Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Uhkakuvat turhia: Tupakkatuotteiden esilläpitokielto ei ole vaikuttanut suomalaisten kaupassa asiointiin

Suomen ASH ry

Uhkakuvat turhia: Tupakkatuotteiden esilläpitokielto ei ole vaikuttanut suomalaisten kaupassa asiointiin

Tiedote.
Julkaistu: 02.04.2013 klo 09:00
Julkaisija: Suomen ASH ry

Tupakkatuotteiden esilläpitokiellolla ei ole ollut vaikutusta Suomesta ostettujen tupakkatuotteiden ostomääriin tai ostopaikan valintaan. Naisilla tupakkatuotteiden ostomäärät ovat kuitenkin jonkin verran vähentyneet miehiä enemmän. Naiset ovat myös vähentäneet omaa tupakointiaan miehiä useammin. Suomalaiset pitävät tupakkatuotteiden esilläpitokieltoa hyvänä asiana.

Tämä kaikki selviää kansanterveysjärjestö Suomen ASH:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselytutkimuksesta. Tutkimuksessa kartoitettiin väestön kokemuksia, mielipiteitä ja näkemyksiä tupakkatuotteiden esilläpitokiellosta.

─ Päivittäistavarakauppasektorilla on pelätty, että esilläpitokielto heikentäisi pienten lähikauppojen ja kioskien kilpailuasemaa. Tämä on osoittautunut turhaksi peloksi. Tuloksista selvisi, että hyvin harva (10 %) muutti ostopaikkaa esilläpitokiellon jälkeen. Reilusti yli puolet (58 %) oli sitä mieltä, ettei esilläpitokiellolla ollut vaikutusta asiointiin tupakkatuotteita myyvissä paikoissa, kertoo toiminnanjohtaja Mervi Hara.

- Kassa-asioinnin hidastumisesta mainitsi kuitenkin 30 % vastanneista. Selvästi useimmiten tätä mieltä olivat tupakoivat tai nuuskaa käyttävät henkilöt, Hara täsmentää.

Kaikista tutkimukseen vastanneista (n=997) tupakoi 21 % ja nuuskaa käytti 3 %. Reilu neljännes (29 %) kaikista vastanneista ja 92 % tupakoijista oli ostanut Suomesta tupakkatuotteita viimeksi kuluneen vuoden aikana. Ennen esilläpitokieltoa tupakkatuotteita ostettiin pääasiallisesti keskikokoisesta tai isosta ruokakaupasta eikä ostopaikka muuttunut esilläpitokiellon jälkeenkään. Ostospaikkaa muuttaneiden pieni joukko kertoi ostavansa tupakkatuotteita pääasiallisesti tupakkakaupasta, laivalta tai Internetistä.

Suomalaiset pitävät tupakkatuotteiden esilläpitokieltoa hyvänä asiana

Suurin osa haastatelluista (60 %) oli sitä mieltä, että tupakkatuotteiden esilläpitokielto on hyvä asia. Etenkin naiset, 25 - 34-vuotiaat sekä 50 - 79-vuotiaat ja ne, jotka eivät tupakoi tai käytä nuuskaa pitivät esilläpitokieltoa hyvänä asiana. Vain harva kaikista haastatelluista (13 %) koki sen huonona asiana, tupakoijista sitä mieltä oli 27 % ja nuuskan käyttäjistä 28 %.

Esilläpitokiellolla oli kansalaisten ja kansanedustajien tuki jo ennen lain voimaantuloa. Vuonna 2009 tehdyn kyselyn mukaan kansanedustajista yli 90 % kannatti esilläpitokieltoa keinona ehkäistä nuorten tupakointia. Kolme neljästä kansanedustajasta oli sitä mieltä, että esilläpitokielto tukee aikuisia tupakoinnin lopettamisessa. Samoin kansalaisista 70 % kannatti vuonna 2009 tupakkatuotteiden esilläpitokieltoa lasten tupakoinnin ehkäisemiseksi.

Tulokset näkyvät pitkällä aikavälillä

Toistaiseksi vielä harvalle (12 %) tupakoinnin lopettaneelle esilläpitokiellosta on ollut apua. Useimmiten
25-49-vuotiaat ja naiset kertoivat esilläpitokiellosta olleen apua lopettamispäätöksessä pysymisessä.

Suomen tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön loppuminen tukemalla tupakoinnin lopettamista ja ehkäisemällä erityisesti lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamista.

─ Tupakkatuotteiden esilläpitokielto on ollut voimassa vasta vuoden eikä näin lyhyen ajan kuluessa vielä ehdi paljon tapahtua. Tulokset alkavat näkyä tällaisissa lakimuutoksissa vasta pidemmällä aikavälillä, vakuuttaa toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Tupakkatuotteiden esilläpitokielto tuli voimaan 1.1.2012 tarkoituksena ehkäistä erityisesti nuorten tupakointikokeiluja.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Mervi Hara, 050 460 2324, mervi.hara@suomenash.fi

 

Tutkimuksen kohderyhmänä oli 18–79 -vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 1028 henkilöä, joista 18 vuotta täyttäneitä oli 997 henkilöä. Tutkimusaineisto kerättiin haastatteluina pääosin vastaajien kotona osana Taloustutkimuksen Omnibus Maalis -kierrosta 22.2-10.3.2013. Haastatteluja tehtiin 91 paikkakunnalla, joista kaupunkeja oli 53 ja muita kuntia 38.

 

 

Suomen ASH (Action on Smoking and Health) ry on vuonna 1989 tupakkapolitiikan kehittämiseen perustettu kansanterveysjärjestö. Toiminta painottuu tupakkatuotteiden käytön loppumiseen ja aloittamisen ehkäisyyn. Tavoitteena on Savuton Suomi 2040. Suomen ASH hallinnoi Savuton Suomi 2040 -hanketta.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs