Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen yhteistyön kehittämisestä valmistui

Turun ammattikorkeakoulu

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen yhteistyön kehittämisestä valmistui

Tiedote.
Julkaistu: 02.04.2013 klo 13:01
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu

Selvitys Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen yhteistyön kehittämisestä valmistui

Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien tilaama selvitys ammattikorkeakoulujen strategisen yhteistyön kehittämisestä ja tulevaisuuden toimintamallista on valmistunut. Selvitysmies Pertti Rauhala jätti loppuraporttinsa 31.3.

Rauhala esittää, että ammattikorkeakouluista muodostetaan Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouma, jonka puitteissa järjestetään mm. yhteisiä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Nykyisillä koulutusohjelmilla ei selvitysmiehen mukaan ole merkittävää päällekkäisyyttä. Molemmista ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllisyys on ollut nykyisellä tarjonnalla maan kärkiluokkaa ja työllistymisalue pääasiassa oma maakunta.

Rauhalan tehtävänä oli selvittää millaiset toiminnalliset, rakenteelliset ja hallinnolliset järjestelyt ovat edellytyksenä strategisen integraation menestyksekkäälle toteuttamiselle. Yhteistyöehdotusta laadittaessa tuli ottaa huomioon valtakunnallinen ammattikorkeakoulu-uudistus, ammattikorkeakoulumaailman liittoumamallit, alueen elinkeinoelämän painotukset sekä kansainvälistymisen ja ulkopuolisen rahoituksen lisäämisen haasteet.

Esitetyn Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouman tyyppistä sopimuspohjaista strategisen tason liittoumamallia edustaa Hämeen, Lahden ja Laurea-ammattikorkeakoulujen muodostama FUAS (Federation of Universities of Applied Sciences) sekä Lapin korkeakoulukonserni (Lapland University Consortium, LUC), jossa on mukana Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen lisäksi myös Lapin yliopisto.

Solmittavassa liittoumasopimuksessa määritetään, mitä strategisen yhteistyön alueita sopimus kattaa, miten yhteistyö organisoidaan ja miten yhteistyöalueita mahdollisesti laajennetaan. Yhteistyöalueiksi Rauhala ehdottaa seuraavia:

 • Ammattikorkeakoulut perustavat yhteiseksi yksiköksi ylempien ammattikorkeakoulututkintojen Graduate Schoolin, joka toteuttaa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot yhteisesti.
 • Ammattikorkeakoulut perustavat yhteisen kesä- ja virtuaaliopetusorganisaation, jonka tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus ajallisesti kattavampaan opintotarjontaan, joka nopeuttaa valmistumista työmarkkinoille ja myös parantaa ammattikorkeakoulujen kustannustehokkuutta.
 • Ammattikorkeakoulut selvittävät aloittain mahdollisuudet tarjota opiskelijoilleen yhteisiä sivuaineopintoja, jolloin erikoistuneempia koulutustarpeita voidaan toteuttaa nykyistä paremmin ja joustavammin.
 • Ammattikorkeakoulut laativat yhteisen vieraskielisen koulutuksen toteutusstrategian, jossa selkiytetään vieraskielisen koulutuksen tavoitteita ottamalla huomioon maahanmuuttajille tarkoitetun, ulkomaista työvoimaa Suomeen rekrytoivan koulutuksen, kaksois- ja yhteistutkintojen sekä koulutusviennin tarpeet. 
 • Ammattikorkeakoulut selvittävät mahdollisuuden muodostaa yhteinen systemaattinen yhteydenpitomalli elinkeinoelämään, toteuttaa työelämäläheisiä oppimisympäristöjä yhteistyössä yritysten kanssa sekä vahvistaa opiskelijalähtöistä yrittäjyyttä.
 • Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä keskenään ja alueellisten elinkeinoyhtiöiden kanssa maakuntakorkeakoulutoiminnassa, jonka avulla ammattikorkeakoulujen TKI- ja aikuiskoulutuspalveluja suunnataan keskuskampusten ulkopuolella sijaitseville seutukunnille, joissa ei ole kiinteitä toimipisteitä.
 • Ammattikorkeakoulut pyrkivät yhteisillä painoaloilla, joita ovat hyvinvointi, merellinen ympäristö, logistiikka, energia ja matkailu hankkimaan, hyödyntämään aiempaa paremmin mm. kansainvälisiä rahoituslähteitä.
 • Kuvataiteen koulutus lakkautetaan Kankaanpäästä, ja koulutusvastuu osoitetaan Turun ammattikorkeakoululle. Matkailu- ja ravitsemisalan koulutusvastuu osoitetaan Satakunnan ammattikorkeakoululle.  Ammattikorkeakoulut toteuttavat sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuuta yhteistoiminnassa keskenään.
 • Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä kampusrakenteiden toteuttamisessa Turussa, Porissa ja Raumalla.
 • Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä laadunhallinnassa tavoitteena perustaa yhteinen laadunhallintayksikkö.
 • Ammattikorkeakoulut laativat liittoumasopimukseen pohjautuen liittoumastrategian, jossa luodaan yhteinen visio strategisen yhteistyön pitemmän aikavälin tavoitteista ja yhteistyön hallinnollisesta muodosta.

Selvityksen tavoitteeksi oli asetettu, että ammattikorkeakoulut toimivat tiiviimmässä yhteistyössä hyödyntäen alueen vahvuuksia ja luoden edellytyksiä tuloksekkaalle innovaatiotoiminnalle. Samalla mahdollisia päällekkäisyyksiä tulee poistaa, koulujen rakennetta kehittää ja voimavaroja yhdistää lounaisrannikkoyhteistyössä tunnistettujen toimintaympäristön ja osaamisen kehittämisen kohteisiin.

Selvityksen aineistona olivat opetus- ja kulttuuriministeriön asiakirjat, ammattikorkeakoulujen erikseen toimittamat mittavat aineistot, sekä kahdessa vaiheessa tehdyt haastattelut. Henkilökohtaisesti tai ryhmä- tai puhelinhaastatteluna haastateltiin 78 henkeä. Lisäksi toteutettiin ammattikorkeakoulujen hallinto- ja asiantuntijaelimille suunnattu Webropol-kysely.

Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät sopivat seuraavaksi ehdotetun liittoumamallin muodoista ja sisällöstä. Ehdotukset esitellään neljän kaupungin muodostaman Lounaisrannikon yhteistyön (LOURA) ohjausryhmälle. Keskeiset sovitut uudistukset sisällytetään vuoden 30.9.2013 mennessä jätettäviin toimilupahakemuksiin.

 

Pentti Rauhala

FT, dosentti Pentti Rauhala on toiminut Laurea-ammattikorkeakoulun rehtorina ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajana vuoteen 2011 saakka. Hän on kasvatustieteen, erityisesti ammattikasvatuksen dosentti Tampereen yliopistossa. Lisäksi Rauhala on Korkeakoulujen arviointineuvoston varapuheenjohtaja vuoteen 2013 saakka. Hän on toiminut myös Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ARENE ry:n puheenjohtajana 2004-2008.

Selvitysmiehenä Rauhala on tätä ennen toiminut Helsingin kaupungin ammatillisten oppilaitosten yhdistämisselvityksessä, Yrkeshögskolan Arcadan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tukipalvelujen yhteistyöselvityksessä sekä selvitti Hämeen, Lahden ja Laurea-ammattikorkeakoulujen muodostaman FUAS-liittouman toimipisterakenteen taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta.

 

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja, rehtori Juha Kämäri, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, 044 710 3003

Toimitusjohtaja Sami Savolainen, Turun AMK Oy, 050 559 0489

Selvitysmies, dosentti Pentti Rauhala, 040 773 3381

 

Liitetiedostot

Turun ammattikorkeakoulu on noin 9500 opiskelijan ja 800 asiantuntijan monialainen koulutusyhteisö. Tarjoamme työelämää palvelevaa koulutusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä Varsinais-Suomessa. Turun AMK:sta valmistuneet ovat työllistyneet parhaiten muihin ammattikorkeakouluihin verrattuna.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs