Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Tulevaisuuden kuntapalvelut ovat asiakaslähtöisiä ja tuotetaan verkostoissa

KT Kuntatyönantajat

Tulevaisuuden kuntapalvelut ovat asiakaslähtöisiä ja tuotetaan verkostoissa

Tiedote.
Julkaistu: 27.02.2014 klo 09:00
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

Kuntaorganisaatiot ovat tilanteessa, jossa taloutta tasapainotetaan ja palveluja tuotetaan niukkenevin resurssein. Tulevaisuuden kuntapalveluja ja niissä tarvittavaa osaamista pitäisi kuitenkin ennakoida. Osaamisen ennakointi tuo joustavuutta muutosten toteuttamiseen.

KT Kuntatyönantajien toteuttamassa ESR-hankkeessa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa on kehitetty kunta-alalle soveltuvia osaamisen ennakointimalleja ja käytäntöjä. Tavoitteena on ollut vahvistaa osaamisen ennakoinnin roolia kunta-alalla sekä tuottaa pitkän aikavälin ennakointitietoa kunta-alan osaamistarpeista. Hankkeessa ei sitouduttu olemassa oleviin ammatti-, toimiala- tai tutkintorakenteisiin. Kolmivuotinen hanke toteutettiin vuosina 2011–2013.

– Muutoksissa organisaation ketteryys, oppimiskyky ja etukäteen valmistautuminen ovat avaimia onnistuneeseen muutoksen toteuttamiseen. Osaamisen ennakointi on välttämätöntä myös kunta-alalla, joka kamppailee kuntarakennemuutoksen, väestörakennemuutoksen ja taloudellisen rakenne-muutoksen aiheuttamien haasteiden kanssa, sanoo hankkeen projektipäällikkö Sirpa Sivonen.

Osaamisen ennakointi mahdollistaa resurssien tehokkaamman hyödyntämisen ja tuo kuntaorganisaatioon joustavuutta tulevien muutosten varalle. Osaamisen ennakoinnilla vaikutetaan palvelujen tuloksellisuuteen ja siihen, että palvelut vastaavat kuntalaisten tarpeita. Sillä myös turvataan osaavan työvoiman saatavuus tulevina vuosina.

Hankkeen neljässä alueellisessa pilotissa kehitettiin kuntaorganisaatioille käytäntöjä, jotka tukevat osaamisen ennakoinnin johtamista ja kehittämistä. Hankkeessa oli mukana kaikkiaan 15 kunta-alan organisaatiota.

Ennakointitieto välttämätöntä strategiseen johtamiseen ja palvelujen suunnitteluun

Hankkeeseen liittyneen kyselyn mukaan osaamisen ennakointitietoja kaivattiin palvelujen tuottavuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen, kuntalaisten palvelujen ja hyvinvoinnin lisäämiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuteen.

Osaamisen ennakointitietoja hyödynnettiin palveluiden suunnittelussa, talous- ja henkilöstö-suunnittelussa sekä strategisessa johtamisessa. Osaamisen ennakoinnin esteiksi koettiin mm. ennakoinnin organisoimattomuus ja johtamattomuus, organisaatioiden erilaiset toimintakulttuurit ja liiallinen toimialalähtöisyys.

Toimiva ennakointi edellyttää ennakoinnin aseman vakiinnuttamista osaksi kunnan strategista suunnittelua ja ennakoinnin ulottamista koko organisaatioon. Kuntaorganisaatiossa tuotettua osaamistarvetietoa kannattaa viedä osaksi alueellista ja valtakunnallista koulutussuunnittelua.

– Ennakointi on ymmärrettävä kokonaisvaltaiseksi kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa läpileikkaavaksi. Se on osa jokaisen työntekijän päivittäistä työtä. Osaamisen ennakointi ja sen kehittäminen ovat pitkän aikavälin investointeja siihen, että organisaatio pystyy täyttämään tehtävänsä nyt ja tulevaisuudessa tehokkaasti sekä laadukkaasti, kiteyttää Sivonen.

Johdolta ja esimiehiltä odotetaan uudenlaista johtamista

Hankkeessa tuotettiin myös tietoa siitä, millaista osaamista tarvitaan tulevaisuuden kuntapalveluissa. Tulevaisuuden kuntapalvelut edellyttävät johtamisen uudistumista. Johtamisessa korostuu vahva tulevaisuusorientaatio ja visiojohtajuus, verkosto-osaaminen, liiketoiminnallinen osaaminen ja kansainvälisyys.

– Uudistuva johtaminen edellyttää esimiehiltä taitoa valmentavaan, innostavaan ja yhteisöllisyyttä luovaan johtamiseen, kertoo Sivonen.

Tulevaisuudessa palveluja tuottavat useat toimijat verkostomaisessa toimintamallissa. Tämä edellyttää taloudellista ja juridista osaamista ja laajojen palvelukokonaisuuksien hallintaa. Palveluja tuottavalta henkilöstöltä edellytetään vuorovaikutuksellista osaamista ja oman roolin tunnistamista palveluverkostossa.

Kohti asiakaslähtöisiä palveluja

Palvelukulttuuri muuttuu kohti henkilökohtaisemmiksi muotoiltuja palveluja, joiden suunnitteluun ja kehittämiseen asiakkaita otetaan aktiivisesti mukaan.

– Asiakaslähtöiseen palvelukulttuuriin kuuluu myös ystävällinen palvelu kasvokkain ja verkossa.  Asiakkaan kokonaispalvelusta otetaan vastuu ja asiakasta ohjataan palveluprosessissa. Asiakkaan aktiivisuutta ja omavastuisuutta kunnioitetaan, kuvailee Sivonen tulevaisuuden kuntapalveluja.

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa -hankkeen rahoittivat Opetushallitus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella sekä KT Kuntatyönantajat, Suomen Kuntaliitto, Palvelulaitosten työnantajayhdistys (PTY) ja Keva. Lisäksi yhteistyökumppaneita olivat Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE sekä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE.

Lisätietoja

projektipäällikkö Sirpa Sivonen p. 050 571 8001, etunimi.sukunimi@kt.fi 

Hankkeen loppuraportti Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa on luettavissa KT:n verkkosivuilla http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/julkaisut/Sivut/julkaisu.aspx?product=2014-002

Hankkeessa tuotettu opas kuntaorganisaatioille ”Osaamista ennakoimaan!” löytyy osoitteesta http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/julkaisut/Sivut/julkaisu.aspx?product=2014-003

Hankkeen verkkosivuilta www.osaamisenennakointi.fi on luettavissa raportti Kunta-alan osaamistarpeet sekä alueellisten pilottihankkeiden raportit:

Keski-Suomen pilotissa kehitettiin maakunnallista ennakointimallia ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua.

Pohjois-Suomen pilotissa kehitettiin käytäntöjä uudenlaisen osaamisen tunnistamiseen (ns. rullaava osaamisen ennakointimalli)

Päijät-Hämeen pilotissa osaamisen ennakointi yhdistettiin osaksi asiakaslähtöisten palvelujen kehittämistä.

Pääkaupunkiseudun pilotissa tuotettiin kaksi toimintamallia, joista toisessa osaamisen ennakointi kytkettiin osaksi strategiatyötä ja toisessa keskityttiin kuntatyönantajan ja koulutusorganisaation väliseen yhteistyöhön.

Liitetiedostot

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 437 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 22 miljardia euroa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs