Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Kunnista kesätöitä nuorille

KT Kuntatyönantajat

Kunnista kesätöitä nuorille

Tiedote.
Julkaistu: 22.03.2013 klo 13:30
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

Kunta-ala tarjoaa kesätöitä nuorille aiempien vuosien tapaan. Tulevana kesänä kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee noin 46 000 nuorta kesätyöntekijää. Suoraan kuntien työpaikoille työllistyy kesätyöntekijöistä noin 60 %. Tämän lisäksi kunnat tukevat yrityksiä ja yhdistyksiä nuorten työllistämisessä.

KT Kuntatyönantajat selvitti kuntien ja kuntayhtymien tarjoamia kesätyöpaikkoja tiedustelulla helmikuussa.  Tiedusteluun vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömäärä kattaa 74 % koko kunta-alan henkilöstöstä. Vastausten pohjalta tehdyn arvion mukaan koko kunta-ala tarjoaa 46 000 kesätyöpaikkaa kesällä 2013.  Peruskoululaisia ja lukiolaisia on kesätyöntekijöistä 58 % ja ammattiin opiskelevia mukaan lukien yliopisto-opiskelijat on 34 %.

Valtaosa (75 %) tiedusteluun vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä ilmoitti kesätyöntekijöiden määrän pysyneen edellisen vuoden tasolla. Eräissä kunnissa tai kuntayhtymissä määrä on hieman pienentynyt, mutta vastaavasti toiset kuntatyönantajat olivat lisänneet kesätyöntekijöidensä määrää.

Kunta-alan työnantajat rekrytoivat nuoria kesätyöntekijöitä muun muassa toimistotöihin, puistojen ja liikuntapaikkojen kunnossapitoon, oppaiksi museoihin sekä avustaviin töihin vanhain- ja päiväkoteihin. Opiskelijoita palkataan vuosilomasijaisuuksiin esimerkiksi hoito- ja sosiaalialalle sekä ympäristö- ja teknisen alan töihin. 

Tiedustelu koski kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä. Vastausprosentti oli kuntatyönantajien lukumäärällä mitaten 57 %. Tiedustelussa kesätyöpaikkatarjontaa tarkasteltiin valtakunnallisesti ja alueellisia tietoja ei ole saatavissa.

Kesätyöpaikan tarjoaminen on ennakoivaa rekrytointia

Kunta-alan töiden tunnettuuden ja vetovoiman lisääminen on tavoitteena KT Kuntatyönantajien, Suomen Kuntaliiton ja Kevan yhdessä toteuttamassa Kuntatyö-toiminnassa. Kesätyöpaikat ja työharjoittelupaikat ovat keino tutustuttaa nuoria kunta-alan ammatteihin.

Kunnat tarjoavat kesätyöpaikkoja vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Onnistunut kesätyökokemus houkuttaa nuoria hakeutumaan alan opintoihin ja myöhemmin hakeutumaan uudelleen töihin kunta-alalle.

Lisätietoja:

KT Kuntatyönantajat:

Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 09 771 2500, 040 547 7710

Kehittämispäällikkö Tiina Häyhä, Kuntatyö-toiminta, puh. 09 771 2025, 050 591 8445

Tietoa Kuntatyö-toiminnasta: www.kt.fi/fi/kunta-tyonantajana/tyovoiman-saatavuus/kuntatyo/

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa Suomen kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 441 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 21 miljardia euroa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs