Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ulkomaat » Inspiraatiota ja interaktiivisuutta jätevedenpuhdistuksen kehittämiseen

Lahden ammattikorkeakoulu

Inspiraatiota ja interaktiivisuutta jätevedenpuhdistuksen kehittämiseen

Tiedote.
Julkaistu: 16.06.2016 klo 13:21
Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu

LAMK vahvassa roolissa 4,6 miljoonan EU-lippulaiva – hankkeessa

Lahden ammattikorkeakoulu on yksi pääpartnereista 4,6 miljoonan euron yhteishankkeessa – IWAMA - Interactive Water Management, jonka rahoitus tulee Interreg Baltic Sea Region ohjelmasta. Laajalle alueelle ja suoraan jätevedenpuhdistamojen tarpeeseen vastaava IWAMA on saanut EU-lippulaivahankkeen statuksen. Vuosina 2016–2019 toteutettavan hankkeen tavoitteena on kehittää Itämeren alueen jätevedenpuhdistuslaitosten toimintaa. Fokuksena ovat erityisesti prosessien energiatehokkuus, energiantuotanto, lietteen hyödyntäminen ja tehokas ravinteiden poisto.

Energiaa ja lietteenhallintaa älykkäästi

Hankkeessa toteutetaan jätevedenpuhdistuslaitoksilla pilotti-investointeja prosessien kehittämiseksi. Lisäksi kehityksen pohjaksi tehdään energia- ja lietteenhallinnan auditointeja . Kerättyä tutkimustietoa, hyviä käytänteitä ja kokemuksia piloteista kootaan kansallisten osaamiskeskittymien käyttöön. Osaamiskeskittymät yhdistyvät Smart Baltic Water Hub- verkoston alle ja tukevat elinikäisen oppimista ja jatkuvaa kehittämistä Itämeren alueen jätevedenpuhdistuslaitoksilla.

Laaja vaikutusalue Itämeren ympärillä

Hankkeessa on mukana 17 partneria seitsemästä maasta Itämeren alueelta. Hanketta vetää Union of Baltic Cities (UBC). Muut pääpartnerit ovat Lahden ammattikorkeakoulun lisäksi Berliinin teknillinen yliopisto ja Tarton yliopisto. Mukana on useita jätevedenpuhdistuslaitoksia, joista osa on hankkeessa mukana investointi- ja auditointikohteina.  Osa puhdistuslaitoksista, kuten Lahti Aqua, ottaa osaa hankkeeseen edelläkävijänä ja esimerkkinä. Lisäksi mukana on vesialan organisaatioita sekä tutkimuslaitoksia.

LAMK luo työkaluja osaamisen kehittämiseen

Lahden ammattikorkeakoulun rooli hankkeessa on osaamisen kehittäminen ja elinikäisen oppimisen työkalujen tuottaminen jätevedenpuhdistuslaitosten toiminnan kehittämisen tueksi. Ensi askeleina kartoitetaan osaamistarpeita Itämeren alueella. Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat osallistuvat mm. jätevedenpuhdistuslaitosten energia- ja lieteprosessien auditointeihin osana kansainvälisiä tiimejä. Auditointitietoa ja pedagogista osaamista hyödynnetään interaktiivisten jatkuvan kehittämisen ja elinikäisen oppimisen työkalujen luomiseen. Ajatuksena on hyödyntää esimerkiksi vertaisoppimisen online-yhteisöjä, simulointia ja 3D-mallintamista osaamisen kehittämisessä.  

IWAMA projektin toiminta käynnistyi kick-off seminaarilla Latvian Daugavpilsissa 14.–15.6.2016. Hankkeen partnerit kokoontuvat seuraavaksi Lahteen 20.–21.9.2016 ensimmäiseen osaamisen kehittämisen työpajaan. IWAMA-hankkeen rahoittaa Euroopan Unioni (Euroopan aluekehitysrahasto).

Lisätietoa:
Projektikoordinaattori Anna Aalto
050 559 4046
anna.aalto@lamk.fi

Lahden ammattikorkeakoulu on tutkiva, kehittävä ja oivaltava korkeakoulu. LAMKissa voi opiskella liiketaloutta, matkailua, tekniikkaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä muotoilua ja media-alaa.

www.lamk.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs