Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Färre risker i samband med vattentjänster och mer valfrihet i avloppsvattenlösningar

Maa- ja metsätalousministeriö

Färre risker i samband med vattentjänster och mer valfrihet i avloppsvattenlösningar

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.08.2014 kl. 14:04
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet informerar

Kommuner och vattentjänstsverk får nya metoder för att minska risker i samband med vattentjänster och förbättra bl.a. hanteringen av regnvattenöversvämningar i tätorterna. Republikens president stadfäste i dag ändringarna i lagen om vattentjänster och i markanvändnings- och bygglagen. Ändringarna börjar gälla den 1 september 2014.

Delvis bristfälligt underhåll och otillräcklig sanering av vattenförsörjningsnäten utgör allvarliga problem i Finland. Efter lagändringen ska vattentjänstverken kartlägga riskerna i verksamheten och förbereda sig på olika slags störningar i syfte att säkerställa vattentjänsternas kontinuitet. Transparensen i verkens ekonomi och användning av avgifter för reparationsinvesteringar förbättras och kundens rätt till prissänkningar vid avbrott i vattentjänsterna preciseras.

Ändringarna i markanvändnings- och bygglagen specificerar kommunens uppgifter i hanteringen av regn- och smältvatten i tätorterna. Man vill förbättra hanteringen eftersom störtregn förutspås bli allmännare samtidigt som mängden belagda ytor ökar. Det är inte möjligt att leda alla avrinningsvatten till avloppsledningar. För kvarhållning, infiltrering och avledning av vatten är det nödvändigt att ta i bruk i större utsträckning än nu konstruktioner ovan jord såsom öppna fåror och grönområden. Kommunerna kan vid behov ta ut avgifter hos fastighetsägarna för att täcka kostnaderna för detta.

Efter ändringen av lagen om vattentjänster behöver fastigheter utanför tätorter inte längre anslutas till vattentjänstverkets ledningsnät om fastigheternas vattenförsörjning och avloppshantering har ordnats på ett lämpligt sätt innan kommunen har tagit beslut om vattentjänstverkets verksamhetsområde. Sådana fastigheter utanför tätorter som endast har torrklosett behöver inte heller anslutas till verkets avloppsnät. Avsikten är att verket ska försäkra sig om fastighetsägarnas behov och intresse att ansluta sig till vattentjänstnätet innan näten byggs.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Pekka Kemppainen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 456, e-post: pekka.kemppainen@mmm.fi
regeringssekreterare Erja Werdi, miljöministeriet, tfn 0295 250 312, e-post: erja.werdi@ymparisto.fi


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs