Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ulkomaat » Finska Missionssällskapet lägger ner utvecklingssamarbetet i Vietnam, Kina, Angola och Palestina

Finska Missionssällskapet

Finska Missionssällskapet lägger ner utvecklingssamarbetet i Vietnam, Kina, Angola och Palestina

Pressmeddelande.
Publicerad: 26.10.2015 kl. 12:36
Utgivare: Finska Missionssällskapet

Finska Missionssällskapets samarbetsförhandlingar leder till en personalminskning  motsvarande 20 årsverken. Detta sker genom omorganisering av arbetsuppgifter, deltidsarrangemang och några uppsägningar. Nedskärningarna gäller alla avdelningar. Därtill eftersträvas kostnadsbesparingar genom organisationsförnyelser och preciseringar av arbetsuppgifter.

Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbetsprogram skärs ned med sammanlagt 17 projekt. Utvecklingssamarbetet upphör i totalt fyra länder: Vietnam, Kina, Angola och Palestina. I Angola och Palestina fortsätter sällskapets övriga arbete med stöd av medel från församlingar och privata understödare samt testamentsinkomster. Fadderarbetet fortsätter som vanligt i 15 länder och därmed också utbildnings- och fadderverksamheten i Kina. I Vietnam läggs arbetet däremot helt ner.

Finska Missionssällskapet använder sitt eget kapital och sin egen finansiering för att kunna fortsätta projekten med partnerna fram till slutet av år 2016, det vill säga till slutet av avtalsperioden.

- Vi behöver mera stöd från församlingar och privata understödare för att kunna dra oss tillbaka på ett ansvarfullt sätt, säger verksamhetsledare Seppo Rissanen.

Orsaken till samarbetsförhandlingarna är den finska regeringens nedskärningar i utvecklingssamarbetet och den ekonomiska utvecklingen i församlingarna. För sällskapet innebär utrikesministeriets nedskärningar en minskning på över 3,3 miljoner euro i utvecklingssamarbetsmedlen jämfört med år 2015, då 8,4 miljoner euro användes till utvecklingssamarbete. Samarbetsförhandlingarna berörde sammanlagt 265 personer i Finland och utomlands. Då förhandlingarna inleddes var nedskärningsbehovet 25 årsverken.

Lärare sägs upp i Senegal och Tanzania

Förutom att 17 projekt avslutas i sällskapets utvecklingssamarbetsprogram, minskas finansieringen för samtliga 85 återstående utvecklingssamarbetsprojekt inkommande år. Arbetet i internationella samarbetsnätverk kommer att minska. Nedskärningarna i utvecklingssamarbetet har en direkt inverkan på hundratusentals människors liv.

De projekt som upphör i Angola har fokuserat på att integrera de återflyttare som kommer tillbaka efter att ha flytt inbördeskriget. Projekten i Kina gäller hälsovårdsfrågor och utvecklandet av förskoleundervisningen bland döva. I de palestinska områdena upphör projekten för utvecklandet av utbildningen och arbetet bland funktionshindrade, men projekten för det kyrkliga arbetet och fred och försoning fortsätter. I de projekt som läggs ner i Vietnam har fokus legat på att förebygga människohandel, samt på hälsa och utbildning.

– Det är sorgligt att se hur våra partnerskapskyrkor tvingas säga upp lärare i minoritetsspråk i Senegal och bykoordinatorer för utbildning i Tanzania. Nedskärningarna innebär över 220 uppsägningar inom olika projekt. Kriterierna för utvärderingen av projekten har varit den allmänna ekonomiska utvecklingen i landet, möjligheten att få annan finansiering och möjligheten för projektet att använda egna resurser. Till exempel Vietnam och Kina räknas inte längre till världens fattigaste länder. Trots detta finns det extrem fattigdom i länderna och det är därför med tungt hjärta vi fattar dessa beslut, säger sällskapets verksamhetsledare Seppo Rissanen.

Finska Missionssällskapet, som grundades år 1859, är en missionsorganisation inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka och utrikesministeriets samarbetspartner. Organisationen hör till Finlands största aktörer inom utvecklingssamarbete. Sällskapets hjälp når speciellt de allra mest utsatta - Finska Missionssällskapet är bland annat Finlands största aktör inom arbetet bland funktionshindrade i utvecklingsländerna. Sällskapets arbete berör sammanlagt ungefär en miljon människor i utvecklingsländerna.

Mer information: biträdande verksamhetsledare Rolf Steffansson, 020 7127 233, intervjubokningar genom informatör Joanna Lindén-Montes, tfn 020-7127 264

Bildtext: Arbetet i Vietnam upphör. Vägen från byn till närmaste sjukhus är lång och svårframkomlig. Läkaren Chu Po Xa har, med stöd av Finska Missionssällskapet, hållit mottagning uppe i bergen vid skolan i byn Seo Then i Muong Ten-området. Foto: Paula Laajalahti

Bilagor

Finska Missionssällskapet verkar för mänskliga rättigheter och utrotar fattigdom i 30 länder, tillsammans med lokala samarbetskyrkor och partnerorganisationer. Finska Missionssällskapet grundades 1859 och är en av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands missionsorganisationer. Sällskapet är utrikesministeriets partnerorganisation och en av de största aktörerna för utvecklingssamarbete i Finland. www.finskamissionssällskapet.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs