Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Kaatiaisnevan (Kärsämäki) turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy

Kaatiaisnevan (Kärsämäki) turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy

Julkaistu: 18.02.2009 klo 09:10
Julkaisija:

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on asettanut nähtäville Kaatiaisnevan turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Hanketta ja arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään Kärsämäellä kyläkeskus Sykessä (Sykkeentie 40) maanantaina 23.2.2009 kello 18.30−20.30. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on asettanut nähtäville Kaatiaisnevan turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Hanketta ja arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään Kärsämäellä kyläkeskus Sykessä (Sykkeentie 40) maanantaina 23.2.2009 kello 18.30−20.30. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Alue sijoittuu Kärsämäen kuntaan 10 kilometriä kuntataajamasta lounaaseen. Hankkeesta vastaa Vapo Oy, jonka hallinnassa on 228 hehtaarin alue, josta tuotantokelpoista aluetta on noin 200 hehtaaria. Tuotantovaihe kestää 20-30 vuotta. Konsulttina ympäristövaikutusten arvioinnissa toimii Planora Oy. Yhteysviranomaisena hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa toimii Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus.

Kaatiaisneva sijaitsee Pyhäjoen vesistöalueella. Kaatiaisnevan eteläosalta tulevat kuivatusvedet johdetaan metsäojien kautta Pyhäjokeen Venetpalon alueelle sekä pohjoisosalta metsäojien kautta Luonuanojaan ja edelleen Pyhäjokeen. Vesiensuojelumenetelmäksi on esitetty kolme erilaista vaihtoehtoa pintavalutuksella tai kemiallisella käsittelyllä.

Arviointiohjelmaan voi tutustua 16.2.− 6.4.2009 Kärsämäen ja Haapaveden kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa Oulussa osoitteessa Veteraanikatu 1 ja ympäristökeskuksen internet-sivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/ppo > Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen vaikutukset mm. ihmisten terveyteen ja elinoloihin, meluun, pölyyn, vesistöön, pohjavesiin ja hydrologisiin oloihin, kalastoon ja kalastukseen, virkistyskäyttöön ja luonnonvarojen hyödyntämiseen, luonnon monimuotoisuuteen, liikenteeseen ja maisemaan sekä talouteen ja elinkeinoihin.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Arviointiohjelmasta voi esittää kannanottoja toimittamalla ne kirjallisena 6.4.2009 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen, postiosoite PL 124, 90101 Oulu tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.ppo@ymparisto.fi.

 Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antaa arviointiohjelmasta lausuntonsa 6.5.2009 mennessä, jonka jälkeen lausunto on nähtävillä arviointimenettelyn ajan Kärsämäen ja Haapaveden kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Lausunto sisältää yhteenvedon arviointiohjelmasta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.

Lisätietoja

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

  • Limnologi Marjaana Eerola, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 040 510 7176, marjaana.eerola@ymparisto.fi

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista

  • Lakimies Mirja Juntunen, Vapo Oy, puh. 020 7905763
  • Geologi Seppo Mäkäräinen, Planora Oy, seppo.makarainen@planora.fi

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs