Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Hedbränning i Björköby, Korsholm idag

Metsähallitus

Hedbränning i Björköby, Korsholm idag

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.04.2015 kl. 10:45
Utgivare: Metsähallitus

Idag onsdag kommer lokala fårägare, Forststyrelsen, Björkö frivilliga brandkår och Björkö fornminnesförening att tillsammans restaurera igenvuxen hed i Björkögrundens skärgård. Målet är att på ett traditionellt sätt sköta hedarna på holmarna Rågrevet, Kältgrund, Södra Nikersgrund och Krokbådan genom bränning och efterföljande fårbete. Arbetet framskrider i den takt som vädret tillåter.

En del av hedarna i Björkögrunden har senast bränts i början av 1990-talet och nu upptas traditionen igen. Hedarna på öarna vid Björkögrunden domineras av kråkris, blåbär och lingon, men på stora delar av de tidigare öppna hedarna har enen börjat breda ut sig allt mera. Restaureringsåtgärder, såsom bränning, innebär att naturens mångfald på området ökar och den öppna lågvuxna heden kommer med tiden att erbjuda betesdjur, som får, bättre bete på öarna. 

Björkögrunden ingår i naturskyddsområdet Valsörarna-Björkögrunden som bildades 1977. Området omfattar ca 17 800 hektar, varav ca 600 ha ladområden. Allmänt landstigningsförbud gäller under fåglarnas häckningsperiod 1.5-31.7. Området ägs av Björkö delägarlag.

Bränningen av hedarna är en del av åtgärderna i en skötselplan för hedar på fyra olika holmar i Björkögrunden. Planen och åtgärderna görs inom det EU-finansierade projektet Naturvård-LIFE 2011-2016, vars syfte är att förbättra tillståndet för våra mest värdefulla naturtyper. Mer information om projektet: http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/sv/projekt/LifeNaturprojekt/NaturvardLIFE/Sivut/default.aspx (på svenska) http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/LifeLuontohankkeet/LuonnonhoitoLIFE/Sivut/default.aspx (på finska)

 

Forststyrelsen ber eventuella personer som rör sig på området runt den holme som bränns att under tidpunkten för bränningen av säkerhetsskäl inte befinna sig närmare än 50 meter från ön.

 

Tilläggsuppgifter: skyddsbiolog Carina Järvinen, Forststyrelsen, Österbottens naturtjänster, carina.jarvinen@metsa.fi, 040 5745 505. Förfrågningar angående bilder från onsdagens bränning efter kl 17.

 

Bild (engångsrätt att publiceras): Forststyrelsen/Tuija Warén

Bilagor

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs