedostot

Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö vastaa Kotkan, Haminan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntien yritysneuvonnasta ja toteuttaa seudun elinkeinokehittämishankkeita. Cursor palvelee Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle asettuvia yrityksiä liiketoiminnan perustamis- ja kehittämisasioissa. Toimipisteemme sijaitsevat Kotkassa Eagle-talossa E18-tien varrella ja Haminan keskustassa Raatihuoneentorilla. Cursorin omistavat seudun kunnat (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) yhdessä alueen teollisuusyritysten ja rahoituslaitosten kanssa.

www.cursor.fi 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs