Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Uskonto » Nordiska biskopar diskuterar flyktingpolitik och reformation

Kyrklig tidningstjänst

Nordiska biskopar diskuterar flyktingpolitik och reformation

Pressmeddelande.
Publicerad: 30.06.2016 kl. 12:48
Utgivare: Kyrklig tidningstjänst

Biskopar från hela Norden har den här veckan varit samlade till nordiskt biskopsmöte i Visby. Under dagarna har de berört aktuella frågor inom flera områden; teologi, kulturarv, kyrka och samhälle.

Bland föredragshållarna finns kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke, forskaren i kulturantropologi Mikael Kurkiala och teologiprofessor Jayne Svenungsson. Minister Bah Kunke talar kring relationen mellan stat och kyrka idag och i framtiden, Kurkiala föreläser om kyrkans roll i det moderna samhället och Svenungsson reflekterar över framtiden inom den protestantiska teologin. Utöver föredragen bidrar varje land med en aktuell rapport, som för Finlands del ges av biskop Björn Vikström.

Det nordiska biskopsmötet är inte ett förvaltningsorgan och fattar inga officiella beslut. Mötet är ett tillfälle för gemensam fortbildning, kompetensutveckling och delande av erfarenheter. Gudstjänstliv och studiebesök är också centrala delar av programmet.  

Det nordiska biskopsmötet samlas vart tredje år med roterande värdskap mellan de fem lutherska kyrkorna i Norden. Senast det ordnades var 2013, då i Stavanger.

Det nordiska biskopsmötet avslutas på lördag 1 juli.

Mera information:
Pressekreterare Daniel Bramsell, daniel.bramsell@svenskakyrkan.se, +46 72 237 28 86

Föredrag, landsrapporter och publiceringsfritt foto från mötet; https://internwww.svenskakyrkan.se/nordisktbiskopsmote/dokument

 

-----

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ca 4 miljoner medlemmar och är landets största religionssamfund. Kyrkan möter människor i vardag och vid fest, och lyfter fram kristna värderingar i den offentliga diskussionen.

Kyrklig tidningstjänst förmedlar aktuell information om kyrkan till medierna och den stora allmänheten. Kyrkans webbplats finns på adressen evl.fi/svenska.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs