Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ulkomaat » Maailmassa kuolee vuosittain miljoona lasta ensimmäisenä elinpäivänään

Pelastakaa Lapset ry

Maailmassa kuolee vuosittain miljoona lasta ensimmäisenä elinpäivänään

Tiedote.
Julkaistu: 25.02.2014 klo 00:00
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Ensimmäiset 24 tuntia ovat lapsen elämän kaikkein vaarallisimmat. Pelastakaa Lasten tänään julkaiseman tutkimuksen mukaan yli miljoona lasta kuolee vuosittain ensimmäisenä ja ainoana elinpäivänään.

Uusi raportti ”Ending Newborn Deaths” osoittaa, että puolet ensimmäisenä elinpäivänä tapahtuvista kuolemista voitaisiin estää, jos äideillä ja lapsilla olisi pääsy ilmaiseen terveydenhuoltoon ja he saisivat apua ja opastusta päteviltä kätilöltä. Ennenaikaisilta synnytyksiltä ja synnytykseen liittyviltä komplikaatioilta, kuten raskausmyrkytys, infektiot ja pitkittynyt synnytys, voitaisiin välttyä terveydenhuollon ammattilaisten läsnäololla.

Selvityksessä todetaan myös, että 1.2 miljoonaa lasta syntyy kuolleena vuosittain. Nämä lapset menehtyvät synnytykseen liittyvien komplikaatioiden, raskaudenaikaisten infektioiden ja kohonneen verenpaineen seurauksena.

Miljoonien vastasyntyneiden pelastamiseksi Pelastakaa Lapset kehottaa maailman johtajia sitoutumaan viiden kohdan toimintaohjelmaan, joka keskittyy osaavien terveystyöntekijöiden kouluttamiseen ja siihen, että heillä on asianmukaisia hoitovälineitä ja -tarvikkeita käytössään. Tavoitteina on, ettei yksikään lapsi syntyisi ilman asianmukaista apua ja että äitiyshuoltoon liittyvät maksut poistettaisiin.

Viime vuosikymmenen aikana lapsikuolleisuuden vähentämisessä on tapahtunut hämmästyttävää edistystä. Maailmanlaajuisten poliittisten toimien ansiosta on voitu toteuttaa mittavia rokotuksiin, keuhkokuumeen, ripulin ja malarian hoitoon sekä perhesuunnitteluun ja ravitsemukseen liittyviä ohjelmia.  Vuodesta 1990 lapsikuolleisuus on vähentynyt yli 12 miljoonasta 6.6. miljoonaan vuonna 2012.

Edistys voi kuitenkin pysähtyä, jollei ryhdytä kiireellisesti toimiin vastasyntyneiden suuren kuolleisuuden vähentämiseksi.

– Ensimmäinen elinpäivä on lapsen elämän vaarallisin ja liian moni äiti synnyttää ilman asiantuntevaa apua alkeellisissa oloissa kuten kotinsa lattialla, sanoo Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja, ja jatkaa:

– Äidit kertovat työntekijöillemme, kuinka he ovat synnytyksen aikana kävelleet tuntien ajan etsien ammattitaitoista apua. Nämä tarinat päättyvät liian usein tragediaan.

Joka vuosi 40 miljoonaa naista synnyttää ilman osaavaa apua. Etiopiassa noin 90 prosenttia naisista synnyttää ilman ammattilaisen apua, kun taas joillakin Afganistanin maaseutualueilla on vain 1 kätilö 10 000 henkeä kohden.

Maissa kuten Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa, moni äiti joutuu maksamaan kiireellisestä raskauteen ja synnytykseen liittyvästä sairaalahoidosta. Maksujen takia koko perheen talous voi romahtaa ja perheen muut lapset voivat jäädä ilman riittävästi ravintoa ja heidän koulunkäyntinsä keskeytyy.

– Tilastot paljastavat ongelman todellisen laajuuden. Ratkaisut ovat hyvin tiedossa, mutta tarvitaan poliittista tahtoa jotta vastasyntyneet saavat mahdollisuuden selviytyä ensimmäisestä elinpäivästään. Ilman kohdennettuja toimia, menetetään saavutettu edistys lapsikuolleisuuden vähentämisessä, toteaa Haaranen.

Pelastakaa Lapset kehottaa maailman johtajia, avunantajia ja yksityistä sektoria sitoutumaan viiden kohdan toimintaohjelmaan:

  • Annetaan julistus, jossa määritellään tavoitteet ja keinot vastasyntyneiden kuolleisuuden lopettamiselle: Vuosittain pelastettaisiin 2 miljoonan vastasyntyneen henki ja ehkäistäisiin 1.2 miljoonan lapsen kohtukuolema.

  • Varmistetaan, että vuoteen 2025 mennessä jokaisessa synnytyksessä on avustamassa koulutettuja ja asianmukaisesti varustettuja terveystyöntekijöitä, jotka voivat antaa välttämättömiä terveydenhuollon toimenpiteitä vastasyntyneelle

  • Lisätään terveydenhuollon määrärahoja ainakin WHO:n määrittämään vähimmäistasoon, 60 dollaria henkeä kohden, jotta terveystyöntekijöitä voidaan riittävästi kouluttaa, varustaa ja tukea

  • Poistetaan kaikki äitiyshuoltoon ja lasten terveyteen liittyvät käyttömaksut 

Yksityinen sektori, lääkeyhtiöt mukaan lukien, vastaavat uusiin tarpeisiin kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja ja parantamalla uusien ja jo olemassa olevien äitien, vastasyntyneiden ja lasten terveystuotteiden saatavuutta köyhimmille

----------------------------

Toimituksille tiedoksi:

1. Vuonna 2013 1.013 miljoonaa lasta kuoli ensimmäisenä elinpäivänään. Tieto on peräisin Pelastakaa Lasten ja professori Joy Lawnin yhteistutkimuksesta, joka julkaistaan artikkelina Lancet Global Healthissa -julkaisussa toukokuussa 2014

2. Pelastakaa Lapset tukee maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman - ‘Every Newborn Action Planin’ (ENAP) - kehittämistä. Suunnitelma tähtää vastasyntyneiden kuolleisuuden vähentämiseen kahdella kolmanneksella. Vuonna 2012 menehtyi 2.9 miljoonaa vastasyntynyttä. Jos ENAP:in tavoite olisi tällöin saavutettu, olisi noin kahden miljoonan vastasyntyneen kuolema  estetty. On vaikeampi arvioida sitä, kuinka suuri osuus ensimmäisenä elinpäivänä tapahtuvista kuolemista voitaisiin estää. ENAP:in luonnos kuitenkin osoittaa, että ”ammattitaitoinen hoito raskauden ja synnytyksen aikana sekä nopea komplikaatioiden hoito voi yksistään ehkäistä noin puolet vastasyntyneiden kuolemista ja 45 prosenttia synnytyksen aikana tapahtuvista kuolemista.

3. Vuonna 2012 alle 5-vuotiaana kuolleista 6.6 miljoonasta lapsesta noin puolet (2.9 miljoonaa) menehtyi syntymää seuraavien 28 päivän aikana Lähde: United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. Levels and trends in child mortality: Report 2013. New York, USA: UNICEF, 2013. http://www.childinfo.org/files/Child_Mortality_Report_2013.pdf.

Lisätietoja:Max Holm, tiedottaja, 050 433 1438, max.holm@pelastakaalapset.fi, www.pelastakaalapset.fi

Liitetiedostot

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs