Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Hyvinvointia lakeuksilta!

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Hyvinvointia lakeuksilta!

Tiedote.
Julkaistu: 09.12.2014 klo 09:26
Julkaisija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Vuoden 2014 aikana on koottu Etelä-Pohjanmaalle oma maakunnallinen Green Care -strategia. Sen tarkoituksena on nostaa esille niitä Green Care-toiminnan kehittämiskohteita, jotka alueella on tunnistettu tärkeäksi ja mahdolliseksi toteuttaa.

Green Care tarkoittaa luonnon ja maaseutuympäristön hyödyntämistä tavoitteellisesti hoidon, kuntoutuksen, kasvatuksen tai ennalta ehkäisevän hyvinvointitoiminnan tukena. Käsite jaetaan usein kahteen osaan toiminnan lähtökohdista ja tavoitteista riippuen: kuntoutukseen keskittyvään luontohoivaan ja ennalta ehkäisevään luontovoimaan. Esimerkkejä hoivatoiminnasta ovat eläinavusteinen toiminta tai erilaisille ryhmille suunnattu luonto- tai maatilaelementtejä hyödyntävä kuntoutus- tai päivätoiminta. Voimaannuttavalla toiminnalla taas tarkoitetaan esimerkiksi luonnon hyödyntämistä luontokasvatuksen, työhyvinvoinnin ja virkistyksen osana.

Vuoden 2014 aikana on koottu Etelä-Pohjanmaalle oma maakunnallinen Green Care -strategia. Strategian tarkoituksena on nostaa esille ne keskeiset kehittämiskohteet, joita eteläpohjalaiset toimijat ovat nähneet tärkeiksi viedä eteenpäin. Työ on toteutettu selvittämällä Green Care -toiminnan kohderyhmiltä tai niiden edustajilta näkemyksiä alan keskeisistä kehittämistarpeista kyselyiden, työryhmien sekä ideaverstaiden avulla. Strategiatyötä on myös ohjannut maakunnallinen, tarkoitusta varten perustettu laaja työryhmä.

Etelä-Pohjanmaan Green Care -strategian julkistamistilaisuus pidetään 11.12.2014 klo 12-14 aiheen mukaisessa ympäristössä Jouppilan vuoren ulkoilualueella Aarnikotkan kodassa. Tilaisuudessa esitellään strategiatyön vaiheita, sisältöä sekä tavoitteita toimenpide-ehdotuksineen. Lisäksi ohjelmassa on toiminnallinen Metsästä hyvinvointia -osuus Sirpa Arvosen johdolla.

Lisätiedot ja tilaisuuden ohjelma on nähtävissä hankkeen blogissa:

http://www.hoivaajavoimaaluonnosta.blogspot.fi

 

 

Strategia julkaistaan sähköisesti Seinäjoen Ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa otsikolla: Etelä-Pohjanmaan Green Care - strategia 2015─2020. Strategia on koottu osana Manner-Suomen maaseutuohjelma 2007─2013:sta rahoitettua Green Care -toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle –hanketta. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy sekä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.

 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 4500 opiskelijaa ja vuosittain lähes 500 ulkomaista opiskelijaa. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä. 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs