Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Heinolan Rajavuoren kierrätyslaitoksen meluarvioinnissa täydennettävää

Hämeen ympäristökeskus

Heinolan Rajavuoren kierrätyslaitoksen meluarvioinnissa täydennettävää

Julkaistu: 19.03.2009 klo 09:05
Julkaisija: Hämeen ympäristökeskus

Rajavuoren kierrätyslaitoksen meluselvityksessä on arviointituloksiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä. Arviointiselostuksesta ei esimerkiksi käy ilmi, ovatko melun mallinnuksessa olleet mukana kaikki kierrätyslaitoksen melua aiheuttavat toiminnot. Rakentamisen aikaisesta melusta on otettu huomioon vain louhinnan melu.

Rajavuoren kierrätyslaitoksen meluselvityksessä on arviointituloksiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä. Arviointiselostuksesta ei esimerkiksi käy ilmi, ovatko melun mallinnuksessa olleet mukana kaikki kierrätyslaitoksen melua aiheuttavat toiminnot. Rakentamisen aikaisesta melusta on otettu huomioon vain louhinnan melu. Melun terveysvaikutukset on käsitelty hyvin kevyesti. Asuinalueiden melutason ohjearvot eivät arvioinnin mukaan ylity, mutta melu saattaa aiheuttaa terveydellisiä haittoja jo ohjearvoja alemmillakin tasoilla, Hämeen ympäristökeskus toteaa arvioidessaan Heinolan Rajavuoreen suunnitellun kierrätyslaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyttä.

Hankkeen kuvauksesta puuttuu ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta tärkeitä seikkoja, kuten esimerkiksi kartta eri toimintojen alustavasta sijoittumisesta hankealueelle. Hankkeesta johtuvan liikenteen kuvaus on sekava. Siitä ei selviä kunnolla esimerkiksi se, mikä on työpäivinä klo 6 – 22 raskaan liikenteen määrä tunnissa Lakeasuontiellä. Liikenteen ympäristövaikutukset riippuvat voimakkaasti liikennemääristä, mutta hankkeen liikennemääräarvioiden perusteita ei selostuksessa esitetä. Suunnitellut liikennöintireitit ovat muuttuneet arvioinnin aikana: arviointiohjelmassa liikenteen kerrottiin kulkevan Myllyojan tehtailta Rajavuoreen osittain Heinolan keskustan sivuitse, mutta arviointiselostuksessa tämä reitti on jäänyt kokonaan pois. Kaiken liikenteen esitetään kulkevan Heinolan pohjoisen liittymän kautta ja edelleen pohjoista tai eteläistä reittiä, ja liikenteen ympäristövaikutukset on arvioitu vain niiden varsilta. Arvioinnista ei kuitenkaan selviä, onko kaikki Rajavuoreen tuleva raskas liikenne sellaista, että Kuusakoski Oy pystyy ohjaamaan sen haluamilleen reiteille.

Täydennystarpeet huomioon seuraavissa käsittelyvaiheissa

Arviointiselostuksesta lähetettiin ympäristökeskukseen kolme lausuntoa ja 16 mielipidettä eli jonkin verran vähemmän kuin arviointiohjelmavaiheessa. Ne on tärkeää ottaa huomioon hankkeen seuraavissa käsittelyvaiheissa. Monet kirjoittajat olivat perehtyneet arviointiselostukseen hyvin perinpohjaisesti ja esittivät siitä tarkkoja ja asiantuntevia huomioita.

Ympäristökeskus tehtävänä on YVA-lain mukaan antaa yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksen riittävyydestä. Yhteysviranomaisen lausunnossa käydään yksityiskohtaisesti läpi Rajavuoren kierrätyskeskuksen ympäristövaikutusten arvioinnin puutteita ja täydennystarpeita. Ne olisivat mahdollisesti osittain korjaantuneet, jos selostustekstiä ei olisi kirjoitettu niin tiiviisti ja voimakkaasti yleistäen. Kokonaisuutena ottaen arviointiselostus antaa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista ymmärrettävän, vaikkakin osin yleispiirteisen kokonaiskuvan. Yhteysviranomaisen esittämät tarkennus- ja täydennystarpeet eivät merkitse sitä, että arviointiselostusta pitää täydentää, vaan ne pitää ottaa huomioon hankkeen tulevissa suunnittelu- ja lupamenettelyissä. YVA-lain mukaan hanketta koskevista lupapäätöksistä on käytävä ilmi, kuinka arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto on otettu huomioon.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Riitta Turunen, Hämeen ympäristökeskus, puh. 040 8422 680

Lausunto arviointiselostuksesta (pdf-tiedotsto, 156 kB)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs