Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » KT Kuntatyönantajien valtuuskunta: Työuria pidentävällä eläkeratkaisulla hillitään eläkemaksujen korotuspainetta

KT Kuntatyönantajat

KT Kuntatyönantajien valtuuskunta: Työuria pidentävällä eläkeratkaisulla hillitään eläkemaksujen korotuspainetta

Tiedote.
Julkaistu: 05.06.2014 klo 13:12
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sitoutuneet meneillään olevissa eläkeneuvotteluissa siihen, että keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousee vähintään 62,4 ikävuoteen vuoteen 2025 mennessä. Tällä menettelyllä pienennettäisiin julkisen talouden kestävyysvajetta runsaalla prosenttiyksiköllä. Ratkaisu on tarkoitus saada valmiiksi syksyyn mennessä. KT Kuntatyönantajat edustaa käytävissä neuvotteluissa koko julkisen sektorin työnantajia, joiden palveluksessa on yli 530 000 henkilöä.

Neuvotteluryhmän toimeksiannosta tehtyjen selvitysten mukaan eläkeuudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää selkeitä muutoksia mm. vanhuuseläkeiän alarajaan, osa-aikaeläkkeeseen, työttömyysturvan lisäpäiväoikeuteen ja eläkekarttumiin erityisesti työuran loppupäässä.

Tällä hetkellä kunta-alan palveluksessa olevista 55 vuotta täyttäneitä on noin 115 000 (27 %). Vaikka kuntasektorilta jäädään vanhuuseläkkeelle myöhemmin kuin yksityiseltä puolelta, KT Kuntatyönantajien valtuuskunta edellyttää vanhuuseläkeiän alarajan nostoa kahdella vuodella.

Työeläkejärjestelmän kannalta elinikäennusteen noustessa työssäoloaika ja eläkkeellä oloaika on pidettävä tasapainossa. Pidentyvät työurat kasvattavat pitkällä aikavälillä myös eläketasoa. Siksi eläkekarttumat ja elinaikakerroin on mitoitettava siten, että ne eivät lisää työnantajan eläkemaksujen korotuspaineita.

Kuntatyönantajat maksavat palkkoihin suhteutettuna eläkemaksuja tänä vuonna yhteensä 23,7 % eli keskimäärin noin 6 prosenttia yksityisiä työnantajia enemmän. Kuntatalouden tilanne ei kestä kuntatyönantajien eläkemaksujen korotuksia.

Eläkeneuvotteluiden yhteydessä arvioidaan myös työelämän kehittämiseen liittyviä eläkeratkaisun tavoitteita tukevia toimenpiteitä. KT Kuntatyönantajien valtuuskunta pitää tärkeänä, ettei työnantajan työnjohto-oikeuteen puututa eläkeneuvotteluissa. Sen mielestä mahdollisten joustojen on lisättävä myös työn tuloksellisuutta.

Kuntaeläkkeiden rahoitus selvitetään eläkeneuvotteluiden aikana

KT ja palkansaajakeskusjärjestöt ovat sopineet kuntaeläkkeiden rahoituspohjan selvittämisestä osana eläkeneuvotteluita. Valtiovarainministeriö on asettamassa selvityshenkilön tarkastelemaan kuntaeläkkeiden rahoituspohjan toimivuutta 4. elokuuta mennessä. Selvityshenkilö kuulee KT kuntatyönantajia ja kunta-alan pääsopijajärjestöjä. Selvityksessä on tarkoitus kuvata kuntaeläkkeiden rahoitukseen liittyvät potentiaaliset ongelmat ja esittää konkreettisia ratkaisuja mahdollisten ongelmien korjaamiseksi. KT:n valtuuskunta edellyttää, että selvityksessä kiinnitetään huomiota myös kuntatalouden yleisiin kehitysnäkymiin.

Lisätietoja:

valtuuskunnan puheenjohtaja Ritva Viljanen, puh. 050 563 5710
työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 77 10

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 432 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 22 miljardia euroa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs