Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Vapaa-aika » Fyrverkerier försämrar luftkvaliteten i synnerhet vid vindstilla väder

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Fyrverkerier försämrar luftkvaliteten i synnerhet vid vindstilla väder

Pressmeddelande.
Publicerad: 31.12.2015 kl. 09:11
Utgivare: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Gemensamt meddelande tillsammans med HRM  

Fyrverkerier innehåller många kemikalier som påverkar luftkvaliteten på nyårsnatten. I synnerhet vid vindstilla väder har man uppmätt synnerligen höga partikelhalter några timmar före och efter midnatt. Partiklarna från fyrverkerier kan vara hälsovådliga och man ska inte andas in fyrverkerirök. Luftkvaliteten försämras ändå bara tillfälligt. 

Man uppskattar att det avfyras cirka 300 000 kilo fyrverkerier i Finland vid nyår. Med dessa sprids flera kemikalier i luften, bland annat cirka 10 000 kilo metaller. 

– Fyrverkerier innehåller alltid krut, som består av svavel, kol och kaliumnitrat. Dessutom används ofta bland annat koppar och strontium i fyrverkerier, berättar överingenjör Harri Roudasmaa på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). 

Till exempel ämnet crackling star, som åstadkommer smatter, innehåller koppar. Strontium ger å sin sida upphov till färgprakten: strontium eller litium ger rött, barium ger grönt, en blandning av strontium och koppar ger violett, kalcium ger orange, natrium ger gult, koppar ger blått medan aluminium, titan eller magnesium ger silverfärg. 

Partikelhalterna mångdubbelt högre än normalt på nyårsnatten 

Fyrverkerierna försämrar luftkvaliteten på nyårsnatten i synnerhet vid vindstilla väder och särskilt före och efter midnatt när det skjuts mycket raketer. Vid vindstilla väder kan luftkvaliteten vara till och med dålig. Luftkvaliteten påverkas även av köld. 

– När det är blåsigt skingras röken bra. Om det är vindstilla kan partikelhalterna per timme under några timmar kring midnatt i stora områden till och med uppgå till cirka 100 mikrogram per kubikmeter, dvs. över 10 gånger det normala. Det årliga medelvärdet för finpartiklar i huvudstadsregionen är 8–13 mikrogram per kubikmeter, berättar luftvårdsexpert Maria Myllynen på Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). 

Världshälsoorganisationen WHO:s hälsobaserade riktvärde för finpartiklar per år är 10 mikrogram per kubikmeter luft. 

Fyrverkeriernas inverkan på luftkvaliteten är densamma också på övriga håll i landet. 

Röken från fyrverkerier är skadlig 

Röken från fyrverkerier är ohälsosam att inandas. Partiklarna i fyrverkerier är mycket små, så de tränger djupt ned i lungorna och kan därmed vara skadliga för hälsan. 

Röken kan orsaka symtom till exempel hos astmatiker och irritationssymtom även hos friska personer, såsom svidande ögon. Man kan undvika symtomen genom att inte gå alltför nära platserna där raketer skjuts. 

Så här skjuter du raketer säkert  

  • Läs instruktionerna noga och kom ihåg säkerhetsavstånden.
  • Välj en tillräckligt öppen plats för avfyrningen.
  • Staga upp raketerna ordentligt, använd en avfyrningsramp vid behov.
  • Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen, det rekommenderas även för åskådarna.
  • I många städer är det förbjudet att använda fyrverkerier i stadskärnan. Begränsningarna anges på Räddningsväsendets webbplats (på finska).
  • Det är absolut förbjudet att använda fyrverkeripjäser i berusat tillstånd.
  • Fyrverkeripjäser är explosiva varor och förbjudna för personer under 18 år.
  • Kom i håg att ta vara på skräpet. 

Mer information:

Överingenjör Harri Roudasmaa, Tukes (fyrverkerier), tfn 029 5052 372 fornamn.efternamn@tukes.fi

Luftvårdsexpert Maria Myllynen, HRM (luftkvalitet), tfn  044 5643 748 fornamn.efternamn@hsy.fi 

Kanaler för kampanjen:

Webbplats: www.ilotulitus.info och www.tukes.fi

Facebook: www.facebook.com/turvallisuusjakemikaalivirasto 

Instagram: www.instagram.com/tukesinfo

YouTube: www.youtube.com/tukesinfo 

Twitter: www.twitter.com/tukesinfo 

Periscope: www.periscope.tv/tukesinfo

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar och befrämjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen samt konsument- och kemikaliesäkerheten i Finland. Vårt mål är ett samhälle som är säkert, pålitligt och ekologiskt hållbart. Vi övervakar produkter, tjänster och produktionssystem samt verkställer lagstiftningen inom våra tjänstområden. Vår verksamhet syftar till att skydda människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs