Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Etelä-Savon ympäristön tila on hyvä -ympäristön muuttuminen uhkaa luonnon monimuotoisuutta

Etelä-Savon ympäristön tila on hyvä -ympäristön muuttuminen uhkaa luonnon monimuotoisuutta

Julkaistu: 11.02.2009 klo 11:57
Julkaisija:

Etelä-Savon ympäristön tila on maakunnan tuoreen ympäristöntila 2008 -katsauksen mukaan hyvä. Uhkia luonnon monimuotoisuudelle aiheuttavat mm. metsien nuorentuminen ja perinnebiotooppeja ylläpitäneiden maankäyttömuotojen häviäminen. Maakunnan vesistöt ja pohjavedet ovat pääosin hyvässä tai jopa erinomaisessa kunnossa.

Etelä-Savon ympäristön tila on maakunnan tuoreen ympäristöntila 2008 -katsauksen mukaan hyvä. Uhkia luonnon monimuotoisuudelle aiheuttavat mm. metsien nuorentuminen ja perinnebiotooppeja ylläpitäneiden maankäyttömuotojen häviäminen. Maakunnan vesistöt ja pohjavedet ovat pääosin hyvässä tai jopa erinomaisessa kunnossa.

Luonnon monimuotoisuus uhattuna

Maakunnan metsien nuorentuminen uhkaa luonnon monimuotoisuutta, sillä suuri osa Etelä-Savon uhanalaisesta lajistosta esiintyy metsissä. Perinnebiotooppien tila on heikko, koska maatalouden tehostuminen ja rakennemuutos ovat aiheuttaneet perinnebiotooppeja ylläpitäneiden maankäyttömuotojen häviämisen. Vesistöjen rehevöityminen on puolestaan uhka vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuudelle.

Suuret vesistöt hyvässä kunnossa, hajakuormitus rehevöittää pieniä vesistöjä

Etelä-Savon vesistöt ovat ekologisen luokittelun mukaan pääosin erinomaisessa tai hyvässä kunnossa. Pistemäiset jätevesipäästöt ovat fosforin osalta vähentyneet, mutta typen osalta ei ole saavutettu yhtä hyviä tuloksia. Suurimmat päästöt vesiin tulevat hajakuormituksesta, mikä aiheuttaa rehevöitymistä pienissä vesistöissä Etelä-Savon niukat pohjavesivarat ovat enimmäkseen hyvässä kunnossa. Suurimpien taajamien ilman laadussa on keväisin hiekoituspölyn aiheuttamia ongelmia, mutta muuten maakunnan ilman laatu on hyvä.  

Ympäristön tilan katsaus kertoo tiivisti ympäristön tilasta

EU:n ympäristötietodirektiivi velvoittaa tarjoamaan kansalaisille tietoa ympäristön tilasta.

Etelä-Savon ympäristökeskus on julkaissut verkkosivuillaan osoitteessa www.ymparisto.fi/esa/ymparistontila 2008 katsauksen, jossa kerrotaan tiiviisti ja yleistajuisesti Etelä-Savon ympäristön tilasta.

Alueellisen katsauksen lisäksi on julkaistu Etelä-Savon kuntien ympäristökatsaus, johon on koottu taulukkomuodossa indikaattoritietoa. Indikaattorit sisältävät kuntien ympäristön kuormitukseen, luonnon monimuotoisuuteen, asuinympäristön viihtyisyyteen, vedenlaatuun, luonnonvarojen käyttöön sekä ympäristötietoisuuteen ja – hallintoon liittyviä tietoja.

Samaan aikaan Etelä-Savon ympäristön tilan katsauksen kanssa julkaistaan Suomen ympäristökeskuksessa toimitettu valtakunnallisen katsaus sekä 12 muuta alueellista katsausta ympäristön tilasta. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon asiantuntijoita ja tietojärjestelmiä sekä muita viranomaisia ja tutkimuslaitoksia. Kaikki katsaukset löytyvät verkosta osoitteesta www.ymparisto.fi/ymparistontila2008.

Linkit katsauksiin: 

Ympäristön tila Etelä-Savossa 2008

Etelä-Savon kuntien ympäristökatsaus 2008

Ympäristön tila Suomessa vuonna 2008

Valtakunnallinen tiedote:

Suomen ympäristön tila parantunut, mutta ilmastonmuutos uhkaa

Lisätietoja:

Tietopalvelupäällikkö Anna-Liisa Penttinen, Etelä-Savon ympäristökeskus, puh. 040 758 9919

Erikoissuunnittelija Anni Panula-Ontto-Suuronen, Etelä-Savon ympäristökeskus, puh.  040 579 8330 (Etelä-Savon kuntien ympäristökatsaus)

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs