Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ulkomaat » Finska Missionssällskapets Jag tror-kampanj firar kyrkans födelse

Suomen Lähetysseura

Finska Missionssällskapets Jag tror-kampanj firar kyrkans födelse

Pressmeddelande.
Publicerad: 02.05.2014 kl. 13:32
Utgivare: Suomen Lähetysseura

 

Finska Missionssällskapets Jag tror-kampanj kulminerar kring pingsten, som är tidpunkten för den första församlingens födelse. Kampanjen lyfter i år speciellt fram den unga kyrkan i Nepal.

Sällskapet har gjort ett inspirationsmaterial med idéer för  hur församlingarna kan fira kyrkans födelsedag. Församlingarna kan hämta inspiration från videofilmer, andakter och lekar som lämpar sig för bland annat barn- och ungdomsverksamheten. Materialet finns i Finska Missionssällskapets materialbank på adressen www.finskamissionssallskapet.fi/materialbank

I år ordnas också en tävling bland de barn- och ungdomsgrupper i församlingarna som deltar i Jag tror-insamlingen. Finska Missionssällskapet vill utmana ungdomar runt om i landet att lära sig mer om den globala kyrkan och att samla pengar till sällskapets systerkyrkor runt om i världen. Bland dem som deltar i tävlingen lottas det ut ett resepris till något av Finska Missionssällskapets arbetsfält.

Insamlade medel stöder kyrkan i Nepal

Genom insamlingen stöder Finska Missionssällskapet sina samarbetskyrkor i Asien, Afrika och Sydamerika. Sällskapet använder över hälften av sin utlandsbudget till kyrkligt arbete och två tredjedelar av missionärerna arbetar inom det kyrkliga arbetet. Sällskapets arbete koncentrerar sig till de länder och områden som har färre än 10 procent kristna. Därför satsar sällskapet allt mera på arbete i Asien.

Kyrkan i Nepal är en av de snabbast växande i världen. Evangeliet sprids främst genom personligt vittnesbörd, eftersom varje kristen i Nepal ser sig som en evangelist. År 1966 fanns det cirka 100 kristna i landet – år 2013 uppskattade man att det fanns 1-2 miljoner.

Den största utmaningen för kyrkan i Nepal är att höja nivån på den teologiska utbildningen och att hinna utbilda präster och evangelister i samma takt som kyrkan växer. På Ebenezer teologiska seminarium i Kathmandu kan man avlägga en treårig teologisk utbildning. Idag har seminariet cirka 45 studeranden, men hoppas kunna utvidga verksamheten så att de i framtiden kan ha 100 studeranden.

Hittills har kvinnorna i Nepal traditionellt inte predikat, utan satsat på barn- och ungdomsarbete. Idag är nästan hälften av dem som studerar på seminariet kvinnor och skolans rektor uppmanar också kvinnorna att söka sig till församlingsarbete.

I Nepal samarbetar Finska Missionssällskapet med den lutherska kyrkan i Nepal, Patan Koinonia-kyrkan och en takorganisation som samlar tre stora församlingar.

Förutom Ebenezer seminariet stöder Finska Missionssällskapet också samarbetsparternas söndagsskolarbete och annat barn- och ungdomsarbete. Finska Missionssällskapet har även haft en viktig roll i kyrkans fredsarbete.

 

Bilagor

Finska Missionssällskapet verkar för mänskliga rättigheter och utrotar fattigdom i 30 länder, tillsammans med lokala samarbetskyrkor och partnerorganisationer. Finska Missionssällskapet grundades 1859 och är en av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands missionsorganisationer. Sällskapet är utrikesministeriets partnerorganisation och en av de största aktörerna för utvecklingssamarbete i Finland. www.finskamissionssällskapet.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs