Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Opinnäytetyö: Tutkimus pelastuslaitoksen strategiasta

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Tutkimus pelastuslaitoksen strategiasta

Tiedote.
Julkaistu: 22.10.2012 klo 13:20
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta on tehnyt ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyönä tutkimuksen pelastuslaitoksen strategiasta. Opinnäytetyössä tutkittiin strategian perusteita ja siihen liittyviä eri analyysivaiheita sekä strategian toteutusta. Tutkimus perustuu laaja-alaiseen kirjallisuuslähdeaineistoon sekä tutkijan omiin kokemuksiin ja havaintoihin.

Niemikallio on työskennellyt pelastusalalla yli kaksikymmentä vuotta erilaisissa tehtävissä kaikilla organisaatiotasoilla, joten hänellä on erinomainen tausta tutkimuksen tekemiseen. Niemikallio valmistuu Hämeen ammattikorkeakoulun teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmasta insinööriksi (ylempi AMK) syksyllä 2012. Tutkimus on tarkoitettu kaikille johtamisesta kiinnostuneille.

Ohjeet ja linjaukset vaikuttavat julkishallinnon organisaation strategiaan

Strateginen suunnittelu on kaikille organisaatioille välttämätöntä. Strategian valmistelu sekä toteutus vaikuttaa organisaation käytännön toimintaan. Missä tahansa organisaatiossa on tärkeätä huolehtia strategiakokonaisuudesta. Lisäksi organisaation johdolla tulee olla riittävästi aikaa ja resursseja strategian suunnitteluun ja toteutukseen.

Yritysmaailman strategioiden luomisesta on olemassa suuri määrä erilaisia teoksia ja oppaita, joissa keskitytään yritysmaailman erilaisiin strategisiin haasteisiin. Julkishallinnollisiin toimintoihin kuuluvan organisaation, kuten esimerkiksi pelastuslaitoksen, tarpeisiin on sovellettava samoja teoksia. Pelastuslaitoksen strategiaan vaikuttaa ja sitä ohjaa huomattava määrä ohjeita ja linjauksia, joita pelastuslaitoksen strategian tulee myötäillä. Pelastuslaitoksen strategiaan vaikuttavat esimerkiksi pelastuslaki, asetus pelastustoimesta, yhteiskunnan turvallisuusstrategia, pelastustoimen valtakunnallinen strategia, pelastustoimen alueen kuntien strategiat sekä monta muuta asiakirjaa.

Keskeisimpänä erona julkishallinnon strategiassa verrattuna yritysmaailman strategiaan on se, että kaupallisten yritysten tulee tuottaa toiminnallista ylijäämää asiakashyödyn lisäksi, kun vastaavasti julkishallinnolle riittää, että se toimii budjettinsa puitteissa tehokkaasti toteuttaessaan perustehtäväänsä.

Lisätietoja:
Veli-Pekka Niemikallio, sp. etunimi.sukunimi@phpela.fi 

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs