Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Jätemäärät ja vesien hallinta selvitettävä tarkasti Kuulojan käsittelykeskuksessa Hausjärvellä

Hämeen ympäristökeskus

Jätemäärät ja vesien hallinta selvitettävä tarkasti Kuulojan käsittelykeskuksessa Hausjärvellä

Julkaistu: 11.03.2009 klo 09:12
Julkaisija: Hämeen ympäristökeskus

Ekokem-Palvelu Oy:n pitää kuvata tarkasti käsittely- ja kierrätyskeskuksen alueelle Hausjärven Kuulojalle suunniteltua jätteiden lisävarastointia ja käsittelyä. Hankealueen vesien hallinta sekä poisjohdettavat vedet ja niiden vaikutukset ovat keskeinen arvioitava kokonaisuus.

Ekokem-Palvelu Oy:n pitää kuvata tarkasti käsittely- ja kierrätyskeskuksen alueelle Hausjärven Kuulojalle suunniteltua jätteiden lisävarastointia ja käsittelyä. Hankealueen vesien hallinta sekä poisjohdettavat vedet ja niiden vaikutukset ovat keskeinen arvioitava kokonaisuus. On arvioitava vaikutukset ympäristöön, kun vedet johdetaan ojiin, ja jätevedenpuhdistamoille, kun vedet johdetaan jätevesiviemäriin. Myös poikkeustilanteiden pintavesivaikutukset ja vaikutukset puhdistamoille pitää esittää, Hämeen ympäristökeskus muistuttaa Ekokem-Palvelun teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen laajennuksen YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa.

Hankealueelle suunnitellaan noin 8 ha:n ongelmajätteiden loppusijoitusaluetta, jonka osa-alueet ja täyttöjärjestys, rakenteet, täyttötekniikka, jätetäytön tilavuus ja korkeus sekä arvioitu täyttöaika pitää esittää tarkasti. Jätetäyttöjen määrät ja korkeus vaikuttavat ympäristön lähi- ja kaukomaisemaan.

Käsittelykeskuksen toiminnan pölypäästöt sisältävät mm. metalleja ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä, joiden päästöt ilmaan ja edelleen maaperään, kasvillisuuteen sekä pinta- ja pohjavesiin pitää arvioida.  Vaikutusten arvioinnissa pitää hyödyntää myös Kuulojan käsittelykeskuksen tarkkailuun kuuluvien bioindikaattoriselvitysten tuloksia.

Arvioinnissa pitää esittää selvästi myös hankkeen yhteys Ekokemin energiakäytön laajennushankkeisiin. Hankkeiden toisiinsa sidoksissa olevia toimintoja ja keskinäisiä materiaalivirtoja liittyy ainakin CCA-puun (kromia, kuparia ja arseenia sisältävällä aineella kyllästetty puu) vastaanottoon ja murskaukseen sekä tuhkien, kuonien ja savukaasujen puhdistusjätteiden käsittelyyn.

Mielipiteissä huolta Vantaanjoesta ja CCA-puun vaikutuksista

Arviointiohjelmasta tuli neljä lausuntoa ja kuusi yksityisten tai yhteisöjen mielipidettä. Yksityisten mielipiteissä hanketta vastustetaan. Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys muistuttaa mm. siitä, että hankealueelta ei saa päästä jätevesiä Vantaanjokeen. Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys kantaa huolta mm. CCA-puun murskauksen ympäristövaikutuksista. Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri mm. arvosteli hankkeen nimeä, joka ei piirin mielestä kuvaa hankkeen olennaista sisältöä, ja arvioi CCA-puun riittävyyttä ja hankkeen vaikutuksia sen kierrätysmahdollisuuksiin.

YVA-menettely jatkuu siten, että hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ympäristövaikutukset YVA-ohjelman ja ympäristökeskuksen lausunnon mukaisesti ja kokoaa tulokset arviointiselostukseksi. Se valmistunee loppukesästä. Kansalaiset, yhteisöt ja viranomaiset voivat esittää myös siitä kannanottonsa. Lopuksi yhteysviranomainen Hämeen ympäristökeskus arvioi YVAn riittävyyden.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Riitta Turunen, Hämeen ympäristökeskus, puh. 040 8422 680

Lausunto arviointiohjelmasta (pdf-tiedosto, 69 kB)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs