Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Vapaa-aika » Sommaren för med sig risker av många slag - var beredd - gör inga dumheter

Suomen Palopäällystöliitto

Sommaren för med sig risker av många slag - var beredd - gör inga dumheter

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.06.2016 kl. 12:00
Utgivare: Suomen Palopäällystöliitto

 

Skolavslutningen och början av sommarlovssäsongen är strax bakom knuten. ”Lev som om det vore din sista sommardag” låter bra endast som reklamsnutt i televisionen. I det verkliga livet lönar det sig inte att jäkta. Noggrannhet, lugn och att förbereda sig för risker hjälper till att undvika många skador.

Aktörerna i säkerhetsbranschen ordnade en gemensam mediatillställning den 3.6.2016 i Esbo. Med hjälp av uppvisningar berättade de bland annat om aktuella säkerhetsteman med anknytning till sommarfirandet.

 

Tryggt till sommarbetet

Starten av sommarlovet är en positiv sak, men i firandet av sista skoldagen ingår risker. Därför arrangerar polisen under tiden 3. - 5.6.2016 en landsomfattande övervakningskampanj gällande ungdomens användning av rusmedel.

Övervakningen riktas bland annat mot minderårigas användning och innehav av alkohol, mot förmedlingen av alkohol till minderåriga, mot störningar förorsakade av alkoholbruk samt mot fylleri. Skolavslutningen är en tidpunkt, som märkbart sänker tröskeln för inledningen av alkoholbruk. Polisen önskar därför att föräldrarna i synnerhet under detta veckoslut vore intresserade över sina ättlingars veckosluts firande. Polisen vill på förhand framföra sitt tack till alla kretsar, som även detta år förverkligar olika hjälpoperationer för de unga!

 

Det soliga vädret och allt varmare vattnet lockar till att simma och fira tid på stranden

I Finland drunknar årligen upp till 150 - 200 personer, vilket i proportion till invånarantalet är märkbart mer än i de övriga nordiska länderna. Huvudparten av de drunknade är män i arbetsför ålder samt något äldre män, men drunkningarna hör också till en av de vanligaste dödsorsakerna i olyckor bland barn. De viktigaste orsakerna till drunkningarna är alkoholpåverkan, bristfällig utrustning, nedsatt personlig funktionsförmåga och simkunnighet samt att lämna barn oövervakade på stranden.

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds (SUH) tips om ett tryggt sommarfirande:

 • Övervaka barnen oavbrutet vid vatten: i vattnet så att du når barnet med armen och så, att barnet är mellan dig och stranden. Du kan klä flytvästen på barnet redan då ni kommer till stranden.
 • Kom ihåg att lägga skydd på bassängen och badbaljan på gården där hemma med tanke på de små gästerna.
 • Man bör alltid gå och simma med en vän och man bör simma längs med stranden.
 • Bedöm din egen simkunnighet ärligt och simma enligt den.
 • Före du hoppar i vattnet säkra dig om att det inte finns någon fara under vattenytan och kom ihåg att alkohol och strandliv inte hör ihop.

 

Släckningsfilten hör till grillmästarens standardutrustning

Antalet bränder som börjat från en öppen eld eller en grill är som störst i maj och juli, då det årligen antänds ca hundra bränder per månad. Då man grillar bör man alltid vara aktsam om eld, rök och aska. Det lönar sig att vara beredd för släckning redan före man tänder på en grill. Skaffa till grillplatsen till exempel en släckningsfilt eller ett ämbar fullt med vatten. 

Tips om trygg grillning:

 • Grillning hör till de fullvuxnas      ansvar. Se till att barnen är på ett tryggt avstånd från den heta grillen.     
 • Följ förpackningens bruksanvisningar då      du använder tändvätska eller -gel.
 • För att undvika uppflamning låt      tändvätskan först sugas i kolen och tänd sedan grillen försiktigt ovanför      vinden.
 • Håll lågorna låga. Ta bort tändbart      material från grillens omedelbara närhet.
 • Förrän du tänder på en grill      kontrollera gasslangens och tryckreducerarens skick och flytta gasflaskan      så långt från den heta grillen som gasslangens längd tillåter.
 • Var aktsam om askan och glöden.      Avsvalnandet av glöden under askan, som ser ofarlig ut, kan ta till och      med två dygn. Efter grillningen häll inte askan i naturen utan istället i      ett obrännbart metallkärl. 
 • Bered dig på en möjlig skada med att      skaffa förstahandssläckningsutrustning!

 

Med hjälp av 112 Finland -positioneringsprogramvaran för mobiler hittar hjälpen fram

Man vet inte alltid exakt var man befinner sig då man på sommaren färdas eller är på utflykt. Till exempel då man kör en längre rutt kan det vara svårt att hålla sig ajour med i vilken kommun eller by man är. Om plötsligt en nödsituation inträffar är det viktigt att kunna berätta till nödcentralens personal den exakta positionen, så att hjälpen snabbt hittar fram.

112 Finland-positioneringsprogramvara för mobiler, som Digia utvecklat, besvarar detta behov. Programvaran stöder sig på positionsbestämningssatelliten och är integrerad i Nödcentralverkets system så, att den rätta positionsinformationen förmedlas automatiskt till nödcentralens personal när nödsamtalet rings via programvaran.  Applikationen är gratis och man kan ladda den från de vanligaste onlinebutiker eller på Digias nätsidor. Nödcentraverket rekommenderar att man laddar 112 Finland-positioneringsprogramvaran i sin smarttelefon.

Mer information:

http://www.112.fi/sv/nodnumret_112/positionera_dig

http://www.digia.com/112suomi

 

Kom ihåg att skydda dig mot solen och dricka tillräckligt

Det varma vädret lockar till sysslor och solbad, men ivern kan hämna sig. Då det är hett bör man alltid komma ihåg att skydda sig mot solen och dricka tillräckligt av alkoholfria drycker samt se till att hålla tillräckligt långa pauser. Under sommaren borde man ju inte få ha bråttom någonstans!

Trots alla försiktighetsåtgärder kan skada eller sjukdomsfall inträffa, och då är det viktigt att kunna agera rätt. Att återuppliva, ställa en medvetslös person i sidoställning, stoppa blödningen och alarmera hjälp är kunskaper inom livräddande första hjälpen, som var och en borde behärska. Med hjälp av dessa vinner man värdefulla minuter till att få hjälp på plats. Det är även bra att säkerställa att kunskaperna inom livräddande första hjälpen är tidsenliga och att förstahjälpsförpackningen är i skick, hemma, på stugan, i båten ävensom i bilen

 

Säkerhet är små gärningar!

Människan är själv, antingen avsiktligt eller oförsiktigt, orsaken till största delen av olyckor, olyckshändelser och bränder. Till exempel av bränderna under maj-augusti inom Västra Nylands räddningsverks område är 85 % avsiktligt eller som följd av vårdslöshet antända.

Var rädd om varandra även under sommaren! Gör inga dumheter - Våga hjälpa.

 

Mer information:

Camilla Volanen

skolningschef/ Finlands Brandbefälsförbund

camilla.volanen@sppl.fi eller 0440 340 112

 

Tillställningen ordnas i samarbete av:

Västra Nylands räddningsverk, Finlands Brandbefälsförbund, Finska vikens sjöbevakningssektion / Gränsbevakningsväsendet, Polisinrättningen i Västra Nyland, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Esbo Sjöräddare, SUP Esbo, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Nylands Räddningsförbund, Helsingfors Räddningsförbund, Finlands svenska brand- och räddningsförbund.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs