Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ilmastotavoitteet nivottava paremmin maakäytön suunnitteluun sekä talous- ja liikennepolitiikkaan

Suomen ympäristökeskus

Ilmastotavoitteet nivottava paremmin maakäytön suunnitteluun sekä talous- ja liikennepolitiikkaan

Julkaistu: 26.03.2009 klo 09:06
Julkaisija: Suomen ympäristökeskus

Ilmastonmuutosta hillitsevät toimet, kuten päästökauppa, johtavat toivottuun tulokseen vain jos ne saavat tukea muista talous- ja yhteiskuntapoliittisista toimista. Näin todetaan tänään julkaistavassa PEERin (Partnership for European Environmental Research) raportissa. PEER on seitsemän suuren eurooppalaisen ympäristötutkimuslaitoksen muodostama yhteistyöverkosto, jonka jäsen Suomen ympäristökeskus SYKE on ollut vuodesta 2001.

SYKE ja PEERin muut jäsenlaitokset

Ilmastonmuutosta hillitsevät toimet, kuten päästökauppa, johtavat toivottuun tulokseen vain jos ne saavat tukea muista talous- ja yhteiskuntapoliittisista toimista. Näin todetaan tänään julkaistavassa PEERin (Partnership for European Environmental Research) raportissa. PEER on seitsemän suuren eurooppalaisen ympäristötutkimuslaitoksen muodostama yhteistyöverkosto, jonka jäsen Suomen ympäristökeskus SYKE on ollut vuodesta 2001.

Raportista käy ilmi, että eurooppalainen ilmastopolitiikka voi olla tehokasta vain jos se valtavirtaistetaan, eli ilmastonsuojelu otetaan huomioon myös niillä aloilla, joiden päätehtävät eivät liity ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen, esimerkiksi verotuksessa, liikenteessä ja maankäytön suunnittelussa. Vain sillä tavoin voidaan saada aikaan niin merkittäviä muutoksia taloudessa ja yhteiskunnassa, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Raportin pääkirjoittaja, erikoistutkija Per Mickwitz Suomen ympäristökeskuksesta, toteaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tähtäävien toimien päätyneen viime vuosina yhä useampiin hallitusohjelmiin ja strategiaohjelmiin, mutta paljon enemmän pitää tehdä, jotta ilmastokysymykset saataisiin valtavirtaistettua muuhun politiikkaan. Vuotuiset tulo- ja menoarviot, ympäristövaikutusten arvioinnit ja kaavoitus ovat esimerkkejä jo käytössä olevista toiminnoista, joilla kirjoittajat uskovat olevan potentiaalia myös ilmastopoliittisina välineinä.

Raportissa arvioidaan ilmastopolitiikan valtavirtaistamista kuudessa Euroopan maassa, kansallisella ja paikallisella tasolla, sekä politiikan avainsektoreilla kuten energia- ja liikennepolitiikassa.

Raportti osoittaa, että ilmastopolitiikan nivoutuessa muihin politiikan sektoreihin, esimerkiksi energia- ja liikennepolitiikkaan sekä maankäytön suunnitteluun, esiin nousee monia piileviä ristiriitoja. Näitä ovat esimerkiksi ydinvoimaa, verotusta, vesivoimaa ja työvoiman liikkuvuutta koskevat kiistat. Jos näitä konflikteja ei ajoissa huomata, ne saattavat estää ilmastopolitiikan tehokkaan valtavirtaistumisen. 

Professori Pat Nuttall, isobritannialaisen Centre for Ecology & Hydrologyn johtaja, toteaa: “PEERin puheenjohtajana tiedän, miten tärkeää on, että me Euroopassa toimimme yhteistyössä varmistaaksemme, että tulevat päätökset tehdään parhaan käytettävissä olevan informaation pohjalta, että riskit minimoidaan, ja että uhkat ainakin joissakin tapauksissa saadaan muuttumaan mahdollisuuksiksi. On valtava tarve arvioida politiikkaa ja ohjelmia ilmastonäkökulmasta, ja tämä raportti on yksi ensimmäisistä askeleista tavoitteen saavuttamiseksi.”     

Viime vuosikymmeninä ilmastonmuutostutkimus on pääasiassa keskittynyt ilmastovaikutuksiin yleisellä tasolla ja hillitsemistoimiin. Tulevaisuudessa sopeutumistoimet asettavat uusia haasteita eri puolilla Eurooppaa. Ilmastopolitiikan valtavirtaistaminen ja johdonmukaisuus ovat olennaisia asioita, kun sopeuttamis- ja hillitsemistoimien ympäristö- ja talousvaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia tarkastellaan kokonaisuutena.

Vuonna 2001 perustettuun PEERiin kuuluu seitsemän isoa eurooppalaista ympäristötutkimuslaitosta. Jäsenlaitoksissa on kaikkien ympäristötutkimuksen alojen tuntemusta, ja niissä harjoitetaan sekä perustutkimusta että yhteiskunnan tarpeita ennakoivaa soveltavaa tutkimusta. PEERin jäsenlaitokset osallistuvat kansainvälisiin strategisiin monivuotisiin tutkimusohjelmiin ja toimivat eri puolilla maailmaa vaikuttavien yhteistyökumppanien kanssa monimutkaisten ympäristöhaasteitten ratkaisemiseksi.

Seuraava PEERin raportti, joka käsittelee ilmastonmuutoksen kansallisia sopeutumisstrategioita eri Euroopan maissa, julkaistaan toukokuussa 2009.

PEERin jäsenlaitokset
Alterra, Wageningen University and Research Centre, Alankomaat
Centre for Ecology & Hydrology, Yhdistynyt Kuningaskunta
Cemagref - Centre for Agricultural and Environmental Engineering Research, Ranska
JRC - Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, Euroopan komissio
NERI - National Environmental Research Institute, Aarhus University, Tanska
Suomen ympäristökeskus SYKE, Suomi
Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Saksa

Lisätietoja

Erikoistutkija Per Mickwitz, Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 0400 148 847, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viestintä
Verkkotoimittaja Johanna Kainulainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 397 696, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Raportti on saatavana PEERin kotisivulla: www.peer.eu

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs