Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Vakuutus » Nu inleds Hjälteutbildning av 100 000 finländare

LähiTapiola

Nu inleds Hjälteutbildning av 100 000 finländare

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.11.2015 kl. 09:30
Utgivare: LähiTapiola

Om det börjar brinna, står du bara och tittar på eller kan du agera? LokalTapiola startar år 2016 en brandsläckningsskola som ger kunskaper för att kunna rädda hemmet eller till och med människoliv

I Finland inträffar årligen cirka 6 000 byggnadsbränder, av vilka 3 000 inträffar i bostadsbyggnader.  I praktiken brinner det i nästan tio hem varje dag. Statistiken från Räddningsverket visar att utrustningen för handbrandsläckning inte har använts i mer än hälften av bränderna.  Detta trots att det enligt förfrågningarna finns en släckningsfilt eller en brandsläckare i nästan varje finländskt hem. Finland toppar även branddödlighetsstatisken i västländerna. ”Finländarna har tydliga kunskapsbrister i handbrandsläckning. Vi vill ändra den här tendensen genom att starta den största brandsläckningskolan i Europa. Kunskaper i handbrandsläckning är viktiga för alla”, säger projektchef Antti Määttänen på LokalTapiola.

LokalTapiola är redo att erbjuda en avgiftsfri utbildning i handbrandsläckning för 100 000 finländare nästa år. Utbildningen ordnas på olika håll i Finland och den uppfyller kraven för AS1-utbildningen av Räddningsbranschens Centralförbund i Finland SPEK. Personer som deltar i utbildningen i handbrandsläckning får ett AS1-kort som gäller i 5 år.  

Kampanjen som pågår hela året heter Hjälteutbildning. Med namnet vill vi betona att släckningskunskaper handlar om vardagshjältemod och med hjälp av kunskaperna kan man undvika omfattande materiella skador och till och med rädda människoliv.  Att uppleva en brand är en enorm chock som utöver de materiella skadorna även kan leda till allvarliga psykiska och fysiska skador. Med hjälp av släckningskunskaper kan man påverka situationen väsentligt.  

- Vi vill att var och en ska kunna påverka och agera i nödsituationer. Det kan vara just du som avgör och räddar genom dina åtgärder.  I praktiken är det möjligt att genom handbrandsläckning släcka varje brand som uppstår i ett hem men man har bara några minuter tid på sig att agera efter att elden har kommit lös. Därför är det viktigt att veta vad man ska göra med släckningsutrusningen. Det är också viktigt att brandvarnaren fungerar, säger Antti Määttänen.

Han påminner om att alla kan och har rätt att få lära sig handbrandsläckning.

- LokalTapiola låter årligen granska över 40 000 brandsläckare vid sina släckargranskningar runt om i landet.  Nu är det dags att ta ett steg framåt och se till att människornas släckningskunskaper är i skick. För tillfället finns det till exempel många som står utanför arbetslivet som inte har möjlighet att delta i de utbildningar som företagen erbjuder, säger Määttänen.

Utbildning i handbrandsläckning ordnas där människorna finns

Brandsläckningsskolorna inleds i början av mars 2016. Det är de 20 regionbolagen i LokalTapiola som svarar för de praktiska arrangemangen. Brandsläckningsskolan är en del av samarbetet mellan LokalTapiola och SPEK och utbildningen planeras och skräddarsys så att teoridelen i utbildningen i handbrandsläckning kan genomföras som webbkurs eller föreläsning. Efter att man har utfört de praktiska släckningsövningarna får man AS1-kortet.  

- Brandsläckningsskolan ordnas där människorna finns dvs. på torgen och i byarna. Brandsäkerheten är värd en så omfattande synlighet som möjligt, det finns mycket att förbättra där. I Finland är ersättningskostnaderna för brandskador 200 miljoner euro på årsnivå, säger Määttänen.

Ytterligare information om tidtabeller och orter för brandsläckningsskolan kommer i februari.

En säkerhetsgärning med vilken man vill påverka hela samhället

Brandsläckningskolan är öppen för alla kunder i LokalTapiola och för alla som är intresserade av en kundrelation i LokalTapiola. Utbildningen är avgiftsfri.

- Brandsläckningsskolan är en av våra betydande kundförmåner år 2016. Vi vill betona konkreta åtgärder till förmån för säkerheten. Heltäckande livstrygghet har en viktig roll i vår kommande strategi och vår vision är att vara föregångare inom livstrygghet.  Brandsläckningsskolan är en säkerhetsgärning med vilken vi kan uppnå synlig inverkan både på enskilda medborgares liv och på samhällsnivå.  Genom att lära ut kunskaper i handbrandsläckning för 100 000 människor vill vi väsentligt förbättra säkerheten i vardagen och ge redskap för livshantering, säger LokalTapiola-gruppens chefsdirektör Erkki Moisander

Ytterligare information:


Antti Määttänen, projektchef, LokalTapiola 0400 568 588.

 

LokalTapiolas minneslista för brandsäkerhet 

  • Kontrollera att det i ditt hem finns en fungerande brandvarnare för varje begynnande 60 kvadratmeter. En brandvarnare som fungerar ger tid att rädda och att utföra handbrandsläckning i ett kritiskt ögonblick.
  • Skaffa en släckningsfilt eller en brandsläckare till ditt hem. LokalTapiola rekommenderar en 6 kg:s filmskum- eller pulversläckare och en släckningsfilt.  
  • Delta i brandsläckningsskolan och ta med din familj och dina närmaste! Kunskaper i handbrandsläckning är en viktig medborgarfärdighet. Alla personer över 12 år kan delta i utbildningen i handbrandsläckning.
  • Gå igenom med dina familjemedlemmar och närmaste de mest allmänna riskställen i hemmet såsom spis, bastu och levande ljus samt var hemmets släckningsutrustning finns.  Fundera tillsammans över tillvägagångssätt vid en brand och utrymningsvägarna vid en nödsituation.  Gör Egen brandövning, anvisningar finns på adressen www.paloturvallisuusviikko.fi/sve Bland alla som har gjort Egen brandövning lottar vi ut ett pris på 1 000 euro!
  • Ladda ner appen Kipinä gratis till din mobil.  Med hjälp av den kan du göra Egen brandövning och den påminner dig om kontroll av brandvarnare. www.paloturvallisuusviikko.fi/sv/kipina

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs