Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Vakuutus » LähiTapiola-ryhmän puolivuositiedote 2015: LähiTapiolan vahinkovakuutusliiketoiminnan kasvu alan nopeinta

LähiTapiola

LähiTapiola-ryhmän puolivuositiedote 2015: LähiTapiolan vahinkovakuutusliiketoiminnan kasvu alan nopeinta

Tiedote.
Julkaistu: 10.09.2015 klo 09:30
Julkaisija: LähiTapiola

- LähiTapiola Vahinkovakuutuksen katsauskauden liikevoitto oli 143,2 miljoonaa euroa (84,1 milj. e).  Kokonaistulos oli 123,3 miljoonaa euroa (79,3 milj. e). 

- LähiTapiola Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 96,3 prosenttia (98,3 %). 

- Alueyhtiöiden tiedot mukaan lukien LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnan liikevoitto nousi 196,7 miljoonaan euroon (130,5 milj. e).

- Ryhmän yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 93,7 prosenttia (94,6 %).

- LähiTapiola Henkiyhtiön liikevoitto nousi 126,8 miljoonaan euroon (77,0 milj. e).   Kokonaistulos oli 89,7 miljoonaa euroa (70,4 milj. e). 

- LähiTapiola Varainhoidon hallinnoimien asiakasvarojen määrä kasvoi 9,7 miljardiin euroon (9,1 mrd. e 12/2014)

- LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hallinnoiman suoran kiinteistökannan markkina-arvo kasvoi 3,3 mrd. euroon (3,2 mrd. e 12/2014).               

Ryhmälle kokonaisuutena hyvä tulos

”LähiTapiola-ryhmän tulos ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta oli hyvä. Asiakasmäärät ovat kääntyneet kasvuun, vahinkovakuutuksen maksutulo kasvaa alan keskiarvoa vauhdikkaammin, henkiyhtiön riskivakuutusmyynti jatkaa kasvuaan ja kokonaisliikekulut alenevat suunnitellun mukaisesti”, summaa LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Erkki Moisander puolivuotistulosta.

LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnan (alueyhtiöt ja LähiTapiola Vahinkovakuutus yhteenlaskettuna) ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 3,6 prosenttia 692,3 miljoonaan euroon (668,1 milj. e). Alan maksutulo Suomessa kasvoi kassavirralla mitaten 2,7 prosenttia.

Ryhmän vahinkovakuutustoiminnan liikevoitto oli 196,7 miljoonaa euroa (130,5 milj. e). Ryhmän vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 93,7 prosenttia (94,6 %).

”Terveys- ja hyvinvointistrategiamme etenee. TerveysHelppi -palvelu on nyt käytössä kaikissa alueyhtiöissä ja saa asiakkailta hyvää palautetta. Kehitämme uusia palveluita koko ajan, viimeisimpänä yrityksien tarpeisiin luotu työkykypalvelu”, Moisander kertoo.

”Asiakkaamme ovat ottaneet yhteistyön S-ryhmän kanssa hyvin vastaan. Kokonaisuus on ainutlaatuinen. Tämä ei ole vain oma tuntumamme asiaan, sillä TNS:n Kuluttajatutkimuksen mukaan Omaetu on asiakasuskollisuutta lujittavin, ja S-Etukortti puolestaan suositelluin kanta-asiakasohjelma.  Myös S-Pankki on nyt kovassa nousussa", Moisander mainitsee.

”Digitalisaatio on yksi suurimmista vakuutusalaa muuttavista ilmiöistä tällä hetkellä. Asiakkaat jo käyttävät erilaisia seurantavälineitä ja niiden linkittäminen osaksi esimerkiksi asiakkaiden turva- tai vakuutussopimuksia on yksi mahdollisuus. Kesäkuussa käynnistynyt, omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen rohkaiseva Älyhenkivakuutuspilotti on yksi esimerkki tästä. Pilotissa selvitämme asiakkaan suhtautumista terveystietojen jakamiseen vakuutusyhtiölle ja toisaalta mitä etuja asiakas odottaa saavansa vastineeksi.”

LähiTapiola Vahinkovakuutus menestystä erityisesti tapaturmavakuutuksen siirtoliikkeessä

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen katsauskauden liikevoitto oli 143,2 miljoonaa euroa (84,1 milj. e).  Kokonaistulos oli 123,3 miljoonaa euroa (79,3 milj. e).  Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo kasvoi 4,0 prosenttia 359,4 miljoonaan euroon (345,6 milj. e). Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 96,3 prosenttia (98,3 %). 

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 3,5 prosenttia (2,8 %).

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky oli katsauskauden lopussa ennen liiketoimintasiirtoa 319,1 prosenttia ja liiketoimintasiirron jälkeen 307,6 prosenttia (307,8 % 12/2014).

”Ensimmäisen puolivuotiskauden tulos oli hyvä. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulo kasvoi viidellä prosentilla. Menestyimme siirtoliikkeessä sekä euroilla että asiakasmäärillä mitattuna.  Tuloksessa näkyy, että olemme panostaneet asiakkaan liiketoiminnan ja tarpeiden ymmärtämiseen ja kehittäneet tältä pohjalta toimintatapaamme ja palvelujamme”, sanoo LähiTapiola Vahinkovakuutuksen toimitusjohtaja Jari Sundström.

”Yritysten kasvunäkymät jatkuvat matalina, mikä voi jatkossa näkyä erityisesti lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksutulossa. Toisaalta heikko taloustilanne yleensä pitää myös vahinkomenon kehityksen maltillisena”, toteaa Sundström.

Kesäkuun lopussa LähiTapiola Vahinkovakuutus luovutti liiketoimintasiirrossa LähiTapiola Pääkaupunkiseudulle pääkaupunkiseudun vapaaehtoiseen vahinkovakuutuskantaan liittyvät vakuutussopimukset ja vastuuvelan.

LähiTapiola Henkiyhtiö kasvaa painopistealueellaan riskihenkivakuuttamisessa

LähiTapiola Henkiyhtiön liikevoitto nousi 126,8 miljoonaan euroon (77,0 milj. e) ja kokonaistulos oli 89,7 miljoonaa euroa (70,4 milj. e). 

Liikevoiton kasvuun vaikutti erityisesti onnistuminen sijoitustoiminnassa. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli alkuvuonna 3,6 prosenttia (3,1 %). Alkuvuoden 2015 aikana tehtiin merkittäviä muutoksia sijoitussalkkuun. Korkosijoitusten valtiolainapainoa alettiin laskea heti vuoden alusta, vastaavasti yrityslainojen osuutta kasvatettiin.

Vakuutusmaksutulo kasvoi 12,7 prosenttia 224,0 miljoonaan euroon (198,9 milj. e). LähiTapiola Henkiyhtiö kasvoi erityisesti painopistealueellaan riskihenkivakuuttamisessa, jossa maksutulon kasvu 9,6 prosenttia oli alan keskimääräistä kasvua (4,2 prosenttia) voimakkaampaa.

Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta oli 28,5 prosenttia (26,3 % 12/2014).

Liikekustannussuhde nousi 128,7 prosenttiin (124,1 %).  Liikekustannussuhteen kasvu johtuu myynnin kasvusta ja panostuksista myyntikanaviin. Muut toimintokulut puolestaan laskivat 12,1 prosenttia.

”Hyvän tuloksen takana ovat panostukset sekä myyntiin että tuotekehitykseen. Käynnistimme tammikuussa uuden henkivakuutuksiin erikoistuneen myyntikanavan henkilöasiakkaille. Private Banking -kanavaa on kehitetty vahvistamalla henkilömäärää, laajentamalla palvelukonsepteja ja tiivistämällä yhteistyötä”, LähiTapiola Henkiyhtiön toimitusjohtaja Minna Kohmo kertoo.

”Tuotevalikoimaa on täydennetty yrityksille tarkoitetulla vakavan sairauden vakuutuksella ja sijoittaja-asiakkaille tarkoitetulla asuntosijoitus-kapitalisaatiosopimuksella. Käynnistimme kesäkuussa pääkaupunkiseudulla ja Oulun seudulla Älyhenkivakuutus-pilotin, jonka tarkoituksena on selvittää, miten hyvinvointipalvelut voidaan liittää osaksi henkivakuutusta. Asiakkaat ja media ovat olleet erittäin kiinnostuneita Suomen markkinoilla ainutlaatuisesta palvelusta”, Kohmo sanoo.

LähiTapiola Varainhoito Oy

LähiTapiola Varainhoidon hallinnoimien asiakasvarojen määrä kasvoi 9,7 miljardiin euroon (9,1 mrd. e. 12/2014). LähiTapiola Varainhoidon puolivuotistulos oli hyvä, 2 457 tuhatta euroa (5 750 tuhatta euroa) ja liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (7,2 milj. e). Vertailukauden luvussa näkyy rahastoliiketoiminnan myynti FIM Varainhoito Oy:lle.

Yhtiön vakavaraisuus oli katsauskauden päättyessä erinomainen. Omat varat yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin oli 46,2 prosenttia.

”LähiTapiola‐rahastoasiakkaan asiointimahdollisuudet monipuolistuvat lokakuun lopulla, kun avaamme uuden LähiTapiola-rahastojen osuudenomistajien verkkopalvelun. Uusi verkkopalvelu on maksuton ja palveluun voi kirjautua kaikkien pankkien tunnuksilla”, sanoo LähiTapiola Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja Tom Liljeström.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n hallinnoima varallisuus kasvoi 3,3 miljardiin

Liikevaihto kasvoi 7,7 miljoonaan euroon (7,1 milj. e 12/2014). Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (1,8 milj. e). Maksuvalmius eli quick ratio oli 7,0 (5,1). Kulu-tuotto -suhde säilyi edellisvuoden tasolla ollen 0,75.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hallinnoiman suoran kiinteistökannan markkina-arvo kasvoi 3,3 miljardiin euroon (3,2 mrd. e). Vuokrattava pinta-ala väheni 6,6 prosentilla 1,2 miljoonaan neliömetriin (1,3 milj. m2) yhden ison asiakkuuden päätyttyä. Rakenteilla olevan kannan osuus kasvoi. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito hallinnoi seitsemää kiinteistöpääomarahastoa (6 kpl).

”Kiinteistövarainhoidon hallinnoima varallisuus kasvoi 3,3 miljardiin euroon. Liikevaihto kehittyi strategiatavoitteiden mukaisesti kasvaneen kiinteistöpääomarahastoliiketoiminnan ansiosta ja liikevoitto pysyi hyvällä tasolla. Uusia rakennutettavia hankkeita on käynnissä ennätysmäärä”, kertoo LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n toimitusjohtaja Vesa Immonen.

LähiTapiola Vahinkovakuutus: Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut 1-6 /2015

LähiTapiola Henkiyhtiö: Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut 1-6 /2015 (emoyhtiö)

 

Lisätiedot:

 

Erkki Moisander
Pääjohtaja
puh. (09) 453 8200

 

Timo Laakso
Talousjohtaja
Talouspalvelut
puh. (09) 453 3048, 050 326 8659

 

Raija Heinijoki
Laskentajohtaja
Talouspalvelut
puh. (09) 453 4172, 040 550 8175

 

Jari Sundström
Toimitusjohtaja
LähiTapiola Vahinkovakuutus
puh. (09) 453 2845, 050 553 1942

 

Minna Kohmo
Toimitusjohtaja
LähiTapiola Henkiyhtiö
puh. (09) 453 3032, 050 556 6507

 

Tom Liljeström
Toimitusjohtaja
LähiTapiola Varainhoito
puh. (09) 453 2102, 0400 440 929

 

Vesa Immonen
Toimitusjohtaja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito
puh. (09) 453 3412, 040 532 2808

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs