Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ulkomaat » Ylioppilaskuntien kehitysyhteistyöviikon 13.–19.10. teemana koulutus ja kehitys

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Ylioppilaskuntien kehitysyhteistyöviikon 13.–19.10. teemana koulutus ja kehitys

Tiedote.
Julkaistu: 06.10.2014 klo 11:03
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Tiedote 6.10.2014
(Pressmeddelande finns på svenska nedan. The press release is in English below.)
Vapaa julkaistavaksi

Ylioppilaskuntien ja Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) yhteinen valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikko järjestetään tänä syksynä 13.–19.10. yhteensä kahdeksassa ylioppilaskunnassa ympäri Suomen. Mukana teemaviikossa ovat Aalto-yliopiston, Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen ylioppilaskunnat. Lapin yliopiston ylioppilaskunnassa Rovaniemellä kehitysyhteistyöviikko on kuitenkin muista poiketen jo 6.-12. lokakuuta. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta järjestää viikon kaikilla kolmella paikkakunnallaan Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.

Nyt neljättä kertaa valtakunnallisena järjestettävä ylioppilaskuntien kehitysyhteistyöviikko on jo vakiinnuttanut asemansa yliopistokampuksilla. Vuosi vuodelta osallistujia on yhä enemmän viikon paikkakuntakohtaisiin tapahtumiin. Viimeisen parin vuoden aikana kävijämäärä on kivunnut jo 10 000 osallistujaan ympäri maan.

Kehitysyhteistyöviikon teemana tänä vuonna on ”koulutus ja kehitys”. Ylioppilaskunnat aloittavat teemaviikon yliopistokampuksillansa maanantaina 13.10. luokkahuone-installaatioilla, jotka siivittävät ajatukset koulutusteemaan. Jollakin kampuksella luokkahuone-installaatio voi olla vaikkapa telttakoulu.

Koulutuksen teemaa lähestytään muutoinkin monesta näkökulmasta, viikolla esillä olevia aiheita ovat esimerkiksi koulutus ja ihmisoikeudet, kehitysmaiden tyttöjen koulutusmahdollisuudet, kriisialueet ja koulutus, koulutuksen ja kehityksen yhteys, koulutus kehityksen moottorina ja globaalikasvatus.

”Koulutuksen teemaa pohditaan myös siitä näkökulmasta, miten täällä Suomessa kehitysyhteistyö voisi liittyä oman alan opintoihin. Tästä kysymyksestä järjestettiin myös kirjoituskilpailu, jonka voittaja julkaistaan kehitysyhteistyöviikolla”, SYL:n kehitysyhteistyökoordinaattori Salla Mäkelä kertoo.

Ylioppilaskunnissa on koko viikon ajan ohjelmaa, muun muassa elokuvaesityksiä, keskustelutilaisuuksia, asiantuntijaluentoja ja -paneeleja, työpajoja ja eriarvoisuussitsejä sekä Reilun kaupan maistajaisia.

“Relevantti kysymys on myös se, millainen rooli Suomella on ja voisi olla entistä laajemmin koulutuksen sanansaattajana, esimerkiksi eettisen koulutusviennin keinoin?” Salla Mäkelä pohtii.

Ylioppilaskuntien kehitysyhteistyöviikko on osa SYL:n kehitysyhteistyötoimintaa, ja viikko saa ulkoasiainministeriön kehityskasvatus- ja tiedotustukea.

Ylioppilaskuntien kehitysyhteistyöviikko 2014

Lisätietoja:
SYL:n kehitysyhteistyökoordinaattori Salla Mäkelä, p. 044 780 0220, salla.makela@syl.fi

Linkit ylioppilaskuntakohtaisiin ohjelmiin löytyvät osoitteesta:
http://kehitysyhteistyo.syl.fi/kehyviikko/

Ylioppilaskuntien kehitysyhteistyöviikon yhteyshenkilöt:

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY: Briana Romero, p.040 674 1852, brianaromero8@gmail.com

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY: Sami Väisänen, p.040 746 9504, sami.vaisanen@helsinki.fi

Itä-Suomen ylioppilaskunta ISYY:
Hanna Hylkilä (Kuopio ja Savonlinna), p. 044 277 8209, hanna.hylkila@gmail.com
Aino Leppänen (Joensuu), p. 0505444269, aino.leppis@gmail.com

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY: Anu-Riikka Paavola, p.040 779 6058 anu-riikka.m.paavola@student.jyu.fi,
JYYn kehitysyhteistyöviikon video: https://www.youtube.com/watch?v=PEqVQM2c69I

Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY: Elina Malinen, p. 040 838 7454, emalinen@ulapland.fi

Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY: Kaisa Vainio, p. 050 372 6720, kaisa.vainio@student.oulu.fi

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy: Sini Mäkeläinen, p.0400 828 480, sini.makelainen@uta.fi

Tamyn kehitysyhteistyöviikon video: http://www.tamynkehyviikko.net/#home

Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY: Roosa Vastamäki, p. 050 376 4618, roovas@utu.fi


-----------------------------------------

Pressmeddelande 6.10.2014
Får publiceras

Studentkårernas utvecklingssamarbetsvecka den 13–19 oktober: utbildning och utveckling

Studentkårernas och Finlands studentkårers förbunds (FSF) gemensamma riksomfattande utvecklingssamarbetsvecka ordnas denna höst 13–19 oktober i totalt åtta studentkårer runt om i Finland. I temaveckan deltar studentkårerna vid Helsingfors, Östra Finlands, Jyväskylä, Lapplands, Uleåborgs, Tammerfors och Åbo universitet samt Aalto-universitetets studentkår. Lapplands universitets studentkår i Rovaniemi ordnar däremot sin utvecklingssamarbetsvecka redan 6–12 oktober. Studentkåren vid Östra Finlands universitet ordnar temaveckan på alla sina tre universitetsorter, d.v.s. Joensuu, Kuopio och Nyslott.

Studentkårernas utvecklingssamarbetsvecka som nu ordnas för fjärde gången i hela landet har redan etablerat sin ställning på campusen. Varje år får veckans evenemang på de olika orterna allt fler deltagare. Under de två senaste åren har besökarantalet stigit till 10 000 deltagare runt om i landet.

I år är utvecklingssamarbetsveckans tema "utbildning och utveckling". Studentkårerna inleder temaveckan på campusen måndagen den 13 oktober med klassrumsinstallationer som för tankarna till utbildningstemat. På något campus kan klassrumsinstallationen till exempel vara en tältskola.

Man närmar sig även utbildningstemat ur flera olika synvinklar: ärenden som lyfts fram under veckan är till exempel utbildning och mänskliga rättigheter, flickors utbildningsmöjligheter i u länder, krisområden och utbildning, sambandet mellan utbildning och utveckling, utbildning som motor för utvecklingen motor samt globalitetsfostran.

"Inom utbildningstemat granskas även synvinklar på hur utvecklingssamarbetet här i Finland kan kombineras med studier i det egna ämnet. Man ordnade också en skrivtävling om denna fråga, och tävlingens vinnare publiceras under utvecklingssamarbetsveckan", berättar FSF:s biståndskoordinator Salla Mäkelä.

Studentkårerna kommer att ordna program hela veckan, bl.a. filmspelningar, diskussioner, expertföreläsningar och -paneler, verkstäder och olikvärdighetssitzar samt provsmakningar från Rättvis handel.

"En annan relevant fråga är hurdan roll Finland har och kunde ha som budbärare för utbildningen, till exempel genom etisk utbildningsexport", funderar Salla Mäkelä.

Studentkårernas utvecklingssamarbetsvecka är en del av FSF:s verksamhet inom utvecklingssamarbete, och projektet har beviljats utrikesministeriets understöd för informationsprojekt och utvecklingsfostran.

Ytterligare information:
FSF:s biståndskoordinator Salla Mäkelä, tfn 044 780 0220, salla.makela@syl.fi

Länkar till de respektive studentkårernas program finns på adressen:
http://kehitysyhteistyo.syl.fi/kehyviikko/

Utvecklingssamarbetsveckans kontaktpersoner i studentkårerna:

Aalto-universitetets studentkår AUS: Briana Romero, tfn 040 674 1852, brianaromero8@gmail.com

Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS: Sami Väisänen, tfn 040 746 9504, sami.vaisanen@helsinki.fi

Studentkåren vid Östra Finlands universitet ISYY:
Hanna Hylkilä (Kuopio och Nyslott), tfn 044 277 8209, hanna.hylkila@gmail.com
Aino Leppänen (Joensuu), tfn 0505444269, aino.leppis@gmail.com

Studentkåren vid Jyväskylä universitet JYY: Anu-Riikka Paavola, tfn 040 779 6058 anu-riikka.m.paavola@student.jyu.fi,
JYY:s video för utvecklingssamarbetsveckan: https://www.youtube.com/watch?v=PEqVQM2c69I

Studentkåren vid Lapplands universitet LYY: Elina Malinen, tfn 040 838 7454, emalinen@ulapland.fi

Studentkåren vid Uleåborgs universitet OYY: Kaisa Vainio, tfn 050 372 6720, kaisa.vainio@student.oulu.fi

Studentkåren vid Tammerfors universitet Tamy: Sini Mäkeläinen, tfn 0400 828 480, sini.makelainen@uta.fi
Tamys video för utvecklingssamarbetsveckan: http://www.youtube.com/watch?v=inh9PAKh0Ro

Studentkåren vid Åbo universitet TYY: Roosa Vastamäki, tfn 050 376 4618, roovas@utu.fi 

-----------------------------------------
Press Release 06.10.2014
Free for publication

Student unions' development co-operation theme week 13th – 19th October: education and development

This autumn the Finnish student unions and the National Union of University Students in Finland's (SYL) joint development co-operation theme week is taking place on 13th – 19th October. The theme week is arranged by the student unions of the universities of Helsinki, Eastern Finland, Jyväskylä, Lapland, Oulu, Tampere, Turku and Aalto University. The Student Union of the University of Lapland in Rovaniemi is organising their development co-operation theme week one week early, on 6th – 12th October. The Student Union of the University of Eastern Finland is organising their theme week on all of its three campuses, i.e. Joensuu, Kuopio and Savonlinna.

The national development co-operation theme week is now in its fourth year, and has already gained an established position on the universities' campuses. The number of participants at the events organised at the different universities has increased every year. During the past couple of years the attendance has risen to 10 000 participants all over the country.

This year's theme is “education and development”. The student unions are launching the theme week on their respective campuses on Monday 13th October with a classroom installation, which brings to mind the educational theme. Some campus might for example have a tent school as their classroom installation.

The educational theme will be approached in various different ways: topics covered during the week will be, for example, education and human rights, girls' educational prospects in developing countries, crisis zones and education, the connection between education and development, education as the driving force behind development, and global education.

"We are also looking at the educational theme from the point of view of how development co operation here in Finland could be combined with studies in the students' own fields. This question also formed the basis of a writing competition, and the winner will be announced during the development co-operation theme week," Salla Mäkelä, SYL’s Coordinator for Development Co operation, explains.

The student unions are organising all kinds of activities during the week, including film screenings, debates, expert lectures, panel discussions, workshops and sitz parties with an inequality theme, as well as tastings of Fairtrade products.

Mäkelä continues: "Another relevant question is what kind of role Finland plays and increasingly can play as a messenger for education, for example through the means of education exports."
The student unions' theme week is part of SYL's development co-operation work, and is granted support from the Ministry of Foreign Affairs for activities relating to development information and education.

For further information, please contact:
Salla Mäkelä, SYL’s Coordinator for Development Co-operation, tel. 044 780 0220, salla.makela@syl.fi

For detailed information on the theme week's program at each student union, please visit:
http://kehitysyhteistyo.syl.fi/kehyviikko/

Contacts at the student unions for the development co-operation theme week:

Aalto University Student Union AYY: Briana Romero, tel. 040 674 1852, brianaromero8@gmail.com

Student Union of the University of Helsinki HYY: Sami Väisänen, tel. 040 746 9504, sami.vaisanen@helsinki.fi

Student Union of the University of Eastern Finland ISYY:
Hanna Hylkilä (Kuopio and Savonlinna), tel. 044 277 8209, hanna.hylkila@gmail.com
Aino Leppänen (Joensuu), tel. 0505444269, aino.leppis@gmail.com

Student Union of the University of Jyväskylä JYY: Anu-Riikka Paavola, tel. 040 779 6058 anu-riikka.m.paavola@student.jyu.fi,
JYY's video on the development co-operation theme week: https://www.youtube.com/watch?v=PEqVQM2c69I

Student Union of the University of Lapland LYY: Elina Malinen, tel. 040 838 7454, emalinen@ulapland.fi

Student Union of the University of Oulu OYY: Kaisa Vainio, tel. 050 372 6720, kaisa.vainio@student.oulu.fi

Student Union of the University of Tampere Tamy: Sini Mäkeläinen, tel. 0400 828 480, sini.makelainen@uta.fi
Tamy's video on the development co-operation theme week: http://www.tamynkehyviikko.net/#home

Student Union of the University of Turku TYY: Roosa Vastamäki, tel. 050 376 4618, roovas@utu.fi  

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs