Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Opiskelijoiden terveiset kehysriiheen: Kylvä kasvun siemen – koulutus kantaa hedelmää

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Opiskelijoiden terveiset kehysriiheen: Kylvä kasvun siemen – koulutus kantaa hedelmää

Julkaistu: 24.03.2014 klo 07:03
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Kannanotto 24.3.2014 / vapaa julkaistavaksi

(Ställningstagande finns på svenska nedan.)

Valtioneuvosto päättää 24.–25.3. valtiontalouden kehyksistä vuosille 2015–2018. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kannustavat hallitusta panostamaan koulutukseen ja turvaamaan kouluttautumismahdollisuudet kaikille.

“Koulutus on tulevaisuuden siemen. Suomen menestys globaaleilla markkinoilla ja työnjaossa perustuu osaamiseen ja korkeaan ammattitaitoon. Koulutuksen holtittomat leikkaukset sekä kansainvälisille opiskelijoille kaavaillut lukukausimaksut murentavat suomalaisen hyvinvoinnin perusrakenteita”, muistuttavat toisen asteen järjestöjen puheenjohtajat Karolina Lång (FSS), Irene Nyberg (OSKU), Aleksej Fedotov (SAKKI) ja Otto Ahoniemi (SLL).

Luvut puhuvat karua kieltään kansallisen kasvupohjan köyhtymisestä. Kuluvalla hallituskaudella  esi- ja perusopetuksen rahoituksesta leikataan yhteensä yli 600 miljoonaa euroa ja toiselta asteelta noin 500 miljoonaa euroa. Ammattikorkeakoulujen rahoitusta taas karsitaan noin viidennes, minkä lisäksi yliopistoindeksin jäädytys 2012–2013 ja Suomen Akatemian tutkimusrahoitusleikkaukset ovat kurittaneet yliopistoja 100 miljoonalla eurolla. Yhteensä keskeisimmiltä koulutusasteilta leikkautuu noin puolitoista miljardia euroa.

“Maksuton koulutus on kansainvälistymisen kannalta keskeinen houkutin, ja olisi iso strateginen virhe karkottaa ETA-maiden ulkopuoliset opiskelijat lukukausimaksuilla. Koulutusjärjestelmämme kokonaisvaltainen kurjistaminen ja käpertyminen itseensä ei povaa hyvää maamme tulevaisuudelle. Koulutusta ei voi valtiontaloudessa ajatella kulueränä, vaan se on osaamisen, talouden ja tuottavuuden kasvua edistävä investointi. Köyhdytetyssä maaperässä ei hedelmällisinkään siemen idä,” linjaavat puheenjohtajat Toni Asikainen (SAMOK) ja Piia Kuosmanen (SYL).

Lisätietoja:
puheenjohtaja Karolina Lång (FSS), p. 044 277 8669

puheenjohtaja Irene Nyberg (OSKU), p. 050 516 9244

puheenjohtaja Aleksej Fedotov (SAKKI), p. 040 9618847

puheenjohtaja Otto Ahoniemi (SLL), p. 040 419 5707

puheenjohtaja Toni Asikainen (SAMOK), p. 050 389 1000

puheenjohtaja Piia Kuosmanen (SYL), p. 044 906 5007

Sosiaalisessa mediassa: #kehysriihi, #koulutus

----------------

Ställningstagande 24.3.2014

Studerandenas hälsning till ramförhandlingarna: Så ett frö för tillväxt – utbildning bär frukt

Statsrådet fattar den 24–25 mars beslut om ramarna för statsfinanserna för 2015–2018. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund – SAKKI, Finlands Gymnasistförbund (SLL), Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) uppmanar regeringen att satsa på utbildning och säkerställa möjligheten till utbildning för alla.

– Framtidens frö gror i utbildningen. Hur Finland klarar sig på den globala marknaden och internationellt är beroende av kunskap och god yrkesmässig kompetens. Obetänksamma nedskärningar i utbildningen och de planerade terminsavgifterna för internationella studerande bryter ner grundläggande strukturer i den finländska välfärden, påminner ordförandena för andra stadiets studentorganisationer Karolina Lång (FSS), Irene Nyberg (OSKU), Aleksej Fedotov (SAKKI) och Otto Ahoniemi (SLL).

Siffrorna talar sitt karga språk om utarmningen av den nationella grogrunden. Under den här regeringsperioden har finansieringen för småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen skurits ner med över 600 miljoner euro och för andra stadiets utbildning med cirka 500 miljoner euro. Likaså har finansieringen för yrkeshögskolorna minskat med ungefär en femtedel. Universiteten har tuktats genom nedskärningar på 100 miljoner euro genom frysningen av universitetsindexet åren 2012–2013 och minskningen av forskningsfinansieringen för Finlands Akademi. Totalt har dessa centrala utbildningsstadier utsatts för nedskärningar på ungefär en och en halv miljard euro.

– En avgiftsfri utbildning är en viktig morot med tanke på internationaliseringen. Det skulle vara ett stort strategiskt misstag att med terminsavgifter jaga iväg studerande från länder utanför EES-området. Den övergripande utarmningen av vårt utbildningsväsen och att vi sluter sig inom vårt skal bådar inte gott för Finlands framtid. Statsfinanserna bör inte se utbildning som en utgiftspost. Utbildning är en investering i kompetens och kunskap, en investering som främjar ekonomin och produktiviteten. Inte ens det mest fruktbara frö kan gro i en utarmad jordmån, påpekar ordförandena Toni Asikainen från SAMOK och Piia Kuosmanen från FSF.

Mer information:

ordförande Karolina Lång (FSS), tfn 044 277 8669

ordförande Irene Nyberg (OSKU), tfn 050 516 9244

ordförande Aleksej Fedotov (SAKKI), tfn 040 961 8847

ordförande Otto Ahoniemi (SLL), tfn 040 419 5707

ordförande Toni Asikainen (SAMOK), tfn 050 389 1000

ordförande Piia Kuosmanen (FSF), tfn 044 906 5007

I sociala medier: #kehysriihi, #koulutus

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs